Kevään ESR –haun sato oli runsas

Hämeen ELY-keskuksella oli avoin ESR -haku kaikissa alueen maakunnissa. Haussa etsittiin avauksia toimintalinjalle 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityisesti etsittiin hankeideoita, joilla vastataan alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä yritysten tarpeisiin. Lisäksi etsittiin ideoita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä.

Kiinnostus kaikkia erityistavoitteita kohtaan oli tasaista. Kaikissa maakunnissa ja tavoitteissa kisa siis tulee olemaan tiukka. Hakemuksia jätettiin 67 kappaletta, yli 15 miljoonalla eurolla. Käytettävissä on tämän hetkisen tiedon mukaan alle neljä miljoonaa euroa.

-Osasimme odottaa paljon hakemuksia, mutta siitä huolimatta määrä hieman yllätti. Hakemukset vaikuttavat myös laadukkailta. Olen käynyt läpi jo jonkin verran miesten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hakemuksia ja niissä on paneuduttu hyvin tasa-arvon näkökulmiin, kertoo rahoitusasiantuntija Niina Lamberg. 

Hakemuksen käsitellään nopeutetulla tahdilla ja erityisesti koronan vaikutusten torjuntaan suunnatut hankkeet pyritään saamaan maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn jo kesäkuussa.

Rahoitusasiantuntijat tulevat olemaan yhteydessä hakijoihin siinä vaiheessa, kun valintojen tuloksia on tiedossa.