Startti ja Stoppikoulutukset ESR –hankkeille

Startti ja Stoppikoulutukset ESR –hankkeille

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille Startti- ja Stoppikoulutuksia keväällä 2020.

Starttikoulutus on suunnattu vasta alkaneille ESR-hankkeille sekä uudelle hankehenkilöstölle. Koulutuksissa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin

Seuraava Starttikoulutus järjestetään 24.3.2020 Pasilan virastotalolla. Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Lisäksi järjestämme rahoittamillemme ESR-hankkeille koulutusta laadukkaan loppuraportin laatimisesta. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa vuoden sisällä. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän hyötyä on saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen on osallistuttu. Tilaisuuden pääpaino on laadukkaan loppuraportin sisällössä, kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa.

Hyvä loppuraporttikoulutus järjestetään 18.3.2020 Pasilan virastotalolla.  Tilaisuus ajoittuu iltapäivään. Tarkemmat tiedot ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ensisijalla ovat Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet

Kuva: Pixabay