EAKR- ja ESR-hankkeiden toteuttaja, hoida Suomi.fi-valtuudet kuntoon ennen vuodenvaihdetta!

suomi.fi-logo

 

EURA 2014 -järjestelmään kirjautuminen edellyttää jatkossa Suomi.fi -valtuudet. EURA 2014 -järjestelmään kirjautuminen on muuttunut Katso-palvelusta Suomi.fi -tunnistukseen. Katso-valtuuksien käyttö päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä ja Suomi.fi- valtuudet korvaavat Katso-valtuudet. Hanketoteuttajien tulee korvata vanhat organisaationsa Katso-roolit uusilla Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa olevilla EURA 2014:n käytön edellyttämillä valtuuksilla, jotta EURA-järjestelmään kirjautuminen onnistuu myös 1.1.2021 alkaen. Nyt käytössä olevat Katso-roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi -valtuuksiksi.

Monen hanketoteuttajan kohdalla oikeus käyttää EURA 2014:ää on tarkastettu myös Suomi.fi -tunnistautumisen yhteydessä vielä taustalla Katso-palvelusta ja siellä käyttäjälle aiemmin myönnetyistä Katso-rooleista. Kun Katso-palvelu loppuu vuoden lopussa, tämä tilapäiseksi tarkoitettu taustatarkistus ei enää ole käytössä.

Lisätietoa https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet 

Julkinen organisaatio hakee ensin valtuutusoikeutta

Julkiset organisaatiot, joilla ei ole nimenkirjoittajaa perusrekistereissä (esim. kunnat, oppilaitokset), hakevat ensin valtuutusoikeutta Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Valtuutusoikeuden saanut henkilö pystyy sen jälkeen myöntämään organisaatiossaan EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille. Valtuutusoikeutta voidaan hakea esim. organisaation Katso-pääkäyttäjälle tai asiointipalvelukohtaisesti useammallekin henkilölle. Virkailijavaltuuttamispalvelu ja hakemuksella valtuuttaminen löytyvät osoitteesta https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.

Yritykset ja rekisteröidyt yhteisöt, joiden nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti Valtuudet-palvelussa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta haettava valtuutusoikeus on monivaiheinen prosessi ja voi kestää mm. hakemukseen vaadittavien liitteiden lisäämisen vuoksi useita päiviä. Virkailijavaltuuttamispalvelun ennakoidaan ruuhkautuvan ja käsittelyaikojen pitenevän jopa useisiin viikkoihin vuoden loppua kohti, kun hakemuksia jätetään kymmeniin muihinkin asiointipalveluihin (Kela, Vero, Tulli jne.) liittyen.

Korvaa vanhat Katso-roolit uusilla EURA 2014 -valtuuksilla Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa myönnettävissä olevat EURA 2014:n valtuudet: 

  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen 
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi 

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myöntää organisaatiossaan yllä mainittuja valtuuksia EURA 2014 -järjestelmää käyttäville henkilöille. Valtuuksien osoittaminen on välttämätöntä EURA 2014 -järjestelmän käyttämistä varten.

DVV järjesti 6.10. webinaarin Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi? Webinaarissa muun muassa esiteltiin, miten valtuushakemus tehdään Virkailijavaltuuttamispalvelussa sekä miten Katso-roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksien valtuusasioilla.

Webinaarin tallenne: Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi? (alkaa 18. minuutin kohdalta)

Lisätietoa Suomi.fi ja DVV:n verkkosivuilta: 

https://www.suomi.fi/valtuudet 

https://dvv.fi/-/suomi.fi-valtuudet-korvaavat-katso-palvelun-katso-tarvittavat-asiointipalvelukohtaiset-valtuusasiat