Etelä-Suomen EAKR-haun ideavaiheeseen ennätysmäärä hakemuksia

Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päättyi 30.11.2018. Rahoitettavaksi etsittiin hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä tai hyödyntävät innovatiivisesti uutta tietoa ja osaamista.

Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Yhteensä hakemuksia tuli 204 kappaletta, joista ylimaakunnallisia oli 34. Uudenmaan liitto antaa hankeideoista palautteen viimeistään 14.1.2019.

"EAKR-haun ideavaiheeseen tuli ennätysmäärä hakemuksia", kertoo rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen Uudenmaan liitosta. "Kerroimme ennakkoon, että kyseessä on mahdollisesti viimeinen suuri rahoituskierros tällä kaudella ja uskon, että se vaikutti hanketoimijoiden aktiivisuuteen."

Jos et ehtinyt toimittaa hakemustasi ideavaiheessa, ei hätää. Voit silti osallistua haun toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Hakuaika päättyy 4. maaliskuuta 2019.

EAKR-haku koskee Etelä-Suomen kuuden maakunnan aluetta. Varsinaisten hakuteemojen lisäksi kussakin maakunnassa on omia alueellisia kriteereitä, joita tällä hakukierroksella halutaan painottaa.

Infotilaisuuksien tallenteet ja materiaalit saatavilla

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestettiin useita infotilaisuuksia marraskuun aikana. Koko Etelä-Suomen yhteinen ja Uuttamaata koskevat tilaisuudet pidettiin torstaina 1. marraskuuta Helsingissä. Tilaisuuksien tallenteet ja materiaalit löydät linkkeinä tästä uutisesta.

Linkkejä:

> Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, puh. 040 507 9998

Kuva: Pixabay