Kv-osaajat vauhdittamaan kasvua – hankehaku käynnissä

Valtakunnallinen Kasvua kansainvälisistä osaajista -rahoitushaku on käynnistynyt ja on avoinna 25. syyskuuta asti. Rahoitusta on jaossa kolme miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa on varattu EAKR-hankkeille ja 1,3 miljoonaa ESR-hankkeille. Haun rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Uudenmaan liitto on avannut EAKR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteita

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen ja

2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
 

Osaamisesta kasvua
 

Kansainväliset osaajat ovat haussa kohderyhmä, joiden arvokas osaamispääoma on tarkoitus saada hanketoimilla edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen hakija voi olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatio, tutkimus- ja koulutuslaitos, julkisyhteisö tai yhdistys.

Kansainväliset osaajat mielletään kohderyhmänä laajasti. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia  osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

Suuri joukko rahoitushausta kiinnostuneita osallistui 14. kesäkuuta pidettyyn hakuinfoon sekä paikan päällä Helsingissä että verkon välityksellä. 


Hakuinfo Helsingin Paasitornissa.

> Tutustu hakuilmoitukseen

> Hakuinfon materiaalit

> Lue lisää rakennerahastot.fi-palvelusta


Taustalla ministeriön agenda
 

Kasvua kansainvälisistä osaajista on työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä agenda. Agendan avulla kanavoidaan kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen lisäarvoksi Suomen elinkeinoelämälle. Samalla maahan houkutellaan kansainvälisiä osaajia sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien tavoittelussa.

> Lue lisää agendasta ministeriön sivuilta

 

Lisätietoja:   
                              

EAKR-hankkeet, Uudenmaan liitto:

Anu Heinonen, rakennerahastoasiantuntija, puh. 040 1824 828, anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja, puh. 040 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi


ESR-hankkeet, Hämeen ELY-keskus:

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija, puh. 029 5021 264, auli.vuorela@ely-keskus.fi


Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda, työ- ja elinkeinoministeriö:

Laura Lindeman, erityisasiantuntija, puh. 029 504 7205, 050 408 9932 laura.lindeman@tem.fi