Uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu etenee

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnistynyt vauhdilla. Ohjelmatyön valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa lopullisista ohjelmatyön ehdotusten laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten. Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa ennen EU:n komissiolle toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen.

Alueellista valmistelua tekevät Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Uudenmaan liitto on valittu koordinoimaan Etelä- ja Länsi-Suomen 11 maakunnan yhteistä ohjelmavalmistelua. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan liittojen, ELY-keskusten sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuluvan vuoden 2019 aikana tavoitteena on saada ohjelmaesitys luonnosteltua esimerkiksi hallintorakenteen, sisällön ja tukimuotojen osalta. Etelä- ja Länsi-Suomi tavoittelee yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa Manner-Suomeen. Ohjelmassa halutaan korostaa aluelähtöisyyttä, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja leviämisvaikutuksia.

Ohjelmavalmistelun edetessä Työ- ja elinkeinoministeriö kerää sidosryhmien näkemyksiä ohjelmavalmisteluun otakantaa.fi -alustalla. Seuraa Etelä-Suomen rakennerahastojen tiedotusta, ja osallistu seuraavaan kyselyyn, joka julkaistaan arviolta touko-kesäkuussa!

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi