Hakuajat

Alta löydät parhaillaan käynnissä olevat sekä päättyneet Etelä-Suomen hankehaut.

6Aika-strategian hakuilmoitukset löytyvät tämän verkkopalvelun Valtakunnaliset teemat -osiosta.

> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 24.10.–30.11.2016, varsinainen haku päättyy 1.3.2017

Alkaa: 24.10.2016
Päättyy: 1.3.2017

Sisältö:


Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 24.10.–30.11.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

 • Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky
 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen


Hakukierroksen painotukset

Syksyn 2016 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä. Ylimaakunnalliset hankkeet rahoitetaan toimintalinjan 2 erityistavoitteesta 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Digitalisaatio vaikuttaa laajasti kaikkiin toimialoihin ja haastaa organisaatiot uudistamaan toimintatapojaan. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää uusien kasvuyritysten syntyä, luoda kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistää myös perinteisen liiketoiminnan hallittua rakennemuutosta. Hankkeet uudistavat toimintamalleja toimialasta riippumatta. Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi teemoihin:

 • uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja kaupallistaminen
 • digitalisoinnin ratkaisujen pilotointi
 • avoin data ja big data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä
 • verkkoliiketoiminnan uudet ratkaisut
 • virtuaali- ja lisätyn todellisuuden palvelusovellukset, robotiikka, sensoriteknologia ja asioiden internet

Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain ovat:


Etelä-Karjala

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

 • Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
 • Erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Haun painopisteenä erityistavoitteessa 1.1 on pk-yritysten omistajanvaihdosten edistäminen.

Erityistavoitteessa 2.1 painopisteenä on alueen rakennemuutoksesta kärsineiden alojen, kuten matkailutoimialan, kasvu ja kansainvälistyminen.


Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Kanta-Häme

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

 • Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Haun painopisteinä ovat yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet sekä matkailutoimialan kansainvälistyminen. Tavoitteena toimintalinjan rahoituksessa on, että sillä vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten

liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia ja kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja.
 

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Haun painopisteenä erityistavoitteessa 3.2 on uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta kilpailuetua. Erityistavoitteessa 5.1 painopisteenä on digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä. Sama erityistavoite ja painopiste ovat myös Etelä-Suomen yhteisenä ylimaakunnallisena hakuteemana.
 

Kymenlaakso

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Kymenlaaksossa haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjan 1 erityistavoitteisiin.


Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • ensisijaisesti erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta


Päijät-Häme

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Päijät-Hämeessä haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjan 2 erityistavoitteisiin.


Uusimaa

Uudellamaalla maakunnallisia hankkeita rahoitetaan toimintalinjasta 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteista

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun painopisteenä erityistavoitteessa 4.1 on:

 • Avoimet, kansainvälisen tason kehitysympäristöt ICT-alan ja -ratkaisujen kehittämiseen.

Haettavien hankkeiden tulee tukea avointen, kansainvälisen tason kehitysympäristöjen rakentumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kuntien ja yritysten yhteistyössä ICT-alan ja -ratkaisujen kehittämiseen. Haettavat hankkeet voivat liittyä laajasti erilaisille sovellusaloille. Teemoina voivat olla esimerkiksi teollisuuden digitalisaatio, IoT (Internet of Things), MaaS (Mobility as a Service), kyberturvallisuus, pelit, verkkoratkaisut, robotiikka, älykäs meriteollisuus tai tekoäly.

Haun painopisteenä erityistavoitteessa 3.2 on:

 • Vähähiiliset liikennejärjestelmät ja liikkumismuodot.

Haettavien hankkeiden tulee kehittää vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja.

Hankkeiden teemoina voivat olla esimerkiksi:

 • vähäpäästöiset kulkumuodot
 • vähäpäästöiset polttoaineet
 • sovellus- tai tutkimusinnovaatiot

Lisäksi Uudellamaalla on avoinna Etelä-Suomen yhteinen painopiste erityistavoitteessa 5.1.


Varsinais-Suomi

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Varsinais-Suomessa haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjan 2 erityistavoitteisiin.


Valintakriteerit:


Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakemusten toimitustapa:


Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 30.11.2016 mennessä erillisellä idealomakkeella.

> Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

> Ideahakulomake, word

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla.


Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 1.3.2017 mennessä.


Toimitusosoite:


Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 30.11.2016 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse. Postitettaessa postileiman päiväys on oltava viimeistään 30.11.2016.

Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä "EAKR-ideahaku"

tai postitse:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Lisätiedot:


Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita.

> Hakijan opas


Linkit:


> Etelä-Suomen maakunnan liittojen yhteyshenkilöt

> Rakennerahastotietoa Uudenmaan liiton sivuilla