Hakuajat

Alta löydät parhaillaan käynnissä olevat sekä päättyneet Etelä-Suomen hankehaut.

6Aika-strategian hakuilmoitukset löytyvät tämän verkkopalvelun Valtakunnaliset teemat -osiosta.

> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat

Etelä-Suomen ESR -haku 1.5.-3.10.2017

Alkaa: 1.5.2017
Päättyy: 3.10.2017

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla tai suuralueen ylittävinä hankkeina. Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lisäksi hakemuksia voi jättää ylialueellisissa hankkeissa myös erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Erityistavoite 8.1. Työ ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Tässä haussa voi hakea myös valmisteluhankkeita kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun.

Tarkemmat maakunnittaiset hakupainotukset ja hakuohjeet tästä.

Infotilaisuudet 2.6.2017 Kouvolassa, Lisätietoa ja ilmoittautuminen tästä.

Toinen tilaisuus järjestetään  17.8.2017 Helsingissä, lisätietoa ja ilmoittautuminen  tästä.


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia sekä huomioida maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Lisäksi käytetään alueellisia tarkentavia valintaperusteita. Hankkeet saavat pisteitä (1-5) maakuntaohjelman mukaisuudesta, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisuudesta (1-5) sekä alueen älykkään erikoistumisen strategiaan mukaisuudesta (1-5).


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä viimeistään 3.10.2017.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:
Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi