Häme-ohjelma - "Sanat ovat tekoja"

Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Kanta-Hämeessä rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita.

Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Strategiaosa tavoittelee pitkää horisonttia aina vuoteen 2040. Ohjelmaosa kattaa ohjelmakauden 2014−2017. Häme-ohjelman tehtävänä on osoittaa maakunnan kehittämisen suunta ja koota voimavarat sen toteuttamiseksi. 

Maakuntaa kehitetään siten, että "ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä". Älykkään erikoistuneilla valinnoilla tavoitellaan Kanta-Hämeen kestävää menestystä.

Yhteisen keskustelun kautta Häme-ohjelman painopisteiksi on sovittu

  • kasvukäytävät ja saavutettavuus
  • asuminen ja hyvinvointi
  • biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
  • kansainvälistyminen ja vetovoima.

Häme-ohjelma on tehty toteutettavaksi. Tavoitteena on muodostaa riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia. joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maakunnista, alueiden verkostoista, valtiolta, Euroopan unionista sekä yrityksistä.

Häme-ohjelma on hyväksytty Hämeen maakuntavaltuustossa marraskuussa 2013.