Kymenlaakso-ohjelma 2018–2021: Uutta elinvoimaa uusiutuvaan maakuntaan

Kymenlaakson maakuntaohjelman johtoajatuksena on vahva elinkeinopoliittinen painotus. Ohjelma perustaa seuraavan neljän vuoden tavoitteet Kymenlaakson mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin, kuten vahvaan teolliseen perinteeseen ja kulttuuriin. Ohjelmassa sovitetaan yhteen alueen tahtotila sekä kansalliset ja EU-politiikan aluekehitystavoitteet.

Maakunnan visio kuluu: Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö. Tavoitteena on, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2040.

Kehittämisen painopisteet:

 • Luotettava liiketoimintaympäristö
  Tarjotaan luotettava liiketoimintaympäristö, suurien markkina-alueiden, EU:n ja Venäjän välissä sekä haetaan aktiivisesti kumppanuuksia globaaleilta markkinoilta.
   
 • Laadukas asuin- ja kulttuuriympäristö
  Panostetaan asuinympäristön laatuun, puhtauteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Tehdään alueesta mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille
   
 • Vetovoimainen osaamis- ja innovaatioympäristö
  Kehitetään kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia innovaatioeko-systeemejä, panostetaan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen.
   
 • Toimivat liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä
  Tuetaan hyvinvointia ja arkea toimivilla liikenneyhteyksillä.  Ylläpidetään yritysten kilpailukykyä kehittämällä Suomen sisäisiä ja kansainvälisiä kuljetusreittejä. Hyödynnetään TEN-T rahoitus tie-, rautatiekuljetusten ja sataman kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kehittämisen läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Lisäksi kaikessa päätöksenteossa tavoitteena on edistää tasa-arvon toteutumista.
 

Älykkään erikoistumisen kärjet täydentävät maakuntaohjelmaa


Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet on esitelty maakunnan RIS3-strategiassa. Ne ovat:

1. Logistiikka
• Turvallisuus ja älylogistiikka

2. Biotalous
• Resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kierto- taloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa

3. Digitalisaatio
• Kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon-aloilla


Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen, Kymenlaakson liitto,
puh. 044 0566 566