Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2017: Kansainvälistymistä ja osaamisen verkostoja

Päijät-Hämeen vision mukaan " Päijät-Häme on ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen maailmanluokan kumppani". Missiona on tehdä asioita yhdessä eli "Meitin kans menestyt".

Maakuntaohjelma yhdistää ensimmäisessä toimintalinjassa globaalin toiminnan haasteet, elinkeinoelämän ja osaamisen. Toinen toimintalinja keskittyy asukkaiden hyvinvointiteeman ympärille. Kolmas toimintalinja korostaa kestävän ympäristön teemoja.

Päijät-Hämeen maakuntastrategian teemat ovat:

 • Kehittyvillä markkinoilla osaajana
 • Venäjän ja Pietarin potentiaali
 • Vapaa-ajan ja hyvinvointiliiketoimintaa
 • Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
 • Sosiaalinen osallisuus

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman kesäkuussa 2014.

Maakuntaohjelman toimintalinjat ja painopisteet

GLOBAALI ELINKEINOELÄMÄ JA OSAAMINEN       

 • Yritystoiminnan kilpailukyky
 • Resurssitehokas teollisuus
 • Matkailun ja palveluiden uudet ja luovat ratkaisut
 • Vihreä talous ja materiaalitehokkuuden vahvistaminen
 • Kilpailukykyinen osaaminen
 • Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
 • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

HYVINVOIVA VÄESTÖ

 • Hyvinvoinnin lisääminen
 • Kulttuurin monet mahdollisuudet
 • Hyvä työelämä ja liikunta työkyvyn kehittämisessä
 • Uudenlaiset käyttäjälähtöiset palvelut ja toimintamallit

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

 • Vähähiilinen elämäntapa eri aluetyypeillä
 • Liikennejärjestelmän ja saavutettavuuden edistäminen
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö