Tapio Anttila Collection suuntaamassa kansainvälisille markkinoille

Yritys on tutkinut brändinsä viemistä ulkomaille ja nykyisen liiketoimintamallin soveltuvuutta siihen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. 

Tapio Anttila Collection Oy on ollut Tapio ja Arja Anttilan suunnittelutoimisto, jossa suunnitellaan huonekaluja, valaisimia ja sisustusesineitä omalle Tapio Anttila brändille. Tapio Anttila vastaa suunnittelusta ja Arja Anttila myynnistä sekä markkinoinnista. Brändin tuotteilla on useita suomalaisia valmistajia ja jälleenmyyjiä. Tapio Anttila on voittanut useita eri suunnittelupalkintoja ja hänet on valittu Suomessa vuoden 2012 kalustesuunnittelijaksi. 

Huonekalubrändi on saanut Suomessa jo hyvin jalansijaa, ja nyt tarkoitus on lähteä tavoittelemaan sen tekemistä tunnetuksi myös ulkomailla. Kiinnostusta brändiä kohtaan on ollut ulkomailla, ja tämän Anttilat ovat huomanneet esimerkiksi ollessaan Lontoossa messuilla esittelemässä kokoelmaansa. Heillä ei kuitenkaan ole ollut kehiteltynä sopivaa mallia vientiin. Suunnittelijoilla on jo aiemmin ollut pienimuotoisempaa yhteistyötä myös ulkomailla, mutta systemaattisen viennin käynnistämiseksi tarvittiin selkeä strategia.

Virtuaaliset show roomit huonekalujen näyttämönä

EAKR-rahoituksella tutkittiin brändin viemistä ja soveltuvuutta kansainvälisille markkinoille, suunniteltiin vientiin soveltuva liiketoimintamalli sekä toteutettiin virtuaalinen messukonsepti.

Ensimmäisenä yrityksellä on tarkoitus päästä Itävallan ja Saksan markkinoille. Tärkeimpänä osana kansainvälistymishanketta olivatkin Kölnissä järjestettävät huonekalu- ja sisustusmessut, joihin Anttilat olivat menossa esittelemään brändiään kansainvälistymisen edistämiseksi. Kuitenkin jo muutamaa kuukautta ennen messuja alkoi koronatilanteen vuoksi näyttää siltä, etteivät ne välttämättä toteudukaan suunnitellusti.  Tämä sai Anttilat muuttamaan äkkiä alkuperäistä suunnitelmaa ja sen sijaan rakentamaan malliston esittelyn virtuaaliseksi. 

Yksi jälleenmyyjille tuotetuista videoista.

Jälleenmyyjät eivät pääse paikan päälle messuille tutustumaan mallistoon, mutta heitä varten on rakennettu yhteensä kahdeksan erilaista virtuaalista show roomia elävöittämään konseptia. Tarkoitus on myydä huonekaluja kokonaisuuksittain ja jokainen show room onkin yksi kokonaisuus. Niitä on tehty eri kokoisiksi: jälleenmyyjä voi valita, haluaako tilata isomman vai pienemmän kokonaisuuden. Show roomit ovat 3D-mallinnuksia huoneista, joissa esitellään Tapio Anttila Collectionin tuotteita. Mallinnukset ovat videoita, joten niistä saa käsityksen tuotteiden mittasuhteista ja sijoittumisesta. Videot on tarkoitus julkaista jälleenmyyjiä varten Tapio Anttila Collectionin nettisivuilla kirjautumista edellyttäen.

Konsultit apuna liiketoimintastrategian suunnittelussa

Hankkeen aikana tutkittiin myös yrityksen liiketoimintastrategiaa viennin näkökulmasta. Avuksi palkattiin konsultit, jotka toivat ulkopuolista asiantuntemusta suunnitteluun. Sen myötä kirkastui, että yrityksen nykyisen liiketoimintamallin monistaminen kansainväliselle kentälle on haastavaa. Kansainvälistymishanke johtikin liiketoimintamallin uudelleen järjestämiseen. Anttilat perustivat hankkeen jälkeen liiketoiminnan hallinnointia varten erillisen myyntiyhtiön, joka on suunnittelutoimiston omistuksessa. Tämä oli hankkeen yksi lopputulos. Koska pariskunnalla on molemmilla vahva suunnittelutausta, palkattiin myyntiyhtiöön kaupallista osaamista.

"Hankkeen myötä jouduimme väkisin miettimään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja kyseenalaistamaan kaiken mahdollisen", Anttilat toteavat. Tärkeässä osassa toimivatkin ulkopuoliset asiantuntijat, jotka oman näkemyksensä lisäksi myös rohkaisivat päätöksenteossa.

Uuden liiketoimintamallin ansiosta yrityksen on helpompi koordinoida toimintaa jälleenmyyjien ja valmistajien välillä sekä hallinnoida kaikkia prosesseja. Arja Anttilan mukaan hanke kirkasti yrityksen resurssitarpeet ja nyt edessä onkin lisärekrytointeja.


Kuvassa Tapio ja Arja Anttila

Brändin mukauttaminen kohdemarkkinoille

Yhtenä osa-alueena hankkeessa oli myös tutkia brändin soveltuvuutta uusille markkinoille. Tutkimuksen myötä tarinaa ja tuotteita päivitettiin paremmiksi kohdemarkkinoille. Etenkin vastuullisuus on Itävallassa ja Saksassa tärkeässä osassa, ja se kannattaa huomioida brändäämisessä. Kansainvälistymisessä on myös otettava huomioon paljon erinäisiä seikkoja, kuten lainsäädäntö, paloturvallisuus ja esimerkiksi vuodevaatteiden mitoitus: Tapio Anttila Collectionin vuodesohvissa tulevat mukana vuodevaatteet. Arja Anttila myös huomauttaa, että jo markkinointimateriaalin työstäminen, modifiointi ja ylläpito erityyppisille markkinoille vaatii paljon työtä.  

Kokonaisuudessaan Anttilat olivat tyytyväisiä hankkeeseen ja sen lopputuloksiin. He yllättyivät positiivisesti siitä, kuinka hyvin rahoitus soveltui yritykselle, jossa keskiössä ovat design ja brändi: "ELY-keskuksen asiantuntijat ovat selkeästi ammattitaitoisia ja osaavat katsoa olennaisimmat asiat hankkeessa" Tapio Anttila sanoo. Hankkeen myötä yrityksellä on selkeä suunnitelma brändin viemiseksi kansainvälisille markkinoille. 

 

Hankkeen tiedot

A75983 Tapio Anttila Collection -malliston kansainvälistäminen Saksaa ja Itävaltaan
Tapio Anttila Collection Oy
23.3.2020–28.2.2021
Lahden seutukunta
Kokonaiskustannukset 83 900 €
Hämeen ELY-keskuksen tuki 50 % (EAKR)