Teformi - Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Teformi-hankkeen ideana on tukea ammatillisen koulutuksen uudistamista tekniikan aloilla ja vastata alla lueteltuihin kehittämishaasteisiin.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin muutama vuosi sitten perusteellisesti. Uusi lainsäädäntö astui voimaan 2018, jolloin myös Teformi-hanke alkoi. Uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa keskeistä on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Osaamistarpeiden ennakointi, koulutuksen järjestäminen ja osaamisen arviointi tapahtuu yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Yksilölliset, joustavat opintopolut työelämään tai jatko-opintoihin haastavat opettajien ja työpaikkaohjaajien uraohjaustaidot.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Hankkeessa on kehitetty täysin uusi polkupyörämekaanikon koulutus yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian ja Parolan Pyörähuollon kesken. Näin vastataan nykyiseen ja tulevaisuudessa entisestään lisääntyvään osaajatarpeeseen sähköavusteisten kulkuvälineiden yleistyessä. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä yritysten ja oppilaitoksen kesken. Toteutukseen sisältyi myös asiantuntijavaihtoa.

Polkupyörä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Paitsi toteuttajien omaan käyttöön hanke tuotti kaikkien hyödynnettäväksi malleja tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi koulutuspoliittisten linjausten suunnassa. Hankkeen tavoitteena oli myös edistää maakuntaohjelmien tavoitteiden mukaisesti kansainvälisyyttä. Hankkeen työpaketissa 3 muodostettiin Itämeren alueen kansainvälinen verkosto, jonka yhteiset tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeet tunnistettiin. Verkostossa laadittiin hankesuunnitelma, jolle myönnettiin kolmevuotinen rahoitus Erasmus+ ohjelmasta. Näin Teformissa aloitettu kehittämistyö on saanut jatkumon kansainvälisenä kehittämishankkeena.

Kokemuksia jaettavaksi 

Teformi -mallit löytyvät hankkeen www-sivuilta https://www.hamk.fi/projektit/teformi/#tulokset-ja-mallit. Myöhemmin mallit esitellään myös hyvinvoivaamis.fi -sivustolla.

Teformi-mallit on kuvattu Arjen arkki -menetelmäpankkiin, ja ne löytyvät myös hankkeen www-sivuilta.

Lisätietoja

Tuomas Eerola 
projektipäällikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
tuomas.eerola(at)hamk.fi 

Hankkeen tiedot 

S21231 TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi 
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kouvolan kaupunki; Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO. 
1.3.2018-28.2.2021 
Hämeenlinnan ja Kouvolan seutukunnat 
Kustannusarvio 545 570 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)