Työkaluja ja vinkkejä

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä lähes 450 ESR-hanketta ja vuoden 2021 kevääseen mennessä yli 600 EAKR-hanketta. ESR-hankkeet kattavat laajasti erilaista toimintaa osallisuuden edistämisestä ja työllistymisestä yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen, unohtamatta koulutuksen laadun parantamista ja keskeyttämisen ehkäisyä. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt EAKR-rahoitusta pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

ESR-hankkeissa on ollut mukana yli 57 000 osallistujaa. Jokaiselle erityistavoitteella on oma määritelty kohderyhmänsä, jonka tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Kokonaisuutta katsottaessa työttömien osallistujien määrä on noin kolmannes, työllisiä on ollut yli 40 % ja loput osallistujista on ollut opiskelijoita. Alle 25 -vuotiaita on ollut neljännes osallistujista, noin joka seitsemäs osallistuja on ollut ikääntyvä. Vajaalla viidenneksellä osallistujista on vain perusasteen koulutus. Noin joka kolmannen osallistujan katsotaan olevan syystä tai toisesta heikossa asemassa (lähde ESR Henkilö 9/2020).

EAKR-hankkeiden myötä arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 289 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 129 miljoonaa euroa. Hankkeissa on arvioitu syntyvän yli 90 patenttia sekä muita aineettomia oikeuksia kolmatta sataa. Hankkeiden myötä on arvioitu syntyvän lähes 100 uutta yritystä sekä noin 1500 työpaikkaa. Ohjelmakauden aikana huhtikuun 2021 loppuun mennessä Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta noin 24,4 prosenttia on kohdistunut vähähiilisyyden edistämiseen tavoitteen ollessa koko ohjelmakaudelle 25 prosenttia.

 

Tähän osioon on koottu muutamia maistiaisia hankkeissa syntyneistä työkaluista ja menetelmistä sekä vinkkejä muille hanketoteuttajille.

Työllistämisen käytännön vinkkejä
Työkaluja tuottavuuteen ja hyvinvointiin
Tasa-arvolla tuloksia
Malleja opintojen ja siirtymien tukemiseen
Vauhtia huippuosaajien valmennukseen
Askeleita osallisuuteen
Tarinoita kasvusta ja kansainvälistymisestä