Uusimaa-ohjelma 2.0: maakunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Uusimaa-ohjelma 2.0 rakentaa hyvinvoivien ja osaavien uusmaalaisten sekä menestyvän ja vastuullisen bisneksen maakuntaa, joka on ilmastoviisas ja monimuotoinen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden tukeminen ovat ohjelman perusarvoja. Uudellamaalla erityisiä haasteita tuo maahanmuutosta johtuva nopea väestönkasvu.

Tulevaisuuden Uusimaa haluaa olla visionsa mukaan Euroopan virkein ja viilein alue vuonna 2050. Uudenmaan virkeys kuvastuu aktiivisuutena, teknologisina innovaatioina ja edelläkävijyytenä, yrittäjähenkisyytenä sekä eloisana kaupunkikulttuurina. Alueen viileys näkyy ilmastoviisautena, matkailun kasvuna ja positiivisena ilmapiirinä.

Strategiset painopisteet ovat:

 • Hyvinvoiva ja osaava ihminen
 • Menestyvä ja vastuullinen bisnes
 • Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Maakunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusmaalaisilta ripeitä ja mittavia toimia päästöjen vähentämisessä. Muutoksia tarvitaan niin energian tuotannossa kuin kulutuksessakin. Vähähiilisen ja ekologisen maakunnan luomiseen pyritään älykkäillä ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla.

Uusimaa-ohjelmalla ohjataan Uudenmaan kehitystä ja resurssien kohdentamista maakunnassa, kuten rakennerahastorahoitusta.


Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla: tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kärjet
 

Rahoitusta ohjataan myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoihin. Älykkään erikoistumisen strategian neljä kärkeä ovat:

 • Kaupunkien cleantech
  Energia- ja resurssitehokkuus, kiertotalous, biotalous, kuluttajacleantech

 • Terveys ja hyvinvointi
  Terveydenhuollon ratkaisut, prosessit, teknologiat ja palvelut, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

 • Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
  Logistiikka, robotiikka, asioiden internet

 • Ihmisten kaupunki
  Avoin kaupunkikehittäminen, osallistuminen, palveluiden käytettävyys, yhteiskehittäminen, yksilön viihtyvyys ja hyvinvointi

 

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Lauri Kuukasjärvi, Uudenmaan liitto,
puh. 044 090 9272