Etelä-Suomen rakennerahastojen joulun uutiskirje on ilmestynyt

kynttilät

Uutiskirjeessä asiaa muun muassa päättyneistä ja tulevista EAKR- ja ESR-hauista, REACT-EU:sta, Häme-portfoliosta, hanke-esittelyjä sekä ESR-hankkeiden tuloksia ja työkaluja. Talvella on tiedossa koulutuksia ja hakuinfoja, joihin voit ilmoittautua jo nyt.

Tutustu uutiskirjeeseen:


Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy keväällä.

 


Koronavirusepidemian aiheuttamiin muutoksiin liittyvää ohjeistusta päivitetty

coronavirus

Koronavirusepidemia on aiheuttanut muutoksia monien EAKR- ja ESR-hankkeiden toimintaan. Koska tilanne ei ole ohi ja epidemia tulee edelleen huomioida rakennerahastotoiminnassa, on keväällä poikkeusolojen aikana annettua ohjeistusta päivitetty. Päivityksiä on tehty sekä Hämeen ELY-keskuksen että Uudenmaan liiton ohjeisiin, jotka perustuvat rakennerahastojen hallintoviranomaisen ohjeistukseen.

Lue päivitetyt ohjeet:

> Koronavirusepidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

 

Kuva: Pixabay


Aika tarkistaa ESR Henkilötietojen ajantasaisuus

Vuodenvaihteen lähestyessä on taas hyvä palata kuluneeseen vuoteen ja palautella mieliin hankkeen toimintaa. Pian vuodenvaihteen jälkeen on jo aika raportoida hankkeen toiminnasta. Sen lisäksi on hyvä tarkistaa raportoinnin ajantasaisuus ESR Henkilö -järjestelmässä. Koronavuosi on aiheuttanut joitakin muutoksia ja joustoja seurantatietojen keräämiseen, mutta velvoite kerätä tiedot  on voimassa.

Nyt onkin siis hyvä hetki tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on kerätty ja syötetty järjestelmään sekä arkistoitu ohjeistuksen mukaisesti. Järjestelmällisesti toteutettu tietojen keruu, tarkka tietojen tallentaminen ja systemaattinen arkistointi helpottamat myös myöhemmin hankkeen loppuraportointia ja mahdollisia tarkastuskäyntejä.

Hallintoviranomainen on ilmoittanut 27.11.2020, että osallistujatietojen kerääminen ESR -hankkeissa palaa normaalitilanteeseen. Lomakkeet kerätään osallistujilta kasvokkain, allekirjoitettuina. Jos kasvokkain kerääminen ei ole mahdollista, tuensaaja voi kerätä sähköpostitse ESR -hankkeiden osallistujien tietoja vain perustietojen osalta. Henkilötietolomakkeita ei voi lähettää sähköpostitse, eikä henkilötunnusta kerätä sähköpostilla. Tuensaajan on huolehdittava sähköpostitse kerättyjen perustietojen huolellista käsittelystä ja arkistoinnista. Tiedot on säilytettävä tietosuojatulla ja tietoturvallisella tavalla kuten käsittelyohjeessa on määrätty.

 

ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana (voimassa 19.3.-26.11.2020)

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulee dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot:

 • Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sukupuoli
 • Katuosoite
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Henkilötunnusta ei saa pyytää. Tuensaaja kerää perustiedot esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa ja tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus-ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun. Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä omaan rahoittajaasi käytäntöjen sopimiseksi.


ESR -haussa hyvin tarjolla rahoitusta koronan aiheuttamiin haasteisiin

Hämeen ELY-keskus on avannut ESR -haun Etelä-Suomen maakuntien alueella. Erityisesti etsitään hankkeita erityistavoitteisiin 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Haku on avoinna Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa. Hankkeiden tulee vastata koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin nuorten opiskelussa sekä ehkäistä syrjäytymisvaaraa. Tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeyttämistä siirtymävaiheissa sekä opintojen aikana sekä tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Lisäksi Uudellamaalla etsitään hankkeita Toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus.  Haussa etsitään hankkeita, jotka vastaavat koronavirusepidemiasta aiheutuneisiin työllisyyshaasteisiin. Hakuun voivat osallistua myös uudella, täydennetyllä hakemuksella kevään 2020 ESR -haussa kielteisen päätöksen saaneet.

Päijät-Hämeessä puolestaan etsitään erityistavoitteeseen 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen erityisesti sähköalan koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
 

Käytettävissä oleva rahoitus vaihtelee maakunnittain:

Etelä-Karjala n. 800 000 euroa

Kanta-Häme n. miljoona euroa

Kymenlaakso n. 1,5 miljoonaa euroa

Päijät-Häme n. 1,7 miljoonaa euroa

Uusimaa n. 4 miljoonaa euroa

 

Tutusta maakuntakohtaisiin painotuksiin tarkemmin hakuilmoituksessa ja hakuohjeessa.

Hakemukset on jätettävä käsittelyyn viimeistään 30.11.2020, Etelä-Karjalassa viimeistään 15.12.2020.

 

Jäikö jokin asia pohdituttamaan?

Hämeen ELY-keskus järjestää hakuun liittyen kaksi keskustelutilaisuutta, joissa on mahdollista esittää kysymyksiä hakuun liittyen. Tilaisuudet järjestetään TEAMS:n välityksellä

maanantaina 9.11.2020 kello 13.00-13.30 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

keskiviikkona 11.11.2020 kello 10.00-10.30 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

 

Kysymykseni ESR-hakuun liittyen

Voit esittää Webropolin kautta jo ennakkoon kysymyksiä, joihin haluat tilaisuuksissa vastauksen.

Webropol-kysymykseen

 

 


Kuukauden EAKR-hanke: HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

jalkapohja ja sana Huima

 • Päätoteuttaja: Posintra Oy
 • Osatoteuttaja: Turku Science Park Oy
 • Toteutusaika: 1.9.2018–31.8.2020
 • Kohdealue: Porvoon seutukunta (Uusimaa) ja Turun seutukunta (Varsinais-Suomi)
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 151 200 €

Posintra, Turku Science Park, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Vipuvoimaa ja EU-logot

Hukkalämpöjen hyötykäyttöön uusia ideoita

Teollisuus käyttää lähes puolet kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja teollisessa toiminnassa saattaa syntyä suuria määriä hyödyntämätöntä hukkalämpöä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen ovat erinomaisia keinoja. HUIMA-hankkeen lähtökohtana oli kiertotalouden liiketoiminnan lisääminen, huomion kiinnittäminen teollisuuden ylijäämälämmön hyötykäyttöön ja toimijaekosysteemin kokoaminen.

Teollisuuden ylijäämälämpöjä johdetaan vieläkin suoraan ilmaan tai vesistöön ja samalla hukataan niihin sitoutunutta energiaa. Hankkeella haluttiin herätellä ihmisiä huomaamaan, että kuka tahansa voi esittää ideoita, joilla voi olla merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hankkeessa kartoitettiin teollisuusyritysten erilaisia lämmönlähteitä ja etsittiin ideakilpailun avulla uusia ideoita ja ratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyötykäyttöön. Tavoitteena oli jalostaa ideoita kohti liiketoimintasuunnitelmia ja uutta liiketoimintaa. Lisäksi hankkeen aikana pyrittiin luomaan toimijaverkostoja Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Valtakunnallinen kilpailu poiki keksintöjä jatkokehittelyyn

HUIMA-hanke järjesti valtakunnallisen ideakilpailun hukkalämmön hyötykäytöstä keväällä 2019. 

 - EAKR-hankkeen avulla pystyimme ennakkoluulottomasti toteuttamaan jotain sellaista, mitä ei muuten olisi voitu tehdä. Hanke antoi ainutlaatuisen tilaisuuden valtakunnallisen ideakilpailun avulla etsiä jopa ihan hullujakin ideoita hukkalämmön hyötykäyttöön. Toki tietenkin jännitti ennen kilpailuajan päättymistä, että saadaanko viisi ideaa vai 100 ideaa ja onko niissä potentiaalia kehittyä liiketoiminnaksi, Posintran ympäristöliiketoimintajohtaja Leena Alihakkola kertoo. 

Ideoita kilpailuun jätettiin 19, joista alle 10 valikoitui jatkojalostukseen. Jokainen idea esiteltiin toukokuussa 2019 Turussa sparraustilaisuudessa, jossa asiantuntijat antoivat ideoille palautetta ja kehitysehdotuksia. Idean esittäjät saivat sparrausta ja heillä oli mahdollisuus osallistua hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin, joissa tavattiin muita idean esittäjiä ja saatiin apua idean jatkokehittelyyn. Monen idean esittäjän innostus idean jatkokehittelyyn kuitenkin hiipui syksyn kuluessa, kun huomattiin, että idea olikin jo jossain toteutettu tai idean eteenpäin vieminen liiketoimintasuunnitelmaksi asti on työlästä ja aikaa vievää.

mies
Arttu Vuorion kehittämä vuokone tuottaa hukkalämmöstä tai nestevirtauksista
sähkövirtaa esimerkiksi mittalaitteille ja tiedonsiirrolle. Kuva: Posintra Oy

Pisimmälle ideansa kehittelyssä pääsi sattumoisin juuri Porvoossa asuva Arttu Vuorio. Hän on kehitellyt ilmanvaihtokanavaan tai savupiippuun kiinnitettävää laitetta, joka tuottaa sähköenergiaa täysin omavaraisesti. HUIMA-hankkeesta Vuorio sai apua demolaitteen suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen.

Vuorion yrityksen Vuo Power Oy:n kehittämä vuokone tuottaa energiaa erilaisille mittauksille ja tiedonsiirrolle. Sitä voidaan käyttää myös nesteen, kaasun ja höyryn virtauksissa.

- Laitteeni avulla mittauksia pystytään tekemään helposti paikoissa, joihin ei saa vedettyä sähköä. Se säästää johdotukselta ja patterien vaihtamiselta, Vuorio esittelee.


Arttu Vuorion kehittelemä laite. Kuva: Posintra Oy

Hukkalämpöjen hyödyntäminen on alkanut kiinnostaa

Hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuudet on alettu tunnistaa paremmin. 

- Kun hanketta suunniteltiin melkein kolme vuotta sitten, hukkalämmöstä ei puhuttu vielä juuri lainkaan. Hankkeen aikana keskustelu on lisääntynyt runsaasti ja useampikin EAKR-rahoitteinen hanke on keskittynyt hukkalämpöjen tunnistamiseen, vähentämiseen ja hyötykäyttöön, Alihakkola kertoo.

HUIMA-hanke on järjestänyt yhdessä Lämpöä - ja Hukaton-hankkeiden kanssa kaksi yhteistä webinaaria hukkalämpöjen hyötykäytöstä. Aihe kiinnostaa yrityksiä ja muita toimijoita, sillä osallistujia tilaisuuksissa on ollut runsaasti ja keskustelua on syntynyt aiheen tiimoilta.

Hanke tuotti myös energiaoppaan yrityksille. Oppaasta pyrittiin tekemään helppolukuinen ja siihen on tiivistetty esimerkein energiatehokkuuden kannalta huomioitavia asioita. Pk-yrityksille suunnattu energiaopas on ladattavissa hankkeen verkkosivulta https://www.posintra.fi/huima/ suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

 

Lisätietoja:


Leena Alihakkola
Ympäristöliiketoimintajohtaja
Posintra Oy
leena.alihakkola(at)posintra.fi
puh. 040 730 5440

 

 


Parempi työelämä tuottaa tulosta -webinaarisarja alkaa marraskuussa

Haluatko tietää, miten työelämä voisi olla kaikille parempaa? Hyvinvoiva työntekijä on tuottava, innokas ja tuloksellinen. Laadukas johtaminen on avain moneen oveen, kuten myös osaamisen kehittäminen. Näistä kerromme lisää maksuttomissa webinaareissamme tietokirjailija, viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuon ja maan johtavien asiantuntijoiden johdolla. Tule mukaan!

Varaathan webinaarien ajankohdat jo kalenterista. Tulossa hieno kokonaisuus, jossa tuodaan esiin työelämän kehittämisen teemoja ja esiintyjinä on alojensa parhaita asiantuntijoita, kuten aivotutkija Katri Saarikivi, psykologi, FT, sarjayrittäjä Ville Ojanen ja Itä-Suomen yliopiston professori Taina Savolainen keskustelemassa luottamuksesta.

 • Webinaari 1: Viestintävinkit hanketoimijoille 4.11. klo 9-12
 • Webinaari 2: Työhyvinvointi ja terveys 10.11. klo 9-10.30
 • Webinaari 3: Innovointi ja tuottavuus 18.11. klo 9-10.30
 • Webinaari 4: Luottamus ja yhteistyö 25.11. klo 9-10.30
 • Webinaari 5: Osaaminen 2.12. klo 9-10.30

Lisätietoa webinaarisivustolta Parempi työelämä tuottaa tulosta.​

Yritysten ja hanketoimijoiden onnistumisiin työelämän kehittämisessä voi tutustua  Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen blogissa.


EAKR- ja ESR-hankkeiden toteuttaja, hoida Suomi.fi-valtuudet kuntoon ennen vuodenvaihdetta!

suomi.fi-logo

 

EURA 2014 -järjestelmään kirjautuminen edellyttää jatkossa Suomi.fi -valtuudet. EURA 2014 -järjestelmään kirjautuminen on muuttunut Katso-palvelusta Suomi.fi -tunnistukseen. Katso-valtuuksien käyttö päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä ja Suomi.fi- valtuudet korvaavat Katso-valtuudet. Hanketoteuttajien tulee korvata vanhat organisaationsa Katso-roolit uusilla Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa olevilla EURA 2014:n käytön edellyttämillä valtuuksilla, jotta EURA-järjestelmään kirjautuminen onnistuu myös 1.1.2021 alkaen. Nyt käytössä olevat Katso-roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi -valtuuksiksi.

Monen hanketoteuttajan kohdalla oikeus käyttää EURA 2014:ää on tarkastettu myös Suomi.fi -tunnistautumisen yhteydessä vielä taustalla Katso-palvelusta ja siellä käyttäjälle aiemmin myönnetyistä Katso-rooleista. Kun Katso-palvelu loppuu vuoden lopussa, tämä tilapäiseksi tarkoitettu taustatarkistus ei enää ole käytössä.

Lisätietoa https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet 

Julkinen organisaatio hakee ensin valtuutusoikeutta

Julkiset organisaatiot, joilla ei ole nimenkirjoittajaa perusrekistereissä (esim. kunnat, oppilaitokset), hakevat ensin valtuutusoikeutta Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Valtuutusoikeuden saanut henkilö pystyy sen jälkeen myöntämään organisaatiossaan EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille. Valtuutusoikeutta voidaan hakea esim. organisaation Katso-pääkäyttäjälle tai asiointipalvelukohtaisesti useammallekin henkilölle. Virkailijavaltuuttamispalvelu ja hakemuksella valtuuttaminen löytyvät osoitteesta https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.

Yritykset ja rekisteröidyt yhteisöt, joiden nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti Valtuudet-palvelussa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta haettava valtuutusoikeus on monivaiheinen prosessi ja voi kestää mm. hakemukseen vaadittavien liitteiden lisäämisen vuoksi useita päiviä. Virkailijavaltuuttamispalvelun ennakoidaan ruuhkautuvan ja käsittelyaikojen pitenevän jopa useisiin viikkoihin vuoden loppua kohti, kun hakemuksia jätetään kymmeniin muihinkin asiointipalveluihin (Kela, Vero, Tulli jne.) liittyen.

Korvaa vanhat Katso-roolit uusilla EURA 2014 -valtuuksilla Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa myönnettävissä olevat EURA 2014:n valtuudet: 

 • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu
 • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen 
 • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi 

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myöntää organisaatiossaan yllä mainittuja valtuuksia EURA 2014 -järjestelmää käyttäville henkilöille. Valtuuksien osoittaminen on välttämätöntä EURA 2014 -järjestelmän käyttämistä varten.

DVV järjesti 6.10. webinaarin Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi? Webinaarissa muun muassa esiteltiin, miten valtuushakemus tehdään Virkailijavaltuuttamispalvelussa sekä miten Katso-roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksien valtuusasioilla.

Webinaarin tallenne: Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi? (alkaa 18. minuutin kohdalta)

Lisätietoa Suomi.fi ja DVV:n verkkosivuilta: 

https://www.suomi.fi/valtuudet 

https://dvv.fi/-/suomi.fi-valtuudet-korvaavat-katso-palvelun-katso-tarvittavat-asiointipalvelukohtaiset-valtuusasiat 

 

 


RegioStars-kilpailun voittajia juhlittiin virtuaalisesti

regiostars-logo

EU:n komission järjestämän RegioStars -hankekilpailun viiden kategorian voittajat ja yleisön suosikki julkistettiin 14. lokakuuta. Tilaisuus striimattiin verkkolähetyksenä vallitsevan koronapandemiatilanteen takia, osana Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon ohjelmaa. Kilpailuun osallistui viidessä eri kategoriassa yhteensä ennätykselliset 206 hanketta, joista raati oli valinnut finaaliin 25 hanketta.

Finaalilähetyksessä puhui muiden muassa komissaari Elisa Ferreira, joka vastaa koheesio- ja uudistusasioista. Hän korosti koheesiopolitiikan erikoislaatuisuutta ja joustavuutta, joka on nähty koronapandemiatilanteessa.

Kilpailukategoriat ja voittajat:

1. Teollisuuden muutos älykästä Eurooppaa varten: ESA BIC Portugal (Portugali)

2. Kiertotalous vihreää Eurooppaa varten: Take the Cool Food challenge (Iso-Britannia, Ranska)

3. Taidot ja koulutus digitaalista Eurooppaa varten: E-SCHOOLS, PILOT PROJECT (Kroatia)

4. Kansalaisten sitoutuminen yhtenäisiä eurooppalaisia kaupunkeja varten: SHICC - Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (Ranska, Saksa, Belgia, Alankomaat, Iso-Britannia, Irlanti)

5. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rajat ylittävässä yhteistyössä – Interreg 30 vuotta: ENERGY@SCHOOL (Italia, Itävalta, Kroatia, Saksa, Slovenia, Unkari, Puola)

Public Choice Award -yleisöpalkinto: Time is now for change (Liettua, Puola)

Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI) -hanke ylsi finaaliin

LUT-yliopiston luotsaama ja Etelä-Karjalan liiton rahoittama EAKR-hanke Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI) kilpaili kategoriassa 1. Finaaliin pääsy ja viiden parhaan joukkoon yltäminen kovatasoisessa kilpailussa oli hieno saavutus, vaikka voittoa ei tällä kertaa tullutkaan. Voiton kyseisessä kategoriassa vei ESA BIC Portugal -hanke, joka on auttanut yrittäjiä ja yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa ja innovaatioita tukemalla pääsyä avaruusteknologian ja satelliittidatan käyttöön.  

> Lue lisää Me3DI-hankkeesta

> RegioStars-voittajahankkeiden esittelyt


Etelä-Suomen rakennerahastojen syksyn uutiskirje on ilmestynyt

Punertava lehti.

Uutiskirjeessä asiaa päättyneestä EAKR-hausta, uudesta ohjelmakaudesta, tietoa Katso -palvelun päättymisestä sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa.


EAKR-hankkeen loppuraportoinnin verkkoklinikka lokakuussa

syksyn lehtiä ja saappaat

Ilmoittaudu mukaan lokakuun lopulla järjestettävälle EAKR-verkkoklinikalle! Koulutuksen aiheena on hankkeen loppuraportointi.

Ajankohta: tiistai 27.10.2020 klo 13.00–15.00

Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan liitosta rahoituspäätöksen saaneille hankkeille (Etelä-Suomen EAKR- ja valtakunnalliset 6Aika-strategian EAKR-hankkeet). Koulutuksessa käydään läpi loppuraportoinnin teknisiä ja sisällöllisiä asioita.  Lähestymistapa on käytännönläheinen ja konkreettinen. Koulutus järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rakennerahastoasiantuntijat.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumakalenterista 23.10. mennessä:

> EAKR-verkkoklinikka: Loppuraportointi 27.10. klo 13–15

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen koulutusta.

Tervetuloa EAKR-verkkoklinikalle!

Kiitämme kaikkia koulutuskyselyyn vastanneita.

 

Lisätietoja:

Uudenmaan liiton rakennerahastoryhmä, eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Näytetään tulokset 1 - 10 / 240
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 24