Miten laadin hyvän loppuraportin? Ilmoittaudu EAKR-hankkeiden verkkoklinikalle!

Suositut EAKR-hankkeiden verkkoklinikat saavat jatkoa kesäkuussa. Uudenmaan liitto järjestää maanantaina 4.6. klo 14.00-15.30 verkkokoulutusta loppuraportin laatimiseen liittyen. Voit osallistua koulutukseen omalta työpisteeltäsi. Verkkoklinikalla äänessä ohjelmajohtaja Tiina Huotari ja rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen.

Ilmoittaudu nyt jo mukaan tästä linkistä. Voit samalla esittää toiveita koulutuksen sisällöstä.

Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoa, tekniset ohjeet sekä linkin itse tilaisuuteen muutama päivä ennen tilaisuutta.

Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden henkilöstölle.

Vastaava koulutus tullaan järjestämään uudestaan myös marraskuussa.

Lisätietoa

Rakennerahastoasiantuntija Anu Heinonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828


Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta yli 5,6 miljoonaa euroa muodostuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) aluehankkeista. Uusia ESR-hankkeita käynnistyi yhteensä 34 ja suurin osa syksyn hankehaussa saapuneista hake-muksista on nyt saanut rahoituspäätöksen. Alueellisten hankkeiden lisäksi käynnistyi kahdeksan uutta valtakunnallista ESR-hanketta teemoista Kotona suomessa ja Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yh-teistyöllä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle 2,5 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta on yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tästä 59 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yh-teensä 24 hanketta. Lisäksi Päijät-Hämeeseen rahoitettiin yksi yrityksen toimintaympäristön kehittä-mishanke, jonka suuruus on 259 810 euroa.

Lue lisää alueellisista tiedotteista:

Liitteet:


Ohjelmakauden hanketuloksia yksissä kansissa

Etelä-Suomen rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu konkreettisia tarinoita yli 60 Etelä-Suomen alueella rahoitetusta ESR ja EAKR -hankkeesta. Julkaisun taustalla on tiivis yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja viiden muun Etelä-Suomen maakunnan välillä. Hyviä EAKR- ja ESR-hankkeita ja hyviä hanketoimia on kartoitettu sähköisten kyselyiden avulla niin viranomaisilta kuin suureltakin yleisöltä.

Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista.

- On tärkeä tunnistaa tuloksia ja tehdä niitä näkyväksi. Hankkeilla on suuriakin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, painottaa ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Julkaisun valmistumisen kunniaksi järjestettiin Helsingin Kansallismuseossa 21. maaliskuuta tilaisuus, jossa käytiin lävitse hanketuloksia Etelä-Suomesta sekä keskusteltiin ohjelmakauden jatkosta.

Julkaisu on luettavissa issuu-julkaisuna sekä pdf-muodossa.

Jatkossakin julkaisemme hankkeiden tuloksia ja saavutuksia kanavillamme, kuten Facebook-sivullamme.

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Anu Heinonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828


Rahoitusasiantuntijat valloittavat somea - ota nämä seurantaan!

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat ovat aktivoituneet Twitterissä. Asiantuntijat kertovat tileillään työstään ja rakennerahastotoimintaan liittyvistä asioista Etelä-Suomen alueella. Nappaa nämä seurantaan ja saat tiedon rahoitushauista, koulutuksista ja muista tapahtumista ensimmäisenä. Somessa jaamme myös paljon mielenkiintoisia hanketarinoita ja –tuloksia.

ESR -asioissa voit seurata:

rahoitusasiantuntija Merja Rossi @MerjaRossi1
rahoitusasiantuntija Minna Taipale @MinnaTaip
rahoitusasiantuntija Niina Lamberg @niina_lamberg

Yritysten kehittämispalveluista twiittailee:

rahoitusasiantuntija Teea Lyytikäinen @TeeaLyy

Yritysten kehittämisavustuksiin ja pk-yrityksiin liittyen:

rahoitusasiantuntija Jari Kekki @jari_kekki

Myös Hämeen ELY-keskuksen Twitterissä @HELYkeskus viestitään laaja-alaisesti kaikista ELYn rahoitusmuodoista.

Rakennerahastoista viestitään somessa myös valtakunnallisesti

Viralliset valtakunnalliset rakennerahastotilit ovat Facebookissa Rakennerahastot.fi, Twitterissä @Rakennerahastot ja Youtubessa RakennerahastotFI. Kaikilla tileillä viestitään rakennerahastojen ajankohtaisia asioita koko Suomen laajuudella – mukaan mahtuu toki myös paljon Etelä-Suomea koskevia uutisia.

Kuva: Pixabay


Kasvualustana Etelä-Suomi - Onnistumisia ohjelmakaudelta 2014-2020

Kansallismuseolla kuhisee, kun lähes satapäinen joukko on kokoontunut kuulemaan Etelä-Suomen rakennerahastojen tuloksista ja onnistumisista. Paikalle on saapunut useita hanketoimijoita, rahoittajia sekä muita asiasta kiinnostuneita. Vielä suurempi joukko seuraa tilaisuutta livestreamin välityksellä verkossa.

- Olemme hyvin ylpeitä Etelä-Suomen tuloksista. Pienemmillä resursseilla on saatu suurempaa ja näkyvämpää tulosta aikaan. Kiitämme kaikkia hanketoteuttajiamme loistavasta työstä, toteaa Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen avauspuheenvuorossaan.

Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ovat koonneet tarinoita kymmenistä kuluvan ohjelmakauden hankkeista ja onnistumisista sähköiseen julkaisuun. Tilaisuudessa esiteltiin Kasvualustana Etelä-Suomi - Onnistumisia ohjelmakaudelta 2014-2020 -julkaisun hankkeita sekä keskusteltiin rakennerahastotoiminnan tulevaisuudesta ja nykytilasta.

Rakennerahastotoiminnan tulevaisuutta tehdään jo nyt


Petri Haapalainen.

Koheesiopolitiikalla on ollut merkittävä rooli EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä Euroopan alueellisten kehityserojen tasaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen valotti komission suunnitelmia EU-rahoituksen tulevaisuudesta. Brexitin johdosta rahoitus tulee todennäköisesti laskemaan, mutta kohteena ovat kuitenkin mitä varmimmin edelleen kaikki EU:n alueet ja kaupungit.

- Uudistuksia on tulossa. Tulevaisuudessa pyritään myös tasapainottamaan varojen jakamista jäsenvaltioiden kesken, kertoo Haapalainen.

Tilaisuudessa kuultiin myös Euroopan parlamentin jäsenen, Sirpa Pietikäisen, videotervehdys. Pietikäisen mukaan Suomella olisi potentiaalia kiertotalouden kärkimaaksi, johon hanketoiminnallakin tulisi pyrkiä. Jatkossa myös eri rahoitusvälineitä olisi syytä hyödyntää isompien kokonaisuuksien rahoittamisessa.

Tyynellä mielin kohti tulevaa


Panelistit Satu Sikanen (vas.), Sinikka Kauranen, Minna Torppa, Juha Eskelinen ja Petri Haapalainen.

Pitäisikö rakennerahastojen nykytilasta ja tulevaisuudesta olla huolissaan? Tätä pohtivat Petri Haapalainen, Sinikka Kauranen, Juha Eskelinen, Satu Sikanen ja Minna Torppa ajatuksia herättävässä paneelikeskustelussa Krista Taipaleen johdolla. Keskustelussa nousi esiin huoli rahan riittävyydestä jatkossa sekä yhteistyön parantamisesta eri rahoitusmuotojen välillä. Positiivisia näkymiä kuitenkin lupailee rahoituksen sekä älykkään erikoistumisen jatkuminen seuraavallakin ohjelmakaudella. Myös kuluvan kauden hyvät tulokset nostattivat hymyjä huulille.

- Jos jostain kannattaa olla huolissaan, niin tulevan ohjelmakauden mahdollisista leikkauksista. Suomen tulevaisuus on kehittämistyössä, toteaa Eskelinen.

Tämän kauden tulokset ja vaikuttavuus näyttää positiiviselta. Osa kauden tavoitteista ollaan jo saavutettu ja näyttää siltä, että loputkin tullaan saavuttamaan. Suomen koheesiopolitiikan kärkihankkeeksi valittu 6Aika on onnistunut kehittämään edelläkävijyyttä kaupunkien suuren panostuksen sekä vahvan verkoston turvin. Keskustelussa nousi esiin toive siitä, että jatkossa erilaiset alueiden, valtioiden ja rahoitusmuotojen ylittävät hankkeet yleistyisivät.

- Rahastoilla on tällä hetkellä melko erilaisia reunaehtoja. Teemojen tasolla on kuitenkin jo nyt löydettävissä useita synergioita, toteaa Torppa.

- Pitäisikö tässä olla huolissaan? Kyllä ja ei. Toiminnassa on paljon myönteisiä asioita, mutta myös isoja huolenaiheita, summasi Taipale keskustelua.

Kasvualustana Etelä-Suomi

Ohjelmakauden 2014-2020 puolivälin tulosjulkaisuun on koottu tarinoita yli 60 onnistuneesta ESR- ja EAKR-hankkeesta Etelä-Suomen alueella. Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista. Kymmenen hanketta nousi lavalle kertomaan hankekokemuksistaan. 

- Hankkeista löytyy paljon tuloksia ja tarinoita, jotka näkyvät numeroiden ulkopuolella, toteaa Marja-Liisa Torniainen, toinen tulosjulkaisun kirjoittajista

Päivän aikana esiintyneet Impronautit tiivistivät tilaisuuden tunnelmat viiteen asiaan: yhteistyö, uuden kehittäminen, viestintä, osaaminen ja into. Näiden avainsanojen saattelemana on hyvä jatkaa onnistunutta ohjelmakautta eteenpäin.

 

Tutustu tulosjulkaisuun

Katso tilaisuuden videotallenne.


Kevään aikana järjestetään neljä Hyvä loppuraportti -koulutusta ESR-hanketoimijoille

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Koulutustapahtumia on kevään 2018 aikana neljä, joista osallistuja voi valita aikatauluunsa parhaiten sopivan. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättyneet vuoden 2017 lopussa tai ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana. Vastaanvanlaisia koulutuksia tarjotaan myös syksyllä.

Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen lopetustoimet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö.

Ilmoittaudu valitsemaasi tilaisuuteen tapahtumakalenterista:

Lisätietoja

Niina Lamberg
rahoitusasiantuntija
niina.lamberg@ely-keskus.fi
puh. 0295 025 153

 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen ESR-hakuun saapui 25 hakemusta

Etelä-Suomessa Euroopan sosiaalirahaston alueelliseen hankehakuun saapui 25 hakemusta, joissa rahoitusta haettiin yhteensä yli 8 miljoonaa euroa. Tällä kertaa rahoitettavaksi etsittiin toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -hankkeita. Eniten hakemuksia saapui erityistavoitteeseen 6.1. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Kaikki hakemukset siirtyvät nyt viranomaiskäsittelyyn. Ensiksi hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaan, josta läpi pääsevät hakemukset siirtyvät vielä erityistavoitekohtaiseen arviointiin sekä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn. Rahoituspäätökset pyritään saamaan valmiiksi ennen kesälomakautta.

Kuva: Pixabay


Kevään toinen ESR-starttikoulutus järjestetään Kouvolassa toukokuussa

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille ESR-starttikoulutuksen Kouvolassa 15.5.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on käynnissä ja sulkeutuu kun tilaisuus on täynnä tai viimeistään 8.5. klo 14. Tilaisuus järjestetään Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Torikatu 10. Tarkemmat tiedot ohjelmasta löytyy tapahtumakalenterista.

Tilaisuudessa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin.

Mahdolliset tiedustelut sähköpostiin rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi.

Kuva: Pixabay


Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse. Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality –sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake. Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut, hausta järjestetään infotilaisuus 26.1.2018

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi – sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa.

  • Työllisyyden edistäminen (Employment),
  • Nuorten työllisyys (Youth employment),
  • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
  • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/

Hämeen ELY-keskus järjestää mahdollisuuden tulla kuulemaan valtakunnallista Kansainvälisen yhteistyön ESR-hakuinfoa Lahteen ELYn tiloihin 26.1.2018.

Hakuinfo koskee 11.5.2018 päättyvää ESR-hakua, jonka tarkempi hakuohje löytyy valtakunnallisesta osiosta. Infossa kerrotaan tarkemmin haun painotuksista sekä tarjotaan tietoa hankehakemuksen laatimista varten. Yhteisen valtakunnallisen infon jälkeen Hämeen ELY-keskuksen rahoittajat kertovat myös alueellisista painotuksista Etelä-Suomessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus päästä keskustelemaan sekä rahoitusasiantuntijoiden että muiden hakijoiden kanssa.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu viimeistään 24.1.2018 klo 12.


Näytetään tulokset 1 - 10 / 152
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 16