Etelä-Suomeen yhteensä 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin huhti-kesäkuussa 2018 yhteensä hieman yli 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli yli 4,5 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä hieman yli 1,8 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 1,6 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavusta sai 34 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 11 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Rahoituksesta 71 % kohdentui Uudellemaalle.

Loput rahoituksesta muodostui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisista ja alueellisista hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli kaksi miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä kuusi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin kuusi uutta hanketta valtakunnalliseen Luovaa osaamista -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle kolme miljoonaa euroa.

Lue lisää alueellisista rahoituskatsauksista:

Liitteet:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.


Miten laadin hyvän loppuraportin? -koulutus kiinnosti

Suositut EAKR-hankkeiden verkkoklinikat saivat jatkoa kesäkuussa, kun Uudenmaan liitto järjesti 4.6. verkkokoulutusta loppuraportin laatimiseen liittyen. Ohjelmajohtaja Tiina Huotari ja rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen kertoivat osallistujille hyvän loppuraportin laatimisesta. Koulutus oli tarkoitettu Uudenmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden henkilöstölle.

Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla tämän linkin takaa.

Vastaava koulutus tullaan järjestämään uudestaan myös marraskuussa.

Lisätietoa:

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029

Kuvituskuva: Pixabay


Syksyn koulutusajankohdat ESR-hanketoimijoille

Kesälomat lähestyvät ja on hyvä hetki merkitä syksyn koulutukset valmiiksi kalenteriin.

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Samanlaisia koulutuksia järjestettiin keväällä jo neljä ja yleisön pyynnöstä tulevana syksynä neljä lisää. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana tai 2019 alkupuoliskolla. Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen lopetustoimet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö.

Koulutusajankohdat:

 • Maanantai 10.9. Pasilassa
 • Torstai 20.9. Kouvolassa
 • Perjantai 9.11. Pasilassa
 • Tiistai 13.11. Lahdessa

Lisäksi järjestämme kaksi Starttikoulutusta aloittaville tai juuri alkaneille hankkeille. Tilaisuudessa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin.

Koulutusajankohdat:

 • Keskiviikko 26.9. Pasilassa
 • Keskiviikko 31.10. Kouvolassa

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkit julkaistaan loppukesästä Tapahtumakalenterissa.

Lisätietoa:

Rahoitusasiantuntija Minna Taipale
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
+358 (0)295 02 5106

Kuva: Pixabay


Kesän uutiskirje on ilmestynyt

Etelä-Suomen rakennerahastojen vuoden toinen uutiskirje on ilmestynyt. Kirjeessä asiaa kesäkuussa avautuneesta ESR-hausta, päättyneen EAKR-haun sadosta sekä hankkeiden maksatuskäsittelyn tilanteesta. Tutustu myös EAKR Yritystuen hankkeeseen sekä ReagioStars-kilpailun finalisteihi.

> Lue uutiskirje

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.

> Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen ESR-haku avautuu 1.6.2018

Hämeen ELY-keskus avaa ESR-haun Etelä-Suomen alueella 1.6.-3.10.2018. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Tarkemmin avautuvan haun teemoista ja tarkennuksista hakuilmoituksessa ja hakijan ohjeessa.

Käynnistyvään hakuun liittyen Hämeen ELY-keskus järjestää useita hakuinfo-tilaisuuksia. Katso sinulle sopivan aika tapahtumakalenterista ja tule kuulolle.

Haussa ovat avoinna kaikki toimintalinja ja hankkeita etsitään seuraaviin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

 • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen
 • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

 • Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 • Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Ohjelmakausi 2014-2020 on lähestymässä loppuaan, joten tämä ja ensi vuoden alussa järjestettävä haku ovat viimeisiä isompia hakuja. Näiden jälkeen hakuja kohdennetaan käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

 

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat

 

Kuva: Pixabay


ESR Henkilö -järjestelmän tiedoissa virheellisiä kirjauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnittänyt huomiota ESR Henkilö -järjestelmään tehdyissä kirjauksissa oleviin ristiriitaisuuksiin. Hämeen ELY-keskus pyytää rahoittamiensa hankkeiden toteuttajia kiinnittämään erityistä huomiota raportoitavien tietojen oikeellisuuteen.  

 1. Hankkeelle raportoitavat osallistujatiedot tulee olla hankesuunnitelman mukaisista ryhmistä. Jos hankkeen aikana nousee muutostarpeita kohderyhmiin, tulee tästä aina neuvotella etukäteen rahoittajan kanssa. 
 2. Osallistujilta tulee aina kerätä lopetusilmoitukset. Jos lopetusilmoituksia ei yrityksistä huolimatta saada kaikilta osallistujilta, on tuensaajan dokumentoitava tiiviisti asia näiden henkilöiden allekirjoittamiin aloitusilmoituslomakkeisiin sekä hankkeen seuranta- ja loppuraportteihin.  
 3. Aloitusilmoitukset kerätään vain niistä toimista, joilla tavoitellaan muutosta osallistujan tilanteeseen. Tämän on oltava myös hankesuunnitelman mukaista ja suunnitelman mukaiselle kohderyhmälle järjestettyä toimintaa. Jos lomakkeita on kerätty muista lyhytkestoisista tilaisuuksista, tietoja ei tallenneta ESR Henkilö -järjestelmään ja lomakkeet tulee tuhota tietosuojasäännökset huomioiden. 
 4. Osallistujia koskevat tiedot tulee kerätä henkilökohtaisesti ja osallistuja vakuuttaa allekirjoituksellaan tietojen oikeellisuuden sekä antaa luvan tietojen käyttämiseen. Jos lomakkeella ei ole allekirjoitusta, tulee tiedot poistaa ESR Henkilö -järjestelmästä ja paperilomakkeet tuhota tietosuojasäännökset huomioiden. 
 5. Tietojen tallennus on suoritettava tietoturvavaatimusten mukaisesti. Hanketoteuttaja vastaa tietojen tallentajan riittävästä opastamisesta. 
 6. Myös raportoiduista osallistuneista yrityksistä tulee löytyä tausta-aineisto tai jäljitysketju todentamaan tietojen paikkansapitävyys. 
 7. Hankkeen tulee ohjeistaa osallistuvia henkilöitä lomakkeiden täyttämisestä, tarkistaa lomakkeet heti ne saatuaan ja pyytää osallistujaa korjaamaan mahdolliset virheelliset tiedot. Jos virhe havaitaan vasta tallennuksen jälkeen, on hankkeen pyydettävä osallistujaa korjaamaan lomakkeissa oleva virheellinen tieto.  

Epäselvissä tilanteissa ota rohkeasti yhteyttä omaan rahoittajaasi! 

Yhteystiedot rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen alueellinen ESR-haku avautuu kesäkuussa

Hämeen ELY-keskus avaa Etelä-Suomen alueellisen ESR-haun kesäkuussa. Haku päättyy lokakuun 2018 alussa. Hakuilmoitus ja hakijan ohje julkaistaan kesäkuun alussa www.rakennerahastot.fi/etela-suomi -verkkopalvelussa Ajankohtaista-osiossa. Haussa ovat auki kaikki ESR:n toimintalinjat. Mahdolliset maakunnittaiset tarkennukset ilmoitetaan hakuohjeessa.

Koska ohjelmakausi 2014-2020 on lähestymässä loppuaan, ovat tämä ja ensi vuoden maaliskuun alussa päättyvä haku viimeisiä isoja hakuja. Näiden jälkeen hakuja kohdennetaan käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

Kesäkuussa alkavaan hakuun liittyen Hämeen ELY-keskus järjestää jokaisessa alueen maakunnassa hakuinfo-tilaisuuden. Sen lisäksi, että tilaisuuksissa kerrotaan tulevan haun sisällöistä, käydään läpi erityisesti kyseisen maakunnan kehittämispainotuksia (maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma). Lisäksi kerrotaan hakumenettelystä ja hakemuksen laatimisesta. Tilaisuuksissa on mahdollisuus myös teemakohtaiseen keskusteluun rahoitusasiantuntijoiden kanssa.

Ilmoittaudu sinulle sopivaan tilaisuuteen:

30.5. Lahti klo 12-16
4.6. Helsinki 12-16
6.6. Lappeenranta klo 12-16
8.6. Hämeenlinna klo 12-16
12.6. Kouvola klo 9-13


Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta yli 5,6 miljoonaa euroa muodostuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) aluehankkeista. Uusia ESR-hankkeita käynnistyi yhteensä 34 ja suurin osa syksyn hankehaussa saapuneista hake-muksista on nyt saanut rahoituspäätöksen. Alueellisten hankkeiden lisäksi käynnistyi kahdeksan uutta valtakunnallista ESR-hanketta teemoista Kotona suomessa ja Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yh-teistyöllä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle 2,5 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta on yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tästä 59 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yh-teensä 24 hanketta. Lisäksi Päijät-Hämeeseen rahoitettiin yksi yrityksen toimintaympäristön kehittä-mishanke, jonka suuruus on 259 810 euroa.

Lue lisää alueellisista tiedotteista:

Liitteet:


Ohjelmakauden hanketuloksia yksissä kansissa

Etelä-Suomen rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu konkreettisia tarinoita yli 60 Etelä-Suomen alueella rahoitetusta ESR ja EAKR -hankkeesta. Julkaisun taustalla on tiivis yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja viiden muun Etelä-Suomen maakunnan välillä. Hyviä EAKR- ja ESR-hankkeita ja hyviä hanketoimia on kartoitettu sähköisten kyselyiden avulla niin viranomaisilta kuin suureltakin yleisöltä.

Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista.

- On tärkeä tunnistaa tuloksia ja tehdä niitä näkyväksi. Hankkeilla on suuriakin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, painottaa ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Julkaisun valmistumisen kunniaksi järjestettiin Helsingin Kansallismuseossa 21. maaliskuuta tilaisuus, jossa käytiin lävitse hanketuloksia Etelä-Suomesta sekä keskusteltiin ohjelmakauden jatkosta.

Julkaisu on luettavissa issuu-julkaisuna sekä pdf-muodossa.

Jatkossakin julkaisemme hankkeiden tuloksia ja saavutuksia kanavillamme, kuten Facebook-sivullamme.

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Anu Heinonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828


Rahoitusasiantuntijat valloittavat somea - ota nämä seurantaan!

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat ovat aktivoituneet Twitterissä. Asiantuntijat kertovat tileillään työstään ja rakennerahastotoimintaan liittyvistä asioista Etelä-Suomen alueella. Nappaa nämä seurantaan ja saat tiedon rahoitushauista, koulutuksista ja muista tapahtumista ensimmäisenä. Somessa jaamme myös paljon mielenkiintoisia hanketarinoita ja –tuloksia.

ESR -asioissa voit seurata:

rahoitusasiantuntija Merja Rossi @MerjaRossi1
rahoitusasiantuntija Minna Taipale @MinnaTaip
rahoitusasiantuntija Niina Lamberg @niina_lamberg

Yritysten kehittämispalveluista twiittailee:

rahoitusasiantuntija Teea Lyytikäinen @TeeaLyy

Yritysten kehittämisavustuksiin ja pk-yrityksiin liittyen:

rahoitusasiantuntija Jari Kekki @jari_kekki

Myös Hämeen ELY-keskuksen Twitterissä @HELYkeskus viestitään laaja-alaisesti kaikista ELYn rahoitusmuodoista.

Rakennerahastoista viestitään somessa myös valtakunnallisesti

Viralliset valtakunnalliset rakennerahastotilit ovat Facebookissa Rakennerahastot.fi, Twitterissä @Rakennerahastot ja Youtubessa RakennerahastotFI. Kaikilla tileillä viestitään rakennerahastojen ajankohtaisia asioita koko Suomen laajuudella – mukaan mahtuu toki myös paljon Etelä-Suomea koskevia uutisia.

Kuva: Pixabay


Näytetään tulokset 1 - 10 / 158
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 16