Etelä-Suomen EAKR:n verkkoklinikat ja starttikoulutukset kevätkaudella 2020

Uudenmaan liitto järjestää rahoittamilleen EAKR-hankkeille talven ja kevään 2020 aikana neljä verkkoklinikkaa sekä maaliskuussa kaksi erisisältöistä starttikoulutuspäivää. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton osaavat rakennerahastoasiantuntijat ja maksatustarkastajat. Voit esittää aiheista kysymyksiä joko ennakkoon tai koulutuksen aikana. Kouluttaja toivoo erityisesti ennakkokysymyksiä Näin laadit maksatushakemuksen –webinaaria varten.

Talven ja kevään verkkoklinikat

 • Näin laadit maksatushakemuksen

         keskiviikko 15.1.2020 klo 13.00–15.00

 • Hankinnat

         torstai 2.4.2020 klo 13.00–15.00

 • Horisontaaliset periaatteet ja valtavirtaistaminen

         torstai 23.4.2020 klo 13.00–15.00

 •  Indikaattorit

         torstai 14.5.2020 klo 13.00–15.00

Lisätietoa ja ilmoittautuminen verkkoklinikoille tapahtumakalenterista. Voit ilmoittautua yhdellä lomakkeella kaikkiin valitsemiisi koulutuksiin.

Koulutusmateriaali on ladattavissa viimeistään päivää ennen koulutusta Etelä-Suomen rakennerahastojen materiaalipankissa. Tämän hetken uusimmat verkkoklinikoiden koulutusmateriaalit ovat ladattavissa täällä.

Kevään starttikoulutukset

Uudenmaan liitto järjestää rahoittamilleen hankkeille maaliskuussa 2020 kaksi puolen päivän mittaista starttikoulutusta, jotka on jaettu teemoittain.

 •  Tiistai 17.3.2020 klo 9–12

    Koulutuksen aiheet:

 • Rahoituspäätös
 • Seuranta, raportointi ja de minimis
 • Ohjausryhmä
 • Hankkeen tuloksellisuus ja viestintä

 

 • Torstai 19.3.2020 klo 12–16

    Koulutuksen aiheet:

 • Tukikelpoisuus ja kustannukset flat rate -hankkeissa
 • Kirjanpito, tulot ja rahoituserät
 • Henkilöstökustannukset
 • Hankinnat ja kilpailutus
 • Hankkeen maksatus ja tarkastus

Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa 2020. Seuraa uutisointiamme.

Tervetuloa osallistumaan koulutuksiin!

Lisätietoja: rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 182 4828 tai eakr(at)uudenmaanliitto.fi


EURA 2014 –järjestelmän hakijan palvelujen kirjautumiseen muutoksia vuodenvaihteessa

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

EURA 2014:ään kirjaudutaan 2.1.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Se on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti.

Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamat vahvan tunnistuksen menetelmät, joilla EURA 2014 -palveluun voi kirjautua (vanhoilla Katso-tunnisteilla palvelun käyttö ei ole enää mahdollista vuonna 2020):

 • henkilökohtaiset pankkitunnukset
 • mobiilivarmenne
 • varmennekortti

Tunnistusmenetelmistä saa tietoa verkkopankkitunnusten osalta pankkien sivuilta ja mobiilivarmenteen osalta puhelinoperaattoreilta sekä osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää poliisi, organisaatiokortit myöntää Väestörekisterikeskus. Organisaatiokortista saa tietoa Väestörekisterikeskuksen sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille. Kansalaisvarmenteen sisältävästä henkilökortista saa lisätietoa poliisin sivuilta osoitteesta https://www.poliisi.fi/henkilokortti/henkilokortin_kaytto.

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää myös, että hankehakijan/-toteuttajan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Valtuudet otetaan käyttöön Suomi.fi:ssä vaiheittain riippuen siitä, onko organisaatio kaupparekisterissä vai ei, sillä nimenkirjoitusoikeus tarkastetaan kaupparekisteristä. Kaupparekisterissä olevien yritysten kannattaa myöntää valtuudet jo tämän vuoden puolella, kun taas julkisten organisaatioiden Katso-roolit ovat vielä toistaiseksi käytössä alkuvuonna 2020. Uudet valtuudet ovat olleet myönnettävissä kaupparekisterissä oleville toimijoille 27.11.2019 alkaen.

 

> Lue tiedote ja ohjeet kokonaisuudessaan

 


Saavutettavuusvaatimukset ja rakennerahastot

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) on tullut voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa julkishallintoa tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Lakia sovelletaan myös yrityksien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen digitaalisiin palveluihin, jos ne saavat viranomaiselta erityisavustusta verkkopalvelun kehittämiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen. Tällöin palvelujen tulee olla saavutettavia.

Lain taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti, myös mahdollisin apuvälinein. Palvelun sisältö tulee esittää sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee helposti käsiksi. Tieto voidaan esittää esimerkiksi sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös sisällön ymmärrettävyys: onko tieto esitetty siten, että se on helposti ymmärrettävissä?

Hankkeiden, joiden verkkopalveluja saavutettavuusvaatimukset koskevat, tulee laatia palveluihinsa saavutettavuusselosteet.

Lisätietoa:

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Mitä verkkopalvelu tarkoittaa?

Malli saavutettavuusselosteesta

Tutustu myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään sivustoon saavutettavuusvaatimukset.fi, josta löytyy tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta sekä Celian saavutettavuussivustoon saavutettavasti.fi, joka opastaa verkkosisällön ja viestinnän saavutettavuudessa.

 

Kuva: Pixabay


Syksyn EAKR-rahoitushakuun 54 hakemusta

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-rahoitushaku päättyi 17.10.2019. Haku oli tällä kertaa yksivaiheinen. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 54, joista ylimaakunnallisia kolme. Eniten hakemuksia tuli Kymenlaaksoon, missä rahoitusta on eniten jäljellä. Ylimaakunnalliset hakemukset kohdistuvat Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Uudellemaalle.

Hakemusten lukumäärä maakunnittain

Tässä haussa Etelä-Suomen maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita: toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky sekä toimintalinja 2: uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Maakunnat määrittelivät lisäksi alueellisia painopisteitä, joita ne halusivat painottaa tällä hakukierroksella. Rahoitushaussa avoinna olleet toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu hakuilmoituksessa. Käytettävissä olevan rahoituksen määrä vaihtelee suuresti maakunnittain.

Hakemusten kirjo on hyvin laaja-alainen. Rahoitusta haettiin muun muassa matkailun, logistiikan ja kuljetuksen, biotalouden, kiertotalouden ja asumisen kehittämiseksi.

Hakemusten käsittely maakunnan liitoissa on käynnistynyt. Aluksi hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaan, josta läpi pääsevät hakemukset siirtyvät vielä erityistavoitekohtaiseen arviointiin sekä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen (MYRS) käsittelyyn. Päätökset rahoitettavista hankkeista pyritään tekemään ennen joulua. 

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998


Hanke-esittely (EAKR): Rehome – uudet oivaltavat hätämajoitusratkaisut

Vuonna 2015 Eurooppaa koetteli ennenkokematon pakolaisaalto. Lahdessa tilanne konkretisoitui Hennalan tyhjäksi jääneellä kasarmialueella, jonne järjestettiin hätämajoitus sadoille kotimaansa jättämään joutuneille. Syntyi ajatus haastaa muotoilun opiskelijat kehittämään ratkaisuja äkillisesti syntyneeseen yllättävään tarpeeseen. Primääritarpeiden tyydyttäminen eli nukkuminen, säilytys ja yksityisyys, asetettiin suunnittelun lähtökohdaksi. Syntyi Rehome-mallisto, joka edustaa ylpeästi suomalaisen nuoren muotoilun vastuullista ajattelua ja vastaa hätämajoituksen kaltaisiin sosiaalisiin tarpeisiin.

Vastuullisilla tuotteilla kansainvälistä näkyvyyttä

Nopeat, edulliset ja helposti ilman työkaluja koottavat huonekalut tarjoavat logistisesti kevyen ja vaivattoman ratkaisun hätämajoitukseen. Vastuullisuusnäkökulma toteutuu materiaalivalinnoissa, sillä vaikka aaltopahvi ja vaneri eivät huonekalumateriaaleina olekaan ikuisia, tarjoavat ne äkilliseen tarpeeseen järkevän, kustannustehokkaan sekä ympäristöystävällisen ratkaisun. Tuotteet valmistetaan kuitu- ja biopohjaisista kotimaisista materiaaleista, jotka voidaan joko kierrättää tai polttaa energiaksi. Itse tuotantoprosessit ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Valmiina olevat kymmenen tuotekonseptia ovat saaneet kiitettävästi näkyvyyttä useissa näyttelyissä. Kansainvälistä kiinnostusta herättänyt mallisto on esitelty alkuperäiskokoonpanossaan muun muassa Habitare-messuilla syksyllä 2017 ja 100 000 kävijän Milanon Salone del Mobile –messuilla keväällä 2018, jolloin merkittävät alan julkaisut Dezeen.com ja Arcdaily.com noteerasivat Rehome-malliston.

Rehome Toilet -ekokuivakäymälä (suunnittelijat Sara Auvinen ja Tiia Jokinen) saavutti syyskuussa 2019 kansainvälistä mainetta Helsingin Habitare –messuilla, kun italialaisen muotoilutalo Alessin pääjohtaja Alberto Alessi valitsi sen vuoden kiinnostavimmaksi ilmiöksi PHENOMENA-erityiskunniamaininnalla. Valinta huomioitiin muun muassa Financial Timesissa.

Hankerahoituksesta vauhtia kaupallistamiseen ja verkostojen luomiseen

Rehomen tarina on vasta alussa, sillä malliston jatkokehitys ja –testaus sekä kansainvälinen kaupallistaminen mahdollistuu Euroopan aluekehitysrahaston tuella (EAKR). Elokuussa 2018 käynnistyi Rehome – väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali –hanke, jonka puitteissa konseptia viedään eteenpäin vuoden 2020 loppuun saakka. Projektin päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti ja osatoteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Rehome-projektin tavoitteena on suunnitella ja edistää uudenlaisten hätämajoitukseen ja väliaikaisasumiseen soveltuvien tuotteiden kaupallistamista muotoiluosaajien, jälleenmyyntiyritysten, humanitääristen järjestöjen ja kotimaisen puunjalostusteollisuuden verkostona. Tarkoituksena on luoda uusia työllistymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia kotimaisen ja ennen kaikkea päijäthämäläisen bio- ja vientiteollisuuden sektorille. Hankkeessa rakennetaan ja kootaan yritysryhmä sekä rakennetaan arvoketju tuottamaan kansainväliseen humanitääriseen liiketoimintaan ratkaisuja, kuten väliaikaisasumisen ja hätämajoituksen tuotteita Euroopan ja Lähi-idän kasvaville markkinoille.

Nyt vuoden verran käynnissä olleen projektin aikana on päästy hyvään vauhtiin. Syksy 2017 käynnistyi näyttelyllä Pro Puu –galleriassa sekä ammattikorkeakoulun projektihenkilöstön vierailulla Brysselissä järjestetyillä Aidex-messuilla. Messukäynti oli projektin kannalta hyvin hyödyllinen, sillä käynnin aikana saatiin hyvä yleiskäsitys humanitäärisella sektorilla kansainvälisesti toimivista yrityksistä ja palveluvalikoimasta, tutustuttiin Business Finlandin edustajiin sekä suomalaisiin yrityksiin, jotka toimivat kyseisellä sektorilla. Messuilta tarttui mukaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa työstetään parasta aikaa yhteistä palvelukokonaisuutta, jonka toivotaan avaavan ovet globaalien humanitääristen toimijoiden kilpailutuksiin.

Selvitystyö REHOME-tuotteiden jakelusta on hyvin tärkeässä roolissa konseptien kaupallistamisen kannalta ja siksi onkin ollut luontevaa käynnistää perustietojen kerääminen mahdollisista kohderyhmistä ja kumppaneista. Varsinaisia jakelusuunnitelmia päästään työstämään, kunhan tuotteet ja liiketoimintamallit valmistuvat. Yhtä lailla olennaista on suojata tuotteet mahdollisimman tehokkaasti ja tästä syystä olemassa olevien konseptien kehitystarpeita on tarkasteltu mallisuojan saamiseksi sekä tarvittavien sertifikaattien edellyttämän testauksen aloittamista on valmisteltu. Yhteistyökumppanin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaamista tullaan hyödyntämään esimerkiksi kalusteiden paloturvallisuuden selvittämisessä ja kehittämisessä.

Ylipäätään liiketoimintapotentiaali näillä markkinoilla on ilmeinen ja siksi erityisesti humanitääriset avustusjärjestöt ja niiden ympärillä toimivat alihankintaverkostot ovat olleet tarkastelun keskiössä. Yhteistyökeskustelut on saatu käyntiin Suomen Punaisen Ristin eri toimintojen vetäjien, Migrin edustajien sekä Kirkon ulkomaanavun kanssa. Matka on siis käynnistynyt hyvin, mutta pitkälti on vielä taivallettavaa jäljellä.

 

Teksti: Katariina Mäenpää

Kuvat: Antti Turunen


Onnistumisen anatomia hanketyössä -koulutus ESR-hankkeille

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille iltapäivätilaisuuksia, joissa jaetaan hankkeiden onnistumisia ja karikoita. Tilaisuuden aikana pohdimme yhdessä mm. miksi jotkut hankkeet onnistuvat, kun taas toiset epäonnistuvat. Mitä onnistuminen vaatii hankkeen toteuttajalta ja ketä tarvitaan mukaan tuloksen varmistamiseksi? 

Tule paikalle, jos kaipaat uusia ideoita tai haluat auttaa muita välttämään samat sudenkuopat, joihin itse putosit. Ota mukaan hankkeen pienet ja suuret onnistumiset sekä kaikkein mehukkaimmat munaukset. 

Iltapäivät alkavat hanke-esimerkein, joiden on tarkoitus inspiroida muita tavoittelemaan onnistuneita tuloksia. Tämän jälkeen keskitytään rennosti kahvin kera ratkomaan yhdessä osallistujien hankkeistaan esiin nostamia haasteita, pieniä ja isoja, ja kaikkea siltä väliltä.  

Kenelle tilaisuudet on tarkoitettu: 

Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestetään syksyn 2019 aikana kolme kappaletta. Jotta saisimme juuri samanhenkiset hankkeet yhteisen pöydän ääreen, on tilaisuuksien kohdehankkeita rajattu. 


Regio Stars -kilpailun voittajat palkittiin Brysselissä

Regio Stars -kilpailun voittajat palkittiin Brysselissä 9. lokakuuta. Palkintoseremonia järjestettiin osana Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa. Kilpailuun osallistui viidessä eri kategoriassa kaikkiaan 199 hanketta, joista 24 valittiin finaaliin.

Palkintoraati korosti voittajien valinnassa erityisesti hankkeiden tulosten siirrettävyyttä ja laajentamista käytännössä. Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan osaston pääjohtaja Marc Lemaître kuvaili palkintotilaisuudessa voittajahankkeita oppimisen ja inspiraation lähteiksi.

Kilpailukategoriat ja voittajat:

1. Digitalisaation edistäminen: Energy Cells GR (Belgia, Saksa, Ranska, Luxembourg)

2. Viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla: CobBauge (Iso-Britannia)

3. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen: Good Support (Puola)

4. Ilmastokestävä kaupunkirakentaminen: Climate Active Neigbourhoods (Belgia, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Alankomaat)

5. Terveyspalvelujen nykyaikaistaminen (vuoden teema): Orsi Academy (Belgia)

Yleisö sai äänestää kaikista finalisteista oman suosikkinsa, joka palkittiin Public Choice Awardilla. Yleisökilpailussa äänestettiin yhteensä 235 000 kertaa. Tänä vuonna yleisöpalkinnon voitti CityWalk (Itävalta, Bulgaria, Kroatia, Tsekki, Unkari, Romania, Slovakia, Slovenia).

Etelä-Suomesta RANTA-hanke finaalissa

Etelä-Suomesta finaaliin asti suoriutui Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -EAKR-hanke, jota toteutettiin Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Jo päättyneen hankkeen päätavoitteena oli edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. RANTA kilpaili kategoriassa 4: ilmastokestävä kaupunkirakentaminen.

–EU:n pitäisi edistää rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä enemmän. EU:n alueella vain 10 prosenttia rakennusmateriaaleista hyödynnetään uudelleen, kertoi RANTA-hankkeen päätoteuttajan Green Net Finlandin toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio belgialaisen radiokanava BXFM:n haastattelussa. Kuuntele haastattelu kokonaisuudessaan täältä.

Regio Stars on EU:n komission vuosittain järjestämä kilpailu, jossa palkitaan parhaat ja innovatiiviset alueilla toteutettavat hankkeet. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2008.

> Regio Stars 2019 -kilpailu

Kuva: Antti Taronen

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998


Syksyn ESR-haku Hämeen ELY-keskuksessa

Lokakuun alussa päättynyt Hämeen ELY-keskuksen ESR-haku herätti kiinnostusta Etelä-Suomen alueen hanketoimijoissa. Hakemuksia tuli lähes sata. Haettu kokonaispotti on yli 25 miljoonaa euroa. Koska kuluva ohjelmakausi on loppusuoralla, jaossa on aiemmista hankkeista purkautuvaa rahoitusta. Tämän vuoksi lopullista, jaossa olevaa rahamäärää ei pystytä vielä kertomaan.

Kaikissa maakunnissa Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla oli auki toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Lisäksi hankkeita voidaan rahoittaa Uudellamaalla toimintalinjalle 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta oli auki Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Eniten hakemuksia tuli toimintalinjan 3 erityistavoitteisiin 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen sekä 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Hakemusten arviointi Rahoitusyksikössä on alkanut. Lisäksi niihin pyydetään asiantuntijakommentit tarvittavilta tahoilta. Maakuntakohtainen käsittely sihteeristöissä tapahtuu marras-tammikuussa. Rahoitusasiantuntijat ovat yhteydessä hankehakijoihin käsittelyn edetessä.


Etelä-Suomen rakennerahastojen syksyn uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä asiaa mm. käynnissä olevista hauista, tulevista koulutuksista sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy ennen joulua.


Syksyn verkkoklinikoilta puhtia hyvään EAKR-hankehallintoon

Kaipaatko sparrausta tai kertausta EAKR-hankehallintoon? Nyt on oiva tilaisuus hankkia tarvittavat tiedot ja taidot tai syventää jo olemassa olevaa hankeosaamista lokakuussa starttaavilla verkkoklinikoilla. Webinaareina toteutettavissa koulutuksissa keskitytään hankehallinnon eri osa-alueisiin.

Uudenmaan liitto järjestää rahoittamilleen EAKR-hankkeille syksyn 2019 aikana neljä verkkoklinikkaa. Syksyn verkkokoulutuksissa syvennytään muutoshakemuksen tekemiseen, hankintoihin, indikaattoreihin ja loppuraportointiin. Käytännönläheisissä webinaareissa kouluttajina toimivat rakennerahastoasiantuntijat ja tarkastajat. Voit esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä joko ennakkoon tai koulutuksen aikana.

Syksyn 2019 verkkoklinikat

 • Muutoshakemus

     tiistai 22.10.2019 klo 13.00–15.00

 • Hankinnat

     tiistai 5.11.2019 klo 13.00–15.00

 • Indikaattorit

     tiistai 19.11.2019 klo 13.00–15.00

 • Loppuraportointi

     tiistai 3.12.2019 klo 13.00–15.00

Koulutusmateriaali julkaistaan webinaarin jälkeen materiaalipankissa. Kevään 2019 koulutusmateriaalit ovat ladattavissa täällä.

Talven ja kevään 2020 verkkoklinikat julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Lämpimästi tervetuloa koulutuksiin!

 

Lisätietoja: rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 182 4828 tai eakr@uudenmaanliitto.fi


Näytetään tulokset 1 - 10 / 206
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 21