Etelä-Suomeen yhteensä 11,3 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-maaliskuussa 2019 yhteensä lähes 11,3 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta yli 8,3 miljoonaa muodostui uusista alueellisista ESR-hankkeista. Uusia hankkeita
Etelä-Suomessa käynnistyy yhteensä 33. Eniten rahoitusta myönnettiin Uudenmaan alueelle, hieman
yli 4,3 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan 12 uutta hanketta. Hämeeseen rahaa myönnettiin lähes 2,6
miljoonaa ja Kaakkois-Suomeen 1,7 miljoonaa euroa.

Yritystukien osuus rahoituksesta oli hieman yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta
(EAKR) Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 83 440 euroa. Kehittämishankkeita rahoitettiin 25 ja toimintaympäristön kehittämishankkeita yksi. Eniten kehittämisavustusta myönnettiin Hämeeseen.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin lähes miljoona euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalvelun osuus kokonaissumasta on noin 74 %. Kehittämispalvelujen rahoituksesta 72 % kohdentui Uudenmaan alueelle.

Katso tarkemmat aluekohtaiset tiedotteet:

Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tammi-maaliskuussa 2019. 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet

Tiedotus:  

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176 

Liitteet: 


Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä asiaa mm. uuden ohjelmakauden valmistelusta, tulevista hankehauista ja koulutuksista sekä hanke-esittelyjä. 

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy ennen joulua.


Etelä-Suomen EAKR-hakuun yli sata hakemusta

Etelä-Suomen Aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku päättyi 5.3.2019. Haku oli kaksivaiheinen; ensimmäisessä, ideahaun vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon hankeideansa aiesuunnitelman, joista kaikista annettiin palaute ja toisessa vaiheessa jätettiin varsinaiset hakemukset EURA2014-järjestelmässä. Ideahaun vaiheessa saapui 204 hakemusta, joista ylimaakunnallisia 34. Toisessa, varsinaisen haun vaiheessa hakemuksia saapui 104 kappaletta, joista ylimaakunnallisia 16.

"Olemme iloisia, että saimme näin paljon hakemuksia laajasti koko Etelä-Suomen alueelta", toteaa rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn.

Hakemusten käsittely maakunnan liitoissa käynnistyi välittömästi haun päättymisen jälkeen. Aluksi hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaan, josta läpi pääsevät hakemukset siirtyvät vielä erityistavoitekohtaiseen arviointiin sekä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen (MYRS) käsittelyyn. Rahoituspäätösten teko pyritään aloittamaan ennen kesälomakautta.

Tässä haussa Etelä-Suomen maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita: toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky sekä toimintalinja 2: uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Maakunnat määrittelivät lisäksi alueellisia painopisteitä, joita he halusivat painottaa tällä hakukierroksella. Rahoitushaussa avoinna olleet toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu hakuilmoituksessa.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, antti.taronen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 182 4828


Uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu etenee

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnistynyt vauhdilla. Ohjelmatyön valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa lopullisista ohjelmatyön ehdotusten laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten. Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa ennen EU:n komissiolle toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen.

Alueellista valmistelua tekevät Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Uudenmaan liitto on valittu koordinoimaan Etelä- ja Länsi-Suomen 11 maakunnan yhteistä ohjelmavalmistelua. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan liittojen, ELY-keskusten sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuluvan vuoden 2019 aikana tavoitteena on saada ohjelmaesitys luonnosteltua esimerkiksi hallintorakenteen, sisällön ja tukimuotojen osalta. Etelä- ja Länsi-Suomi tavoittelee yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa Manner-Suomeen. Ohjelmassa halutaan korostaa aluelähtöisyyttä, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja leviämisvaikutuksia.

Ohjelmavalmistelun edetessä Työ- ja elinkeinoministeriö kerää sidosryhmien näkemyksiä ohjelmavalmisteluun otakantaa.fi -alustalla. Seuraa Etelä-Suomen rakennerahastojen tiedotusta, ja osallistu seuraavaan kyselyyn, joka julkaistaan arviolta touko-kesäkuussa!

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

 


Etelä-Suomen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku (EAKR) 1.2.-28.2.2019

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Päijät-Hämeen maakunnassa 1.2.-28.2.2019. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hankkeita voi toteuttaa Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttää yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Lue lisää haun kriteereistä sekä tutustu hakuohjeisiin: Ajankohtaista -> Hakuajat

Kuva: Pixabay


Ilmoittautuminen Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden verkkokoulutuksiin käynnissä


Syvennä hankeosaamistasi osallistumalla suosittuihin verkkokoulutuksiimme! Ilmoittautuminen EAKR-hankkeiden kevään webinaareihin on käynnissä. Koulutukset on tarkoitettu käynnissä olevien Etelä-Suomen EAKR-rahoitteisten hankkeiden henkilöstölle.

Lähiaikoina tulossa olevat webinaarit:

Loppuraportointi 5.2.2019 klo 13.00–15.00. Koulutus on tarkoitettu niille hanketoimijoille, joiden hanke on päättymässä lähiaikoina. > Ilmoittautuminen päättynyt

Hankinnat 27.3.2019 klo 13.00–15.00 >Ilmoittautuminen

Muutoshakemus 2.4.2019 klo 13.00–15.00 >Ilmoittautuminen

Indikaattorit 10.4.2019 klo 13.00–15.00 >Ilmoittautuminen

Näin laadit maksatushakemuksen 9.5.2019 klo 13.00–15.00 >Ilmoittautuminen

Ilmoittauduttuasi saat ennen koulutusta verkkolinkin, jolla pääset liittymään webinaariin.

Ilmoittautumislinkki sulkeutuu n. kaksi päivää ennen koulutusta. Viime hetken ilmoittautumiset sähköpostitse eakr@uudenmaanliitto.fi.

Alkuvuoden webinaareissa käsiteltiin maksatushakemuksen tekemistä ja loppuraportointia. Pääset katsomaan koulutusmateriaalin materiaalipankista:


Lisäksi kevään aikana tulossa koulutus videon tekemiseen, seuraa tiedotustamme.

 

Lämpimästi tervetuloa verkkokoulutuksiin!

 

Lisätietoja: rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn (at) uudenmaanliitto.fi, p. 040 182 4828


Etelä-Suomen EAKR-haku päättyy 4.3.2019


Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päättyi 30.11.2018. Rahoitettavaksi etsittiin hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä tai hyödyntävät innovatiivisesti uutta tietoa ja osaamista.

Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Yhteensä hakemuksia tuli 204 kappaletta, joista ylimaakunnallisia oli 34. Uudenmaan liitto antoi kaikista hankeideoista palautteen 14.1.2019.

Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Hakuaika päättyy 4. maaliskuuta 2019. Hakuaikaa jatkettu 5.3.2019 saakka.

EAKR-haku koskee Etelä-Suomen kuuden maakunnan aluetta. Varsinaisten hakuteemojen lisäksi kussakin maakunnassa on omia alueellisia kriteereitä, joita tällä hakukierroksella halutaan painottaa.
 

Infotilaisuuksien tallenteet ja materiaalit saatavilla

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestettiin useita infotilaisuuksia marraskuun aikana. Koko Etelä-Suomen yhteinen ja Uuttamaata koskevat tilaisuudet pidettiin torstaina 1. marraskuuta Helsingissä. Tilaisuuksien tallenteet ja materiaalit löydät linkkeinä tästä uutisesta.


Linkkejä:

> Hakuilmoitus

>Hakijan opas


Huomaa myös nämä:

Yhteishankkeiden sopimusohje

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, 040 182 4828, irene.grohn (at) uudenmaanliitto.fi


Etelä-Suomeen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta loka-joulukuussa 2018

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle loka-joulukuussa 2018 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 3,2 miljoonaa muodostui erilaisista yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai yhteensä 28 yritystä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät- sekä Kanta-Hämeessä.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 957 441 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalveluiden osuus on 52 % kokonaissummasta. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 59 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Eniten rahoitusta yrityksen kehittämispalveluihin myönnettiin Uudellemaalle, yhteensä 695 181 euroa.

Loput rahoituksesta, lähes 2,8 miljoonaa euroa, muodostui uusista alueellisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Uusi hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Uudenmaan alueella käynnistyi viisi uutta ESR-hanketta, joiden rahoitusosuus on 64 % kokonaissummasta. Loput myönnetystä rahoituksesta meni Kaakkois-Suomeen.

Lue lisää alueellisista katsauksista:

Liitteet:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.


Ilmoittautuminen kevään ESR-hankkeiden koulutuksiin käynnissä

 

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin on avattu. Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. 

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen Etelä-Suomen ESR-hankkeille kaksi Starttikoulutusta. Tilaisuudet on suunnattu aloittaville tai juuri alkaneille ESR-hankkeille. Koulutuksissa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin. 

Koulutusajankohdat: 

Lisäksi järjestämme rahoittamillemme Etelä-Suomen ESR-hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Samanlaisia koulutuksia on järjestetty aiemminkin ja yleisön pyynnöstä tulevana keväänä järjestämme niitä lisää. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän on hyötyä saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen osallistuttu. Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö. 

Koulutusajankohdat: 

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkit Tapahtumakalenterissa. 

Lisätietoa: rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi 

 


Seuraavat alueelliset ESR-haut Etelä-Suomessa

Nyt käsitellyssä olevien hankehakemusten saatua päätökset valtaosa Etelä-Suomen ESR-rahoituksesta on käytetty. Seuraava alueellinen haku päättyy 2.10.2019.  Etsinnässä on hankeideoita jäljellä olevalle rahoitukselle. On myös mahdollista, että jo päättyneiden hankkeiden käyttämättä jäänyttä rahoitusta budjetoidaan uudelleen alueille, jolloin saadaan hiukan lisää jaettavaa.

Haku tulee olemaan kohdennettu niin, että kunkin maakunnan osalta avataan vain ne toimintalinjat ja erityistavoitteet, joissa on ko. alueella rahoitusta käyttämättä. Hankkeiden kestoa ja laajuutta tullaan rajaamaan.

Rahoituksesta kiinnostuneiden kannattaa seurata verkkopalvelua www.rakennerahastot.fi/etela-suomi, jonne päivitetään tietoa hankkeiden hakuajoista. Syksyn haut avataan alkukesällä 2019.

Kuva: Pixabay


Näytetään tulokset 1 - 10 / 178
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 18