Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on ilmestynyt

järvi ja kaislat

Uutiskirjeessä asiaa EAKR- ja ESR-hauista, tulevista koulutuksista, RegioStars -kilpailusta sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.

Etelä-Suomen rakennerahastojen väki toivottaa kaikille mukavaa ja aurinkoista kesää!


EAKR-haku avoinna Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa kesän ajan

mansikat

Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avoinna 15.6.–31.8.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään elokuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto. Kuluvan ohjelmakauden loppusuoralla maakunnan liittojen rahoitusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. 

Kesän haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita seuraavasti:

 • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (Etelä-Karjala)
 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Etelä-Karjalassa haussa ovat avoinna molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa haetaan ainoastaan toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteisiin kohdistuvia hankkeita. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä noin 250 000 euroa.

> Hakuilmoitus

> Hakijan opas

Hakua koskien järjestettiin maakuntien yhteinen hakuinfo verkossa 15.6.2020. Tilaisuudessa kuultiin EAKR-rahoituksen hakemisesta, maakuntien kehittämisen painopisteistä ja hakupainotuksista. Lisäksi saatiin vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen.

> Hakuinfon esitysmateriaalit

Lue lisää maakuntien kehittämisen painopisteistä:

> Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

> Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021

> Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2018–2021

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

 

Kuva: Pixabay


RegioStars -kilpailussa mukana kaksi EAKR-hanketta Etelä-Suomesta – yleisöäänestys käynnissä

Euroopan komissio palkitsee RegioStars -kilpailussa vuosittain EU:n rahoittamia hankkeita, jotka ovat hyviä esimerkkejä huippuosaamisesta ja uusista lähestymistavoista aluekehityksen saralla.

Tänä vuonna RegioStars -palkinnot jaetaan viidessä kilpailukategoriassa, jotka edustavat EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä aloja:

 • Älykäs kasvu: Teollinen siirtymä älykkääseen Eurooppaan
 • Kestävä kasvu: Kiertotalous vihreää Eurooppaa varten
 • Osallistava kasvu: Taidot ja koulutus digitaalista Eurooppaa varten
 • Kaupunkikehitys: Kansalaisten sitoutuminen yhtenäisiin eurooppalaisiin kaupunkeihin
 • Vuoden teema "Interreg 30 vuotta": Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rajat ylittävässä yhteistyössä

Kilpailuun on ilmoittautunut 206 hanketta. Tuomaristo valitsee kustakin kategoriasta finalistit, jotka julkistetaan 9. heinäkuuta. Voittajat palkitaan Brysselissä lokakuussa.

Kilpailussa mukana EAKR-hankkeet Etelä-Karjalasta ja Päijät-Hämeestä

Etelä-Suomesta kilpailuun on ilmoittautunut kaksi EAKR-hanketta. Etelä-Karjalasta mukana on Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI, Metal 3D Innovations) älykkään kasvun kategoriassa (smart growth). Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä.

Päijät-Hämeestä kilpailuun osallistuu REHOME – väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali kestävän kasvun kategoriassa (sustainable growth).  Hankkeessa rakennetaan päijäthämäläinen innovaatio- ja yritysryhmä sekä arvoketju tuottamaan väliaikaisasumisen ja hätämajoituksen ratkaisuja kasvaville markkinoille Euroopassa ja Lähi-idässä.

Äänestä suosikkiasi yleisöäänestyksessä

Yleisö voi äänestää suosikkiaan yleisöpalkinnon saajaksi nyt käynnissä olevassa avoimessa verkkoäänestyksessä (Public Choice Award). Yleisöpalkinnon voittaja valitaan 25 finalistin joukosta sen perusteella, mikä hanke on saanut yhteenlaskettuna eniten "tykkäyksiä" ensimmäisessä vaiheessa ja ääniä toisessa, finalistivaiheessa. Suosikkihanketta voi äänestää painamalla hanke-esittelyn vieressä olevaa kuvaketta.

> Hankkeiden esittelyt ja yleisöäänestys RegioStarsin verkkosivuilla


EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 15.6.2020

kukkia, puita ja merta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku avautuu 15.6.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Maakuntien liitot hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia hankkeita. Yksivaiheisen haun hakemukset tulee jättää EURA-järjestelmään 31.8.2020 mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Etelä-Karjalassa hakuun aukeavat molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa on ohjelmakauden 2014–2020 myöntövaltuutta käytettävissä toimintalinjan 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen" hankkeisiin noin 250 000 euroa. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita.

Hakuohje, tarkemmat hakupainotukset ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan haun avautuessa 15.6. rakennerahastojen verkkosivuilla kohdassa Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Ilmoittaudu hakuinfoon

Hakua koskien järjestetään hakuinfo verkossa 15.6. klo 14–15.30. Tilaisuus toteutetaan Microsoft Teamsin välityksellä. Hakuinfossa saat tarpeelliset tiedot EAKR-rahoituksen hakemisesta ja maakuntien hakupainotuksista sekä vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen. Aikaa on varattu myös kysymysten esittämiseen.

> Ilmoittautuminen hakuinfoon tapahtumakalenterista 11.6. mennessä.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998 tai eakr(at)uudenmaanliitto.fi

 

 


Kevään ESR –haun sato oli runsas

Hämeen ELY-keskuksella oli avoin ESR -haku kaikissa alueen maakunnissa. Haussa etsittiin avauksia toimintalinjalle 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityisesti etsittiin hankeideoita, joilla vastataan alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä yritysten tarpeisiin. Lisäksi etsittiin ideoita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä.

Kiinnostus kaikkia erityistavoitteita kohtaan oli tasaista. Kaikissa maakunnissa ja tavoitteissa kisa siis tulee olemaan tiukka. Hakemuksia jätettiin 67 kappaletta, yli 15 miljoonalla eurolla. Käytettävissä on tämän hetkisen tiedon mukaan alle neljä miljoonaa euroa.

-Osasimme odottaa paljon hakemuksia, mutta siitä huolimatta määrä hieman yllätti. Hakemukset vaikuttavat myös laadukkailta. Olen käynyt läpi jo jonkin verran miesten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hakemuksia ja niissä on paneuduttu hyvin tasa-arvon näkökulmiin, kertoo rahoitusasiantuntija Niina Lamberg. 

Hakemuksen käsitellään nopeutetulla tahdilla ja erityisesti koronan vaikutusten torjuntaan suunnatut hankkeet pyritään saamaan maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn jo kesäkuussa.

Rahoitusasiantuntijat tulevat olemaan yhteydessä hakijoihin siinä vaiheessa, kun valintojen tuloksia on tiedossa.


Tietoisku: Koronapandemian vaikutus EAKR-hankkeiden toteutukseen ja organisointiin 6.5. klo 9.00–10.00 – esitysmateriaali ladattavissa

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa hankesuunnitelmasta poikkeavia tilanteita ja muutostarpeita käynnissä oleviin EAKR-hankkeisiin. Järjestämme aiheesta tietoiskun verkossa Uudenmaan liitolta rahoituspäätöksen saaneille EAKR-hankkeille keskiviikkona 6.5.2020 klo 9.00–10.00. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Liity webinaariin tästä linkistä:

> Osallistumislinkki webinaariin

Tekninen toteutus

Tietoisku järjestetään webinaarina Microsoft Teams live event -järjestelmän kautta.

Jos tietokoneellasi on Microsoft Teamsin työpöytäsovellus, voit liittyä webinaariin sitä kautta. Jos sovellusta ei valmiiksi ole, voit joko ladata sen tai liittyä selaimen kautta. Tekninen toimivuus on hyvä testata etukäteen.

Mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa ennen koulutusta tai sen aikana voit ottaa yhteyttä sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi. Tilaisuuden aikana voit myös kirjoittaa webinaarin kysymykset-osioon.

Tilaisuudesta ei tule olemaan saatavilla tallennetta.

Kysymykset

Ennakkokysymyksiä aihetta koskien voi lähettää maanantaihin 4.5. mennessä sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi.

Yleisiä kysymyksiä voi esittää myös webinaarin aikana kirjallisesti kysymykset-osiossa. Kysymyksiin vastataan sopivassa kohdassa.

Hankekohtaiset kysymykset pyydetään lähettämään suoraan hankkeen rahoittajalle sähköpostitse.

Esitysmateriaali

Tietoiskun esitysmateriaali on ladattavissa materiaalipankissa:

> Koronapandemian vaikutus EAKR-hankkeiden toteutukseen ja organisointiin 6.5.2020

Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi


EU in My Region ja Eurooppa-päivä näkyvät somessa

ihmisiä ja EU in my region hashtag

EU in My Region -kampanjan tilaisuuksia ei järjestetä fyysisesti tänä keväänä koronapandemian takia. Myös toukokuisen Eurooppa-päivän yleisötapahtumat on peruttu. Kaikkia hankkeita kannustetaan kuitenkin osallistumaan kampanjaan sekä huomioimaan Eurooppa-päivää verkossa ja sosiaalisen median kanavilla, esimerkiksi tuomalla esiin hankkeen toimintaa ja tuloksia tai järjestämällä tapahtuman verkossa. EU in my Region -kampanjaa voi seurata ja siihen voi osallistua sosiaalisessa mediassa hashtagilla #EUinmyRegion. Eurooppa-päivän voi huomioida hashtagilla #Eurooppapäivä. EU-rahastoilla on 4.-9.5.2020 somekampanja teemalla #EUArjessa.

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään Schumanin julistuksen vuosipäivänä 9. toukokuuta. Keskeisinä teemoina tänä vuonna ovat vastuullisuus ja Suomen 25 vuotta kestänyt EU-jäsenyys. Eurooppa-päivä tulee näkymään verkossa ja sosiaalisessa mediassa koko viikon ajan.

Euroopan komission EU in my Region -kampanjan tavoitteena on innostaa EU:n rahoittamia hankkeita saamaan lisää näkyvyyttä ja tuomaan hankkeita lähemmäksi kansalaisia sekä viestimään hankkeen tuloksista. Tänä vuonna hankkeet voivat hyödyntää viestintäpakettia, merkitä verkkotapahtuman kartalle, osallistua valokuva- ja tarinakilpailuihin ja tietovisaan sekä oppia uutta innostavien online-koulutusten avulla.

Viestintäpaketista apua hankeviestintään

EU in my region -kampanjan verkkosivuilla on ladattavissa hankkeiden käyttöön viestintäpaketti, joka sisältää valmiita viestintäaineistoja, kuten kuvia ja bannereita someviestintään sekä julisteen. Niiden avulla hankkeella on oiva mahdollisuus lisätä näkyvyyttä.

> Lataa viestintäpaketti

> Merkitse hankkeen verkkotapahtuma kartalle

Lähetä kuva hankkeesta postikorttikilpailuun

Lähetä paras kuva hankkeestasi #EUinmyRegion -postikorttikilpailuun, jossa on mahdollisuus voittaa 300 kpl postikortteja hankkeen kuvalla painettuna. Kilpailuun voi lähettää enintään viisi kuvaa per hanke, mutta vain yksi niistä voidaan valita kilpailuun. Kuukausittain valitaan enintään 25 voittajavalokuvaa (yhteensä 150). Valokuvat pääsevät valokeilaan Euroopan laajuisesti!

> Postikorttikilpailun ohjeet ja säännöt

Ota osaa tarinakilpailuun ja tietovisaan

#EUinmyRegion-tarinakilpailun tavoitteena on esitellä EU-rahoitteisia hankkeita. Hanke voi osallistua lähettämällä jo julkaistun ja pysyvästi kaikkien saatavilla olevan tarinan kilpailuun 23.8.2020 mennessä. Tarina voi olla missä muodossa tahansa, esimerkiksi video, blogiteksti tai sosiaalisen median julkaisu. Kilpailun voittajat pääsevät tutustumaan viestintään Brysselissä lokakuussa 2020.

> Tarinakilpailun ohjeet ja säännöt

Euroopan komission sivuilta löytyy myös tietokilpailu, jossa voit testata tietosi. Tietovisoja on viisi 31.8.2020 saakka ja joka kuukauden lopussa julistetaan yksi voittaja. Voittajat saavat palkinnoksi eurooppalaisen herkkukorin.

> Osallistu tietovisaan

Opi uutta online-koulutuksissa

Tarjolla on hankeviestintää kehittäviä ja käytännönläheisiä online-koulutuksia. Koulutusmoduulien aiheina ovat tarinankerronta, tapahtuman järjestäminen, tapahtuman luominen ja mainostaminen Facebookissa sekä case-videoiden tekeminen. Kaikissa moduuleissa on useampi video. Koulutuksissa opit, kuinka luot kiehtovan tarinan hankkeestasi, järjestät ikimuistoisen tapahtuman, luot tapahtuman ja mainostat sitä Facebookissa sekä kuinka teet case-videon.

> Online-koulutukset

 

> Lisätietoa EU in my Region -kampanjasta

 


Etelä-Suomen ESR –haku avautuu 1.4.2020 sekä ilmoittautuminen hankeideoiden keskustelutilaisuuksiin

Hämeen ELY-keskuksen kevään 2020 ESR-haku on auki 1.4.-8.5.2020 kaikissa alueen maakunnissa (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus osalta. Erityisesti etsitään hankeideoita, joilla vastataan alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin esimerkiksi koronaepidemiasta johtuen. Lisäksi etsitään hankkeita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä. Hakuilmoituksen ja -ohjeen löydät Ajankohtaiset > Hakuajat >Etelä-Suomen ESR-haku 1.4.-8.5.2020

Järjestämme huhtikuun alussa yhteisiä keskustelutilaisuuksia etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Tarkoituksena näissä tilaisuuksissa on keskustella osallistujien hankeideoista, kertoa tarkemmin haun sisällöstä ja vastata hakuun liittyviin kysymyksiin. Jokaiselle maakunnalle järjestetään oma tilaisuus ja lisäksi järjestetään yksi erillinen tilaisuus miesten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyville hankkeille. Tilaisuuksien aikataulu:

Etelä-Karjala to 2.4. klo 13-14

Kymenlaakso ma 6.4. klo 13-14

Päijät-Häme ke 8.4. klo 10-11

Kanta-Häme ke 8.4. klo 13-14

Uusimaa to 9.4. klo 10-11

Erityistavoite 8.1/Miesten syrjäytymisen ehkäisy to 9.4. klo 13-14

Rahoitusta on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmakauden viimeisenä vuonna tarjolla rajallinen määrä. Siksi onkin tärkeää suunnitella mahdollisimman hyvin alueen tarpeisiin ja ohjelman erityistavoitteisiin vastaavia hankkeita.

Tule mukaan kertomaan omasta hankeideasta, keskustelemaan, esittämään kysymyksiä ja kuulemaan hakuun liittyviä vinkkejä. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä.

https://link.webropolsurveys.com/S/81690AFB675AC71F

Mikäli sinulla on kysyttävää tilaisuuksiin liittyen, ole yhteydessä: Iida Partanen, iida.partanen@ely-keskus.fi, 0295 025 241.

Tervetuloa mukaan!


ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulee dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot:

 • Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sukupuoli
 • Katuosoite
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Henkilötunnusta ei saa pyytää. Tuensaaja kerää perustiedot esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa ja tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus-ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun. Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä omaan rahoittajaasi käytäntöjen sopimiseksi.

Lisätietoa

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa (Valtioneuvosto)

Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)


Kevään 2020 ESR -haku - hankeideoita erityisesti miesten syrjäytymisen ehkäisyyn kaivataan

Vuoden 2020 ESR -haku avautuu 1.4.2020.  Etelä-Suomen alueella voi jättää hakemuksia kaikkiin ESR:n erityistavoitteisiin kaikissa maakunnissa. Erityisesti kuitenkin etsitään hankeideoita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä. Hankkeen kohderyhmän tulee olla syrjäytymisvaarassa olevia tai työttömiä miehiä. Tuloksena hankkeissa tavoitellaan sukupuolten välistä eriytymistä lieventäviä menetelmiä, toimintatapoja ja materiaaleja ko. kohderyhmän osalta. Hankkeita varten on saatu erillinen määräraha. Hankkeen sijoittuvat ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

Maakuntien välillä on suuria eroja käytettävissä olevissa rahoissa, joten olethan yhteydessä rahoitusasiantuntijoihin hankeideasi kanssa. Aiemmissa hauissa toisiin ELY-keskuksiin jätetyt ylialueelliset hakemukset käsitellään yhdessä tässä haussa jätettävien hakemusten kanssa.

Mahdolliset maakuntakohtaiset painopisteet ilmoitetaan hakuilmoituksen julkaisemisen yhteydessä huhtikuun alussa. Haku päättyy 8.5.2020.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta

www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > yhteystiedot > ELY-keskus


Näytetään tulokset 1 - 10 / 224
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 23