Etelä-Suomen rakennerahastojen syksyn uutiskirje on ilmestynyt

Punertava lehti.

Uutiskirjeessä asiaa päättyneestä EAKR-hausta, uudesta ohjelmakaudesta, tietoa Katso -palvelun päättymisestä sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa.


EAKR-hankkeen loppuraportoinnin verkkoklinikka lokakuussa

syksyn lehtiä ja saappaat

Ilmoittaudu mukaan lokakuun lopulla järjestettävälle EAKR-verkkoklinikalle! Koulutuksen aiheena on hankkeen loppuraportointi.

Ajankohta: tiistai 27.10.2020 klo 13.00–15.00

Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan liitosta rahoituspäätöksen saaneille hankkeille (Etelä-Suomen EAKR- ja valtakunnalliset 6Aika-strategian EAKR-hankkeet). Koulutuksessa käydään läpi loppuraportoinnin teknisiä ja sisällöllisiä asioita.  Lähestymistapa on käytännönläheinen ja konkreettinen. Koulutus järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rakennerahastoasiantuntijat.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumakalenterista 23.10. mennessä:

> EAKR-verkkoklinikka: Loppuraportointi 27.10. klo 13–15

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen koulutusta.

Tervetuloa EAKR-verkkoklinikalle!

Kiitämme kaikkia koulutuskyselyyn vastanneita.

 

Lisätietoja:

Uudenmaan liiton rakennerahastoryhmä, eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson EAKR-rahoitushaku sai hakijat liikkeelle

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa avoinna ollut EAKR-rahoitushaku päättyi 31.8.2020. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 18 hakemusta, yhdeksän kumpaankin maakuntaan. Etelä-Karjalaan kohdistuneista hakemuksista yksi on ylimaakunnallinen.

Maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita seuraavasti: toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (Etelä-Karjala) sekä toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso). Lisäksi maakunnat olivat määritelleet omia alueellisia painopisteitä.

Etelä-Karjalassa painotuksena pk-yritystoiminnan uudistuminen ja strategisten osaamiskeskittymien vahvistaminen

Etelä-Karjalassa hakemukset tähtäsivät pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Rahoitusta haettiin hieman yli 700 000 euron edestä, kun sitä on käytettävissä noin 350 000 euroa.

- Hakijat olivat tietoisia haettavana olevan rahoituksen pienestä määrästä ja hankkeiden kokonaiskustannukset ja haettu avustus olivatkin kohtuullisia. Lukumäärältään hakemuksia tuli kuitenkin runsaasti ja niiden yhteenlaskettu avustusosuus on noin kaksinkertainen haettavaan rahoitukseen nähden, hankekoordinaattori Merja Taipale Etelä-Karjalan liitosta toteaa.

Tällä hakukierroksella hankkeita ei Etelä-Karjalalle hieman poikkeuksellisesti haettu lainkaan vähähiilisyyteen korvamerkityistä erityistavoitteista.

Kymenlaaksossa korostuvat logistiikka ja digitalisaatio

Kymenlaaksossa hakemukset kohdistuivat haun painotusten mukaisesti maakunnan älykkään erikoistumisen vahvistamiseen.

- Tällä hakukierroksella painottuvat erityisesti logistiikka ja digitalisaatio. Hakemuksissa tavoitellaan myös Kymenlaaksossa kaivattuja vähähiilisyyteen liittyviä uusia innovaatioita ja liiketoiminnan kehittämistä, aluekehityspäällikkö Riitta Kallström Kymenlaakson liitosta kertoo.

Kymenlaaksossa rahoitusta hankkeisiin haettiin yhteensä noin 700 000 eurolla ja sitä on käytettävissä noin 250 000 euroa.

- Hakijoilla oli hyvin tiedossa myönnettävän tuen vähäisyys, ja siihen nähden yhdeksän Kymenlaaksoon jätettyä hakemusta on hyvä määrä. Kysyntä kehittämistuelle näyttää olevan edelleen suurta, Kallström jatkaa.

Hakemusten käsittely maakunnan liitoissa on käynnistynyt. Päätökset rahoitettavista hankkeista pyritään tekemään tämän vuoden puolella, mahdollisesti jo syksyn aikana.


Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998


Kuinka puhut hankkeestasi niin, että muutkin ymmärtävät?

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille kolme samansisältöistä verkostotilaisuutta, joissa tulevaisuuden ideointia ja neuvonantoa tekevä yrittäjä Anna Moilanen (https://www.openflower.fi/) opastaa toimijat hankejargonista merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi hanketoimijat pääsevät yhdessä jakamaan kokemuksiaan ja ideoimaan hankkeilleen uutta sisältöä viestintään.

Verkkotilaisuudet toteutetaan Zoomissa 28., 29. ja 30. syyskuuta klo 13-15. Paikkoja rajoitettu määrä. Linkki tilaisuuksiin lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtuma-ajankohtaa.

 

Ilmoittaudu mukaan!

Ma 28.9.2020 https://link.webropolsurveys.com/S/C7AE59BEF24F5A41

Ti 29.9.2020 https://link.webropolsurveys.com/S/4656119E987D38A5

Ke 30.9.2020 https://link.webropolsurveys.com/S/23D9120EAF40A3F9

 

Anna on työskennellyt aiemmin mm. valtionneuvoston kanslian sekä Koneen säätiön kanssa. Annan aiemmat asiakkaat luonnehtivat häntä seuraavasti: "Anna on Suomen paras konseptoija." sekä "Anna puhaltaa sielun asioihin."

 

Lisätietoja: Minna Taipale, Hämeen ELY-keskus minna.taipale(at)ely-keskus.fi/ 0295 025 106

 


ESR Startti- ja Stoppikoulutukset siirtyvät verkkoon

Toivoimme vielä keväällä, että siirtyneet Startti- ja Stoppikoulutukset voitaisiin järjestää kasvokkain, mahdollistaen näin myös hankkeiden verkostoitumisen ja toisilta oppimisen. Koska koronaepidemiatilanne elää koko ajan, on haastavaa suunnitella kasvokkain kohtaamisia syksylle. Koulutukset siirretäänkin toteutettavaksi verkkoon.

Molempiin koulutukseen on vielä mahdollista varata paikka. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Koulutus laadukkaan loppuraportin laatimisesta järjestetään 10.9.2020 kello 12.30 alkaen. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa vuoden sisällä. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän hyötyä on saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen on osallistuttu. Tilaisuuden pääpaino on laadukkaan loppuraportin sisällössä, kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Starttikoulutus järjestetään 16.9.2020 kello 9.00 alkaen. Aamupäivä on varattu maksatuksiin ja talouteen liittyviin asioihin. Iltapäivällä puolestaan keskitytään hankkeen toteutukseen, raportointiin ja viestintään liittyviin asioihin. Koulutus on suunnattu vasta alkaneille ESR-hankkeille sekä uudelle hankehenkilöstölle. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä maksatus- ja rahoitusasiantuntijoille.

Tilaisuuksien osallistujamäärää rajoitetaan laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Koulutuksen on tarkoitettu ensisijaisesti Hämeen ELY-keskuksen rahoittamille hankkeille


Kerro EAKR-hankehallintoon liittyvistä koulutustoiveistasi 28.8. mennessä

kädet tekevät muistiinpanoja

Haluaisimme kuulla, millaisia koulutustarpeita ja -toiveita EAKR-hanketoimijoilla tällä hetkellä on. Suunnittelemme tulevat verkkoklinikat kyselyn perusteella. Emme järjestä starttikoulutuksia tänä syksynä.

Olemme järjestäneet EAKR-hankkeiden parissa työskenteleville lukuisia etäkoulutuksia eli verkkoklinikoita jo useamman vuoden ajan. Suosituissa koulutuksissa on käsitelty hankehallinnon eri osa-alueita syventävästi.

Voit vastata koulutustoiveita koskevaan lyhyeen kyselyyn alla olevasta linkistä 28.8. mennessä:

> Kysely koulutustoiveista EAKR-hanketoimijoille

> Seuraa tiedotustamme EAKR-verkkoklinikoista tapahtumat-osiossa

Kaikki EAKR-koulutusmateriaalit ovat nähtävissä Etelä-Suomen materiaalipankissa:
> Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto

 

Lisätietoja:

Uudenmaan liiton rakennerahastoryhmä, eakr(at)uudenmaanliitto.fi

 


EAKR-hanke Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI) REGIOSTARS-kilpailun finaaliin

RegioStars-kilpailun logo

EAKR-hanke Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI, Metal 3D Innovations) on päässyt finaaliin Euroopan komission järjestämässä REGIOSTARS-hankekilpailussa. Hanke kilpailee kategoriassa "älykäs kasvu (smart growth) - teollisuuden muutos älykästä Eurooppaa varten" neljän muun hankkeen kanssa. Tämän vuoden kilpailuun osallistui kaikkiaan 206 hanketta, joista tuomaristo valitsi 25 finalistia.

Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä. Hanketta toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto. Projekti alkoi 1.9.2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

REGIOSTARS-kilpailussa etsitään hankkeita, jotka osoittavat huippuosaamista ja uusia lähestymistapoja aluekehityksessä. Kilpailukategorioita on viisi ja ne vaihtelevat vuosittain. Lisäksi finalisteista eniten yleisöääniä saanut hanke palkitaan Public Choice Award -yleisöpalkinnolla, jota koskeva äänestys on käynnissä 15.9. saakka. Voittajat julkistetaan lokakuussa.

> Finalistihankkeiden esittelyt ja yleisöäänestys REGIOSTARS-kilpailun verkkosivuilla


Etelä-Suomeen yhteensä 21,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myöntää EU rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana yritys- ja hankerahoitusta 21,4 miljoonaa euroa.

Noin 8,3 miljoonalla eurolla rahoitettiin uusia alueellisia ESR-hankkeita. Eniten rahaa myönnettiin Uudenmaan alueelle, noin 5,4 miljoonaa euroa. Alueellisia ESR-hankkeita käynnistyi myös Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Osa rahoitetuista hankkeista toimii useamman maakunnan alueella. 

Valtakunnalliseen 6Aika ESR-hankekokonaisuuteen rahoitettiin neljä uutta hanketta, yhteensä 3 miljoonan euron summalla. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, kuutoskaupungit, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 

Loput rahoituksesta, lähes 9,9 miljoonaa euroa, muodostui yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes 3,8 miljoonaa euroa, yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa ja yrityksen kehittämispalveluihin lähes 4,2 miljoonaa.

Lue tarkemmin alueittain:

Listat rahoitetuista hankkeista:


Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on ilmestynyt

järvi ja kaislat

Uutiskirjeessä asiaa EAKR- ja ESR-hauista, tulevista koulutuksista, RegioStars -kilpailusta sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.

Etelä-Suomen rakennerahastojen väki toivottaa kaikille mukavaa ja aurinkoista kesää!


EAKR-haku avoinna Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa kesän ajan

mansikat

Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avoinna 15.6.–31.8.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään elokuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto. Kuluvan ohjelmakauden loppusuoralla maakunnan liittojen rahoitusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. 

Kesän haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita seuraavasti:

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (Etelä-Karjala)
  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Etelä-Karjalassa haussa ovat avoinna molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa haetaan ainoastaan toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteisiin kohdistuvia hankkeita. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä noin 250 000 euroa.

> Hakuilmoitus

> Hakijan opas

Hakua koskien järjestettiin maakuntien yhteinen hakuinfo verkossa 15.6.2020. Tilaisuudessa kuultiin EAKR-rahoituksen hakemisesta, maakuntien kehittämisen painopisteistä ja hakupainotuksista. Lisäksi saatiin vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen.

> Hakuinfon esitysmateriaalit

Lue lisää maakuntien kehittämisen painopisteistä:

> Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

> Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021

> Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2018–2021

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

 

Kuva: Pixabay


Näytetään tulokset 1 - 10 / 232
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 24