Ilmoittaudu mukaan syksyn EAKR-starttikoulutuksiin ja verkkoklinikalle

syksyisiä puita

Syksyn starttikoulutukset EAKR-hankkeille lähestyvät ja ilmoittautuminen on käynnissä. Syys-lokakuussa luvassa on neljän starttikoulutuksen sarja verkossa hankehallinnon eri osa-alueisiin liittyen. Marraskuussa perehdytään indikaattoreihin verkkoklinikalla. Koulutukset järjestää Uudenmaan liiton rahoitusryhmä.

Koulutukset on suunnattu Uudenmaan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden, lähiaikoina käynnistyneiden tai käynnistyvien EAKR-hankkeiden (Etelä-Suomen suuralue ja 6Aika-strategia) projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville henkilöille. Myös aiemmin käynnistyneiden hankkeiden työntekijät ovat tervetulleita. Koulutukset koskevat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettuja hankkeita.

Starttikoulutusten ajankohdat ja aiheet

 • tiistai 14.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen käynnistäminen ja hyvä hallinto, ilmoittautuminen 10.9. mennessä
   
 • tiistai 21.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen taloushallinnon perusteet ja henkilöstökustannukset, ilmoittautuminen 17.9. mennessä
   
 • tiistai 28.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointi, ilmoittautuminen 24.9. mennessä
   
 • tiistai 5.10.2021 klo 13.00–15.00: Hankkeen hankinnat ja kustannusten raportointi, ilmoittautuminen 1.10. mennessä
   

Ilmoittautuminen

> Tutustu aiheisiin ja ilmoittaudu mukaan Etelä-Suomen tapahtumakalenterista

Marraskuussa syvennytään indikaattoreihin verkkoklinikalla

Starttikoulutusten jälkeen marraskuussa on luvassa syventävä EAKR-verkkoklinikka, jonka teemana on indikaattorit.

Ajankohta

 • tiistai 9.11.2021 klo 9.00–11.00

Aiheina muun muassa

 • hankkeiden seuranta ja raportointi
 • tuotosindikaattorit
 • indikaattoritietojen todennettavuus ja jäljitysketju

Ilmoittautuminen

> Ilmoittaudu 5.11. mennessä Etelä-Suomen tapahtumakalenterista


Tervetuloa koulutuksiin!


Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi
 


REACT-EU-ohjelman syksyn ESR-keskustelutilaisuuksien materiaalit saatavilla

Hämeen ELY-keskus järjesti kolme REACT-EU-ohjelman ESR-keskustelutilaisuutta viikolla 34. Tilaisuuksissa esiteltiin käynnissä olevaa REACT-EU:n ESR-hakua ja haun painotuksia sekä käytiin keskustelua hakua koskevista aiheista.

Hämeen ELY-keskuksen tilaisuudet keräsivät joukon osallistujia, jotka olivat kiinnostuneita käynnissä olevista ESR-hauista. Kysymyksiä tuli runsaasti jo ennakkoon, lisäksi tilaisuuksissa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. Vastaukset käytiin läpi tilaisuuksissa ja ne koottiin myös kirjalliseen muotoon. Kysymykset vastauksineen ja keskustelutilaisuuksien esitysmateriaali löytyvät rakennerahastojen materiaalipankista

Keskustelutilaisuuksissa nousi esiin etenkin jaettavan rahan määrä, REACT-EU:n ESR-haun painotus vihreään siirtymään ja vähähiiliseen talouteen sekä ESR-tuen maksimimäärä, joka on enintään 80 prosenttia tässä haussa. Erityisesti painotettiin myös hankkeiden toteutusaikaa: hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2023. Päätösprosessi on monivaiheinen, joten tässä haussa rahoitettaville hankkeille realistinen aloitusaika on ensi vuoden alussa.  

 

ESR-haku REACT-EU-ohjelman hankkeille on auki 16.8.-24.9.2021. Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta (pdf).


Ravintola- ja ruoka-alan hiilineutraaliutta edistävä Mission Zero Foodprint mukana Regiostars-kilpailussa

Regiostars 2021 -logo

 

logot

 

Euroopan komission järjestämässä Regiostars-kilpailussa on tänäkin vuonna mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke Etelä-Suomesta. Mission Zero Foodprint -hanke osallistuu kilpailuun kategoriassa "Kaupunkien Eurooppa: Ympäristöystävällinen, kestävä ja kiertotalouteen perustuva elintarvikejärjestelmä toiminnallisella kaupunkiseudulla". Kilpailussa etsitään onnistuneita ja innovatiivisia aluekehityshankkeita.

Mission Zero Foodprint kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille. Hanketta toteuttavat Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Regiostars-kilpailuun osallistuminen on innostanut hanketta ja tuonut samalla hienon mahdollisuuden arvioida hanketiimin kanssa omaa tekemistä.

"Tuntuu todella hienolta tunnustukselta, että meidät valittiin mukaan osallistumaan kilpailuun. Meille Forum Viriumissa ruokateema oli uutta ja jännittävää, jota ei ole tehty aikaisemmin", kertoo hankkeen koordinaattori, kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

ravintola
Aitoa napolilaista pizzaa tarjoava Pizzeria Via Tribunali on yksi hankkeen pilottiravintoloista. 
Kuva: Annamaria Rossi

Teemat puhuttelevat ammattilaisia

Hanke edistää ravintola-alan toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta kestävistä toimintamalleista ja hiilijalanjäljestä. Tällä saralla ravintolakenttä ei ole aiemmin ollut kovin paljon esillä. Toimintamalleja, mittareita ja työkaluja kehitetään pienten ja keskisuurten ravintolatoimijoiden saataville, sillä niiltä usein puuttuvat isoilla toimijoilla käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät.

Hanke on otettu alalla hienosti vastaan ja eri toimijoita on tavoitettu onnistuneesti.

"Hankkeen kautta otetaan selkeästi toimijat mukaan laajemmin tukemaan ilmastotavoitteita. Teemat puhuttelevat ammattilaisia", iloitsee Spilling.

Webinaarit ja työpajat ovat keränneet useita osallistujia ja sisällöt ovat selvästi kiinnostaneet. Spilling kehuu osallistujien yhteishenkeä, aktiivisuutta ja innostusta. Hankkeen vahvuus on yhdessä tekemisessä ja yhteiskehittämisessä, jolloin syntyy uudenlaisia ratkaisuja.

Hankkeen toiminnassa ja kokeiluissa on ollut mukana monipuolisesti ravintoloita pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta, kuten Kotipizza Group, BarLaurea, Tin Tin Tango, Pizzeria Via Tribunali, Krapihovi, Nokka, Dylan ja Mili's Food. Keskustelua on avattu myös laajalti kaupunkitoimijoiden sekä innovaatio- ja tutkimuskentän kanssa.

ravintola
Ravintola Nokkaa kiinnosti jo ennestään hyvin vastuullisten annostensa hiilijalanjäljen selvittäminen.
Kuva: Annamaria Rossi

Hankkeen kokeiluhaussa vuoden 2020 lopulla etsittiin ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämistä edistäviä digitaalisia ratkaisuja. Kokeiluja edelsivät Laurean vetämät yhteiskehittämistyöpajat. Mukaan kokeiluihin valittiin kolme yritystä, joiden ratkaisuja on jatkokehitetty yhteistyössä erityisesti pienten ravintolatoimijoiden kanssa. Ratkaisut liittyvät ruokahävikin vähentämiseen sekä ravintolatoiminnan ja ruoka-annosten hiilijalanjäljen laskemiseen.

"Kokeilujen puitteissa palveluita on kehitetty uusista näkökulmista ja löydetty myös synergioita yritysten välille", kertoo Spilling.

Kehitetyt palvelut ovat kaupallisia palveluita, joita ravintolat voivat ottaa käyttöön. Lue lisää kokeiluista Forum Viriumin verkkosivuilta.

Katso videolta, millaisin keinoin ruokahävikki saadaan hallintaan (YouTube).

Vastuullisempia valintoja ja kollektiivista vastuuta

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta ja ympäristöystävällisyydestä kuluttajan omien valintojen tueksi. Keväällä 2021 käynnistyneessä yhteiskehittämisprosessissa kehitettiin visuaalisia merkkejä kuluttajia varten. Syksyllä 2021 käynnistyy viimeinen kokeilu, jossa tarjotaan Ilmastoannosmerkkiä käyttöön ravintoloille. Annos voi saada merkin, jos sen hiilijalanjälki on alle 1 kg CO2-ekv. Kampanjamuotoinen kokeilu tarjoaa matalan kynnyksen laskea annosten hiilijalanjälkeä sekä viestiä kuluttajille. Tietoisuus hiiljalanjäljestä paranee niin keittiössä kuin asiakkaiden keskuudessa.

Hanke on myös tehnyt yhteistyötä My Helsingin Valitse vastuullisemmin -palvelun kanssa, jonka kriteeristön avulla kuluttajat voivat tehdä ilmastoystävällisiä valintoja.

Viestintäyhteistyötä on tehty laajalti esimerkiksi Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) ry:n kanssa. Kun ravintolat kiinnittävät asioihin huomiota, antaa se myös alkutuotannolle sysäyksen tuottaa tietoa raaka-aineista.

Hanke on osoittanut, että kysyntää yhdessä tekemiseen ja kollektiiviseen vastuuseen on. Siihen tarvitaan kuitenkin malleja ja vetureita.

"Hanke voi ottaa tämän roolin ja viedä näitä teemoja eteenpäin. Kiinnostusta ja tahtoa alalta nimittäin löytyy", summaa Spilling.

Regiostars-kilpailun finalistit julkistetaan alkusyksystä. Viiden kilpailusarjan ja yleisöäänestyksen voittajat palkitaan Dubrovnikissa Kroatiassa joulukuussa 2021.

Hankkeen tiedot

 • Hanketoteuttajat: Forum Virium Helsinki, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Toteutusaika: 1.10.2019–31.12.2021
 • Kohdealue: Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 370 267 €, kokonaisrahoitus: 528 955 €

> Lue lisää Mission Zero Foodprint -hankkeesta

> Lue lisää Regiostars-kilpailusta


ESR-haku avoinna Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä 16.8.-24.9.2021

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Huom! REACT-EU -haku erillisellä hakuilmoituksella.

Kymenlaaksossa haussa on hankkeita toimintalinjalle 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus sekä toimintalinjalle 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Kanta-Hämeessä on avoinna haku toimintalinjalle 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen: haussa on erityisesti osaamisen ja koulutuksen kehittäminen robotiikan aloilla.

Tulossa on myös keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään tätä hakua sekä REACT-EU-hakua. Lue lisää keskustelutilaisuuksista ja ilmoittaudu.

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä Hämeen ELY-keskuksen Hanketukiryhmään.


Etelä-Suomen ESR-lisähaku REACT-EU -ohjelman hankkeille avoinna 16.8.-24.9.2021

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Tässä haussa painotetaan erityisesti vähähiilistä taloutta edistäviä hankkeita.  

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.  

Haun painotus on vihreässä siirtymässä ja vähähiilisessä taloudessa

Haussa etsitään hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.  

Haun painotus on vihreässä siirtymässä ja vähähiilisessä taloudessa. Erityistavoitteen 12.3. hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia mm. hyödyntää digitaalisia alustoja. Erityistavoitteessa 12.4. tavoitellaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan parantunutta kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön.

Hausta järjestettiin elokuussa keskustelutilaisuuksia. Lue lisää.

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta (pdf).

Du hittar mer information om ansökan i ansökningsannonsen och ansökningsinstruktionerna (pdf).

Kysyttävää? Ota yhteyttä Hämeen ELY-keskuksen Hanketukiryhmään.


EAKR-haku avoinna Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa 16.8.–30.9.2021

syksyn lehdet

Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa on avoinna yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku 16.8.–30.9.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä syyskuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat nähtävissä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto hakevat rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Maakunnat ovat määritelleet hakuun alueellisia painotuksia. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Haku on avoinna seuraavasti:
 

Etelä-Karjala

 • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky; erityistavoitteet 1.1 ja 2.1
 • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet; erityistavoite 12.1

Varsinais-Suomi

 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen; erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2
 • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet; erityistavoitteet 12.1 ja 12.2

Haun tarkemmat tiedot löytyvät hakuilmoituksesta ja hakijan oppaasta.

REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


> Hakuilmoitus

> Hakijan opas (pdf)


Lisätietoja:
 

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Tulossa keskustelutilaisuuksia syksyn ESR-hausta (REACT-EU)

Hämeen ELY-keskus avaa seuraavan ESR-haun alkusyksystä ja järjestää kolme keskustelutilaisuutta hausta (REACT-EU) elokuussa.
 

Tilaisuuksissa kerrotaan lyhyesti, millaisia hankkeita tulevassa haussa haetaan ja mitkä ovat alueelliset painopisteet. Tilaisuuksissa on keskusteleva ote, ja niissä voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä painottuen kuitenkin kyseessä olevien maakuntien painopisteisiin ja erityispiirteisiin. Mikäli et pääse oman alueesi tilaisuuteen, voit ilmoittautua eri alueen tapahtumaan. Tilaisuudet järjestetään Teamsin kautta.

Katso tapahtumat ja ilmoittaudu:
Häme 25.8. klo 10.00–11.00
Uusimaa 26.8. Uusimaa klo 13.00–14.00
Kaakkois-Suomi 27.8. klo 10.00–11.00
 

Tapahtumien materiaalit löytyvät materiaalipankista.

 

Hämeen ELY-keskus suunnittelee avaavansa seuraavan ESR-haun elo-syyskuussa. ELY-keskus jätti osan rahoituksesta jakamatta, koska kevään REACT-EU-haussa ei tullut riittävästi vähähiilistä taloussa edistäviä hankkeita. ELY-keskus etsii erityisesti vihreää siirtymää ja vähähiilistä taloutta tukevia hanke-esityksiä Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä toimintalinjalle 9.
Lisäksi haussa on mahdollista jättää hakemuksia Kymenlaakson osalta toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja toimintalinjalle 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Lisätietoja hausta tulossa myöhemmin.


Ilmoittaudu mukaan syksyn EAKR-starttikoulutuksiin

lehtiö, kynä ja tietokone

Uudenmaan liitto järjestää EAKR-hankkeille verkossa neljän starttikoulutuksen sarjan hankehallinnon eri osa-alueisiin liittyen syys-lokakuussa 2021. Koulutukset on tarkoitettu Uudenmaan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden uusien Etelä-Suomen suuralueen EAKR-hankkeiden ja valtakunnallisen 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville henkilöille. Myös aiemmin käynnistyneiden hankkeiden työntekijät ovat tervetulleita. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rahoitusryhmän asiantuntijat.

Koulutusten ajankohdat ja aiheet

 • tiistai 14.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen käynnistäminen ja hyvä hallinto
  • EAKR-päätöksenteko 
  • ohjausryhmä
  • tuloksellisuus ja viestintä
 • tiistai 21.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen taloushallinnon perusteet ja henkilöstökustannukset 
  • tukikelpoisuus ja kustannukset flat rate- hankkeissa
  • kirjanpito, tulot ja rahoituserät 
  • henkilöstökustannukset ja niiden raportointi
 • tiistai 28.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointi 
  • seuranta- ja loppuraportti 
  • de minimis -tuki 
  • indikaattorit
 • tiistai 5.10.2021 klo 13.00–15.00: Hankkeen hankinnat ja kustannusten raportointi 
  • hankkeen hankinnat 
  • maksatushakemus 
  • hankkeiden varmentaminen


Ilmoittautuminen

> Ilmoittaudu koulutuksiin Etelä-Suomen tapahtumakalenterista


Tervetuloa starttikoulutuksiin!


Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi
 

 

 


Etelä-Suomeen yhteensä 36 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta ELY-keskukselta vuoden 2021 alkupuoliskolla

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2021 aikana yritys- ja hankerahoitusta noin 36 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta noin 61 prosenttia kohdistui Uudellemaalle, 27 prosenttia Hämeeseen ja loput Kaakkois-Suomeen. Edellä mainittujen lisäksi rahoitettiin noin 1,1 miljoonalla eurolla valtakunnallisia ESR-hankkeita. Näin ollen yhteensä Hämeen ELY-keskus myönsi rahoitusta yli 37 miljoonaa euroa.

Etelä-Suomen alueella myönnettiin yritystukia (EAKR ja kansallinen rahoitus) noin 28 miljoonaa euroa, josta suurin osa (noin 18 miljoonaa euroa) meni Uudellemaalle. Kehittämisavustuksia myönnettiin noin 26 miljoonalla eurolla. Yrityksen kehittämispalvelujen osuus koko summasta oli noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön kehittämishankkeita ei kuluneella puolivuotiskaudella ollut lainkaan.

Euroopan aluekehitysrahaston varoista myönnettiin eniten yrityksen kehittämisavustusta (800 000 e) uusmaalaiselle Delipap Oy:lle Raaseporiin uuteen tuotantolinjastoon. Rahoitusta myönnettiin myös mm. hermeettisen höyryturbiinin testaamiseen (Aument Power Oy, Lappeenranta), Evon Luonnon ekologisen lähimatkailukonseptin kehittämiseen ja kansainvälistämiseen (Evon Luonto Oy, Janakkala) sekä Kelluva Huvilapuisto -konseptin kehittämiseen (CatMarina Oy, Hollola). EAKR:n lisäksi kehittämisavustusta jaettiin kansallisesta rahoituksesta.

Euroopan sosiaalirahaston alueellisia hankkeita rahoitettiin noin 8,3 miljoonalla eurolla. Summasta 3,8 miljoonaa euroa myönnettiin Uudenmaan alueelle. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä myönnettiin myös rahoitusta useille ESR-hankkeille.

Suurin summa ESR-rahoitusta (749 156 e) myönnettiin Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeelle, jonka toteuttaa Vantaan kaupunki. Hankkeessa luodaan työmuoto, jossa yksilöllisellä tuella ja vahvalla läsnäololla pystytään vastamaan sellaisten nuorten tilanteeseen, jotka ovat luiskahtaneet työn ja koulutuksen ulkopuolelle koronan vaikutuksesta. Lisäksi rahoitettiin mm. Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen etäkohtaamisiin -hanketta (LAB-Ammattikorkeakoulu Oy) sekä NOSTO - Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa -hanketta (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy).

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Lue lisää:

Uudenmaan alueen tiedote STT Infon sivuilla
Uudenmaan alueen tiedote ruotsiksi STT Infon sivuilla

Listat rahoitetuista hankkeista:

Rahoitetut ESR-hankkeet tammi-kesäkuu 2021 (pdf)
Rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja toimintaympäristöavustus tammi-kesäkuu 2021 (pdf)


EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa elokuun puolivälissä

syksyn lehdet

Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa avautuu yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku 16.8.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021. Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Rahoitusta on haettavissa toimintalinjoista 1 (Etelä-Karjala) ja 2 (Varsinais-Suomi) sekä REACT-EU-rahoitusta toimintalinjasta 8 (molemmat maakunnat).

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista ja selviytymissuunnitelmista löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta: Etelä-Suomen suuralue > Kehittämisen painopisteet.

Lue lisää rahoitettavien REACT-EU-toimien sisällöstä ohjelmanmuutosasiakirjasta.

Hakuun avautuvat toimintalinjat ja erityistavoitteet maakunnittain

Etelä-Karjala


Etelä-Karjalan liitto avaa haun EAKR-toimintalinjan 1 erityistavoitteille 1.1 ia 2.1 sekä REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteelle 12.1.

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

 •     1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
 •     2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 •     12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Toimintalinjan 1 erityistavoitteiden osalta hankkeiden tulee tukea kuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka tähtää yritysten tarpeista lähtevään ja niitä palvelevaan toimintaan sekä tarjoaa niille tukea ideoiden edelleen kehittämiselle. Yritysten kasvua tukevien palvelujen kehittämisessä tulee huomioida valtakunnallisesti valmisteilla oleva muutos TE-palveluiden siirtymisestä kunnille.

REACT-EU:n osalta haussa painotetaan edellä mainitun lisäksi erityisesti koronakriisistä kärsiville palvelualoille kohdentuvia hankeideoita, jotka auttavat yrityksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.

Rahoitusta Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä on käytettävissä yhteensä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.
 

Varsinais-Suomi


Varsinais-Suomen liitto avaa haun toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 • 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
 • 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta


Haun tarkemmat tiedot tulee tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta haun avauduttua.


Lisätietoja:
 

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Näytetään tulokset 1 - 10 / 271
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 28