EAKR-haku avoinna Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa 16.8.–30.9.2021

syksyn lehdet

Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa on avoinna yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku 16.8.–30.9.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä syyskuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat nähtävissä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto hakevat rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Maakunnat ovat määritelleet hakuun alueellisia painotuksia. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Haku on avoinna seuraavasti:
 

Etelä-Karjala

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky; erityistavoitteet 1.1 ja 2.1
  • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet; erityistavoite 12.1

Varsinais-Suomi

  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen; erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2
  • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet; erityistavoitteet 12.1 ja 12.2

Haun tarkemmat tiedot löytyvät hakuilmoituksesta ja hakijan oppaasta.

REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


> Hakuilmoitus

> Hakijan opas (pdf)


Lisätietoja:
 

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi