Etelä-Suomen ESR-lisähaku REACT-EU -ohjelman hankkeille avoinna 16.8.-24.9.2021

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Tässä haussa painotetaan erityisesti vähähiilistä taloutta edistäviä hankkeita.  

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.  

Haun painotus on vihreässä siirtymässä ja vähähiilisessä taloudessa

Haussa etsitään hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.  

Haun painotus on vihreässä siirtymässä ja vähähiilisessä taloudessa. Erityistavoitteen 12.3. hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia mm. hyödyntää digitaalisia alustoja. Erityistavoitteessa 12.4. tavoitellaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan parantunutta kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön.

Hausta järjestettiin elokuussa keskustelutilaisuuksia. Lue lisää.

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta (pdf).

Du hittar mer information om ansökan i ansökningsannonsen och ansökningsinstruktionerna (pdf).

Kysyttävää? Ota yhteyttä Hämeen ELY-keskuksen Hanketukiryhmään.