Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesällä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2016

EAKR-haun rahoituspäätöksiä odotetaan toukokuulle – 45 hanketta arvioinniss

Etelä-Suomen kuuden maakunnan alueelta jätettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehakuun 45 hakemusta. Haku päättyi helmikuun 12. päivä. Etelä-Suomen koordinaatioryhmä käsitteli hankkeet 8. maaliskuuta. Seuraavaksi valintaprosessi etenee maakuntien yhteistyöryhmiin. Uudenmaan maakuntahallitus tekee maakuntien käsittelyjen jälkeen lopulliset EURA-rahoituspäätökset kevään kuluessa, arviolta toukokuussa.

Maakuntahallituksen päätöksiä voi seurata verkossa osoitteessa http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/TELIN-3.HTM. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Eniten hakemuksia tuli Uudeltamaalta ja Etelä-Karjalasta, molemmista kymmenen hakemusta. Useamman maakunnan alueelle ulottuvia, niin sanottuja ylimaakunnallisia hankkeita oli yhdeksän.

Haun teemana kiertotalous

Tällä hakukierroksella etsittiin erityisesti kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Tämä oli maakuntien yhteinen hakupainotus. Kiertotalouden visiossa jätettä ei enää synny, vaan ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta seuraavalle toimijalle.

– Saimme hakuun runsaasti hyviä kiertotalouden hankkeita. Yleisimpiä olivat rakennusmateriaalin kierrätys, tekstiilikierrätys sekä erilaiset vesihuollon hankkeet, kertoo rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen Uudenmaan liitosta.

Yhteisen teeman lisäksi maakunnilla oli myös omia painotuksiaan. Innokkaimpia hakijoita tässä haussa olivat ammattikorkeakoulut sekä yliopistot. Veijalaisen mukaan kehittämisyhtiöt ja kunnat olivat aiempiin hakuihin verrattuna harkitummin liikkeellä.

Seuraava hakukierros on tarkoitus käynnistää vuoden lopulla, ja sekin kaksivaiheisena. Etelä-Suomen EAKR-hankerahoitusta koordinoi Uudenmaan liitto. Etelä-Suomeen kuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen, Uudenmaan liitto, puh. 040 507 9998

 

6Aika-strategian EAKR-hankkeet valitaan ennen kesälomia

Kuutoskaupungit pisteyttävät parhaillaan tammikuun puolivälissä päättyneen 6Aika-strategian EAKR-hakuun osallistuneita hankkeita. 6Aika-johtoryhmä tekee päätökset rahoitettavista hankkeista kevään aikana. Uudenmaan liiton tekniset rahoituspäätökset ehtivät vielä ennen kesälomia.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hakuun osallistui 38 hanketta. Laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusarvioinnin jälkeen 30 hanketta eteni kuutoskaupunkien arviointiin. Ennen virallista hankehakua järjestettyyn ideointivaiheeseen jätettiin yhteensä 71 ideaa.

Haussa oli neljä teema-aluetta: hyvinvointi, oppiminen, liikenne ja liikkuminen sekä kaupunginosa kokeiluympäristönä. Lisäksi oli mahdollisuus jättää niin sanottu jokeri-idea.

6Aika – Kuuden suurimman kaupungin kestävää kaupunkikehittämistä

Kuutoskaupunkien kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Strategiaa toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Ajatuksena on, että toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haussa olivat avoinna kaikki strategian painopisteet, joita ovat Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.

Lisätietoja:

 Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 574 8930

> 6Aika-sivusto

 

ESR-hankehakuun 40 hakemusta, rahoituspäätökset ennen kesälomakautta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Etelä-Suomen hankehakuun jätettiin 40 hakemusta. Haku oli avoinna maaliskuun alkuun asti. Hakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä. Hämeen ELY-keskus pyrkii myös valmistelemaan päätökset rahoitettavista hankkeista ennen kesälomakautta.

Tällä kertaa haettiin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 3 toteuttavia hankkeita. Toimintalinja on nimeltään Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus.

Lähes puolessa jätetyistä hanke-ehdotuksista etsitään keinoja nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen. Yksitoista hanketta koskee tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia. Lisäksi mukana on yhdeksän hanketta, joilla pyritään lieventämään sukupuolten välisiä eroja työmarkkinoilla.

– Erityisen ilahduttavaa on, että moni hankehakija oli etsinyt keinoja sukupuolten välisten erojen lieventämiseen työmarkkinoilla. Hankkeet koskivat esimerkiksi urakehitystä ja yrittäjyyttä, kertoo rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta.

Hankehakemuksia saatiin tasaisesti koko Etelä-Suomen alueelta. Uudeltamaalta, Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta saatiin kustakin kymmenen hankehakemusta. Loput kymmenen hanketta kohdistuvat usealle alueelle.

Lisätietoja:

Rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

 

6Aika-strategian ESR-haku avoinna vielä kuukauden ajan

Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-pilottihaku on parhaillaan käynnissä. Haku on avoinna 15. huhtikuuta asti. Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteeseen sopivia hankkeita. Erityistavoitteella 6.1 edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä.

Rahoitettavissa hankkeissa on oltava toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta, ja hankkeiden on kohdistuttava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. 6Aika-strategiaa toetuttavat kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

> Lue lisää hakuilmoituksesta

> 6Aika-sivusto

Lisätietoja:

Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 021 241
 

Luovan osaamisen valtakunnallinen haku innosti kahdeksaa hakijaa

Hämeen ELY-keskus sain kahdeksan hankehakemusta Luovan osaamisen valtakunnalliseen rahoitushakuun, joka päättyi maaliskuun alussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvassa haussa etsittiin erityisesti hankkeita, joilla vahvistetaan monialaista osaamista, parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta ja lisätään luovaa osaamista työelämässä.

Hakemukset arvioidaan maalis–huhtikuun aikana, minkä jälkeen valintaesitykset käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmässä.

Haussa oli avoinna myös muita ministeriön alaisia valtakunnallisia teemoja kuten Osuvaa osaamista, Kotona Suomessa, Osallistamalla osaamista sekä Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen. Näihin neljään teemaan saatiin yhteensä 40 hakemusta. Näissä rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Rahoitusasiantuntija Valtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 149

 

Leena Dromberg vahvistamaan Etelä-Suomen EAKR-tiimiä

Etelä-Suomen EAKR-tiimin uusin osaaja on tarkastaja Leena Dromberg. Leenan työsarkaa ovat EAKR-hankkeiden maksatus, tarkastus ja varmennus sekä hanketoimijoiden ohjaus ja neuvonta.

Leena on työskennellyt aiemmin humanistisen alan kehittämistehtävissä ja hankkeissa. Hän siirtyi neljä vuotta sitten projektipäällikön tehtävistä EAKR-hankkeiden maksatusten pariin Kymenlaakson Liittoon. Vuoden 2016 alusta hän aloitti vastaavissa työtehtävissä Uudenmaan liitossa, joka on koordinoiva viranomainen Etelä-Suomen alueella.

– Uusi ohjelmakausi on tuonut mukanaan uudet kujeet ja alkuaika onkin kulunut lähinnä tutustuessa uuteen Euraan, uusiin käytäntöihin ja uusiin hanketoimijoihin, Leena kertoo.

Leenalla on omien hankevalmistelujen myötä tuntuma siihen, millaisten asioiden parissa rahoituksen hakijat kentällä painivat. Nyt hän pääsee hyödyntämään työssä kokemuksiaan.

Tällä ohjelmakaudella Leena pitää hyvänä uudistuksena uusia, yksinkertaistettuja flat rate ja lump sum -kustannusmalleja.

– Kustannusmallit nopeuttavat selvästi maksatusprosessia ja uskon, että paukkuja riittää nyt aiempaa enemmän hankkeiden sisällölliseen toteuttamiseen hallinnollisen työn sijaan, Leena iloitsee.

Leenan mielestä on tärkeää, että kehittämistyöhön myönnetyt rakennerahastovarat käytetään mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti alueiden hyödyksi. Kustannusten tukikelpoisuus on yksi tärkeä osa tehokkuutta.

Rakennerahastotoimintaa ohjaavista säädöksistä ei löydy jokaiseen tilanteeseen sopivaa ja selkeää ohjetta. Siksi asioita on usein pohdittava tapauskohtaisesti, jotta niihin löydetään yhdessä paras mahdollinen ratkaisu. 

– Toivoisinkin että hanketoteuttajat ottaisivat yhteyttä pieniltäkin tuntuvissa asioissa ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että kaikkiin tukikelvottomuuskuoppiin ei tarvitsisi astua, Leena vinkkaa.

> Etelä-Suomen EAKR-tiimin yhteystiedot

 

Ohjelmakausi 2007–2013 sulkemisia vaille valmis – Etelä-Suomi pärjäsi hyvin

Edellisen ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmien maksatukset päättyivät viimeistenkin hankkeiden osalta helmi-maaliskuun vaihteessa. Etelä-Suomen EAKR-ohjelma toteutui yli odotusten. Kuntarahoituksen ennakoitua parempi kertymä nosti Etelä-Suomen EAKR-ohjelman maksatusasteen 103 prosenttiin. Myös ESR-ohjelman maksatusaste nousi lähes 102 prosenttiin.

> Lue lisää


Käyttökatkos ELY-keskusten maksatusten käsittelyssä

EURA-järjestelmässä on käyttökatkos 24.3.–4.4.2016. Tällöin ELY-keskukset eivät voi tehdä maksatuspäätöksiä. Järjestelmä on kuitenkin normaalisti käytössä tuensaajien puolella. Käyttökatkos ei koske maakunnan liittojen maksatuspäätöksiä.
 

Kuluvan kauden hankkeita jo hyvässä vauhdissa

Rakennerahastokauden 2014–2020 hankkeita on jo päässyt täyteen vauhtiin. Esittelyssä on kolme eteläsuomalaista hanketta.

Yhdessä takuuseen ottaa koppia nuorten koulutustakuusta

Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä takuuseen -hankkeessa luodaan kuvaa alueen koulutustakuun toteutumisesta ja siihen liittyvistä pullonkauloista. Mukana tässä ESR-hankkeessa on 20 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää Uudeltamaalta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin sektorirajat ylittäen.

> Lue lisää

Aviapolis City – Tähtäimessä maailmanluokan lentokenttäalue

EAKR-rahoituksen turvin vuoden 2015 alussa vauhtiin pyörähtänyt Aviapolis City -hanke kehittää Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen, Aviapoliksen, houkuttelevuutta. Vantaan kaupungin hankkeen tarkoituksena on lujittaa alueen vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen pohjautuvaa osaamis- ja innovaatiokeskittymää entisestään.

> Lue lisää

Orimattilan Henna – Vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti

Orimattilan kaupungin EAKR-hankkeessa Hennan asuinalueelle kehitetään uusia vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja. Tavoitteena on luoda uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja, ja sitä kautta synnyttää ekotehokas ja houkutteleva kaupunginosa.

> Lue lisää

 

Tapahtumia ja tulevia hakuja

Starttikoulutuksia ESR-hankkeille, ensimmäinen huhtikuussa

Hämeen ELY-keskus järjestää starttikoulutuksia rahoittamiensa ESR-hankkeiden toteuttajille. Valitse sopiva ajankohta ja tule paikalle kysymystesi kanssa. Käymme läpi hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita.

Ensimmäinen starttikoulutus järjestetään 5. huhtikuuta Lahdessa ja seuraava 18. toukokuuta Helsingissä. Syksyllä on vielä tilaisuudet Kouvolassa ja Helsingissä.

> Lue lisää rakennerahastosivuston Etelä-Suomen tapahtumakalenterista

EAKR-hankkeille luvassa starttikoulutusta syksyllä

Uudenmaan liitto kutsuu myönteisen rahoituspäätöksen saaneet EAKR-hankevalmistelijat starttikoulutuksiin syksyllä.

> Seuraa rakennerahastosivuston tapahtumakalenteria ja
> Etelä-Suomen EAKR:n facebook-sivua

Kotona Suomessa -kokonaisuuden valtakunnallinen ESR-haku käynnissä 31.3. asti

Hämeen ELY-keskus hakee rahoitettavaksi Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku -hankeosion mukaisia ESR-hankkeita. Hankkeiden tulee toteuttaa erityistavoitetta 6.1, joka on Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Pilottihankkeissa on tarkoitus kehittää joustavia ja kustannustehokkaita, eri kohderyhmät huomioivia malleja kotoutumiskoulutuksen jälkeisen työllistymisen edistämiseksi. Mallit edellyttävät eri organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Tarkoituksena on edistää kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymistä, jatkokoulutukseen pääsyä tai yrittäjäksi ryhtymistä.

> Lue lisää hakuilmoituksesta

Ensimmäinen kansainvälinen ESR-haku avautuu keväällä

Ensimmäinen EU-valtioiden välinen ESR-hankehaku käynnistyy Suomessa näillä näkymin huhtikuun puolivälissä. Jäsenvaltioiden yhteisen hakuajan on suunniteltu päätyvän kaikissa hakuun osallistuvissa jäsenmaissa syyskuun lopussa.

Hakijoiden tueksi on avautumassa EU:n laajuinen tietokanta, joka auttaa hakijoita kumppanien etsimisessä ja yhteisten intressien löytämisessä.

Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä mahdollistaa kansanvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen ESR-toimintalinjoilla. Yhteistyön on oltava aidosti osapuolia hyödyntävää ja se toteutetaan kunkin maan oman ESR-rahoituksen turvin.

Tarkempia tietoja ja ohjeita on luvassa rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa huhtikuun aikana.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

Rahoitusasiantuntija Valtteri Karhu, puh. 0295 025 149
Rahoitusasiantuntija Riitta Salasto, puh. 0295 021 259

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä – ESR-ideahaku huhtikuussa ja haku kesällä

Valtakunnallisessa Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -ohjelmassa järjestetään avoin ideahaku 1.–29. huhtikuuta.  Varsinainen hakuaika on 1.6.–15.9.2016. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Ohjelmasta ja hausta järjestetään hakuinfo 5. huhtikuuta Pasilan virastokeskuksessa.

> Seuraa rakennerahastot.fi-verkkopalvelun valtakunnalliset teemat -osiota
 

--
Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto. Seuraava uutiskirje ilmestyy ennen kesälomakautta ja sen toimittaa Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea.

> Etelä-Suomen sivut rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> Maakunnan liitot

> ELY-keskukset

Iloista Pääsiäistä!

 

 

> Uutiskirjeen tilaus / peruutus