Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesällä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 4 / 2016, joulukuu 2016

Seuraava ESR-haku Etelä-Suomessa

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta on haettavana Etelä-Suomeen jälleen alkuvuodesta. Haku päättyy 1.3.2017.

Rahoitettaviksi haetaan  toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus kaikkiin kolmeen erityistavoitteeseen liittyviä hankkeita. Hakemuksia tulee näin ollen kohdistaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen (et 6.1.), tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen (et.7.1.) sekä työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseen (et 8.1.).

Hakuilmoitus ja hakuohje julkaistaan vuoden vaihteessa Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen osiossa Hakuajat-sivulla. Hakuun liittyen järjestetään kaksi hakuinfoa alkuvuodesta, joista ilmoitetaan lähiaikoina tapahtumat-sivulla.

Kotona Suomessa -valtakunnallinen ESR –haku

Parhaillaan on käynnissä myös haku Kotona Suomessa valtakunnalliseen ohjelmaan. Haussa etsitään pilotti- ja kokeiluhankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja maahanmuuttajille, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta tai eivät ole lainkaan osallistuneet kotoutumiskoulutukseen esimerkiksi perhevapaiden vuoksi.

> Lue lisää

Hämeen ELY:n ESR ja EAKR -hankehaut herättivät runsaasti mielenkiintoa

Hämeen ELY-keskuksella oli syksyllä 2016 auki useita sekä alueellisia että valtakunnallisia hankehakuja. Hakijoiden mielenkiinto kaikkia hakuja kohtaan oli kiitettävällä tasolla ja saimmekin runsaasti monipuolisia ideoita ja hakemuksia.

Etelä-Suomen alueosion ESR -hakuun saapui 59 hakemusta, jotka ovat syksyn kuluessa käsitelty. Erityisen vetovoimainen eli erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen, jossa kilpailu rahoituksesta oli todella tiukkaa. Loputkin hakemuksista ovat juuri menossa maakuntien yhteistyöryhmien käsittelyyn ja kaikki rahoitettavat hankkeet selviävät vuoden loppuun mennessä. Aluehaun yhteydessä oli mahdollisuus osallistua myös ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuun, johon tulikin 6 hakemusta. Parhaillaan odotellaan yhteistyövaltioiden ratkaisuja partnerihankkeiden osalta.

Etelä-Suomen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten haku toteutettiin kaksiosaisena. Jaettavana oli EAKR -rahoituksen lisäksi myös kansallista rahoitusta. Ensin järjestettiin ideahaku, josta poiki 46 varsinaista hakemusta. Tiukan karsinnan jälkeen näistä 15 selviytyi rahoitusneuvotteluun.

Ideahakumallia käytettiin myös ESR:n valtakunnallisten ohjelmien hauissa. Luovaa osaamista -teema keräsi 110 ideaa, joista useat tulivat yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyössä -teeman ideahaku keräsi 61 ajatusta ja varsinaisen haun jälkeen rahoitusneuvotteluihin selvisi kahdeksan hakemusta.

Lue lisää Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten hausta  
Lue lisää Luovaa osaamista -teeman hausta
Lue lisää Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -teeman hausta
 

Uudenmaan liiton EAKR-hakuun yli sata hankeideaa,
pääteemat digi ja avoin data

Uudenmaan liiton järjestämän EAKR-haun ideavaihe sai digiratkaisujen ja avoimen datan nikkarit liikkeelle. Kuudesta maakunnasta jätettiin määräaikaan mennessä 103 hankeideaa. Ideat ovat nyt maakunnissa arvioitavina. Hakijoille on luvassa palautetta 13. tammikuuta mennessä.

> Lue lisää
 

6Aika-strategian EAKR-haussa vihreää valoa 17 hankkeelle

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-ideahakuun osallistuneet ovat saaneet marraskuun aikana palautteen. Seitsemälletoista hankkeelle näytettiin vihreää valoa. Kaikki ovat suurempia yhteishankkeita. Kaksivaiheinen haku päättyy 22. joulukuuta. Rahoituspäätöksiä on luvassa kevään aikana.

> Lue lisää
 

Onnistunut viestintä on yksi hankkeen menestystekijöistä
- Suosittu koulutus toteutetaan kolmannen kerran 23.3.2017

Viestintä on ESR- ja EAKR-hankkeissa oleellinen osa hankkeen toimenpiteitä ja se liittyy hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Erityisen tärkeää on viestiä hankkeesta kohde- ja sidosryhmille sekä tulosten levittämisvaiheessa niille, jotka voivat hyödyntää tuloksia tai juurruttaa hankkeessa kehitettyä toimintaa normaaliksi toiminnaksi.

> Lue lisää
 

ESR 60 vuotta

Ensi vuosi on ESR:n 60-vuotisjuhlavuosi. Jäsenmaat ja alueet ottavat merkkivuoden 2017 huomioon omassa toiminnassaan. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Hämeen ELY-keskus aloittavat juhlavuoden ensimmäisellä tapahtumalla  Vanhalla ylioppilastalolla 16.2.2017. Tilaisuus on avoin yleisölle ja hankkeille. 
 

Yhteisöllisyys kasvaa yhdessä tehden

Lappeenrannassa käynnistettiin viime keväänä kaksivuotinen hanke "Elinvoimaa ja osallisuutta", joka tähtää asukastoiminnan aktivoimiseen osallistavin keinoin.

Hankkeessa on toteutettu kesän ja syksyn aikana useita asukaslähtöisiä toimenpiteitä, joissa ideointi- ja järjestelyvastuu on ollut asukkailla hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Asukkaat ovat toteuttaneet mm. Monikulttuurisen karnevaalin kävelykatu Oleksilla sekä tutustuneet itseilmaisuun valokuvaamisen kautta kaksipäiväisessä "Valokuvakävely Sammonlahdessa" -työpajassa.

> Lue lisää
 

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä- ohjelma kokoaa toimijoita aluetapahtumiin

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke järjesti syksyn aikana kaksi aluetapahtumaa työelämän kehittäjille yhdessä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Tilaisuuksilla haluttiin koota yhteen alueelta eri työelämätoimijoita; Työelämä 2020-hankkeen alueverkostoja, alueellisia ja valtakunnallisia erityistavoitteeseen kuuluvia ESR-hankkeita, tutkijoita ja yrityksiä. Yhteisenä teemana oli hakea ratkaisuja kysymyksiin, miten alueilla voidaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä vastata paremmin työelämän murroksen haasteisiin yrityksissä ja työpaikoilla. Tilaisuudet toimivat myös alueellisten toimijoiden verkostotapaamisina ja niillä pyrittiin lisäksi tuomaan alueilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa näkyväksi sosiaalisen median avulla. Vastaavat aluetapahtumat tullaan järjestämään vuonna 2017 Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Suomen alueiden toimijoiden kanssa.

> Lue lisää
 

DigiSyke - Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden liitto digimurroksessa

Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä perustavanlaatuisella tavalla. Hyvinvoivat työntekijät ja hyvät työyhteisöt pystyvät realisoimaan digitalisaation tehokkuus- ja lisäarvohyödyt parhaalla mahdollisella tavalla. Muutos ei konkretisoidu ilman aivan uudenlaista yhteistyötä ja tekemisen otetta. Tähän haasteeseen DigiSyke -hanke on tarttunut aloittaessaan yhdessä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kehittäjätoimijoiden kanssa työkalu- ja palvelukehityksen liittyen yritysten digitaalisen tilan arviointiin ja edistämiseen. Kehittämistyö itsessään toteutetaan myös hyödyntäen uusimpia innovaatiomalleja ja sitä kautta se tarjoaa mielenkiintoisen oppimiskokemuksen mukana olijoille.

> Lue lisää
 

Tapahtumat ja hankehaut

Löydät ajankohtaiset tiedot hakuinfoista, koulutuksista ja muista tapahtumista rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta:
> Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Tapahtumat
josta löydät 23.3.2017 viestintäkoulutuksen (19.1. koulutus on täynnä) ja alkuvuodesta on tulossa ESR-hakuinfoja
> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Tapahtumat

Seuraa hakuilmoittelua rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa:
> Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat
josta löydät käynnissä olevan EAKR-haun ja alkuvuodesta on tulossa ESR-haku
> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat
josta löydät useita käynnissä olevia hakuja
 

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea. Seuraava uutiskirje ilmestyy keväällä ja sen toimittaa EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto.

> Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

ELY-keskuksen ja maakunnan liittojen rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> ELY-keskus
> Maakunnan liitot

Seuraa Rakennerahastot.fi -verkkopalvelun valtakunnallisella sekä Etelä-Suomen ja valtakunnalliset teemat osioiden puolella uutisia, tapahtumia ja hakuja, jotta pysyt ajan tasalla Etelä-Suomea koskevissa ajankohtaisissa rakennerahastoasioissa.

Etelä-Suomen rakennerahoituksen rahoittajaviranomaiset Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto kiittävät hyvästä yhteistyöstä kuluvana vuonna ja toivottavat teille ja läheisillenne rauhaisaa joulunaikaa sekä kaikkea hyvää alkavalle vuodelle 2017.

> Uutiskirjeen rekisteriseloste