Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2014, lokakuu 2014

Etelä-Suomen ensimmäinen hakukierros herätti kiinnostusta

Uuden rakennerahastokauden ensimmäinen hakukierros sai hankehakijat aktiivisesti liikkeelle. Viranomaiskäsittelyyn jätettiin Etelä-Suomessa yhteensä 258 hakemusta. Hakemuksista 158 koskee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja 100 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. Haku päättyi 3. syyskuuta.

Uudella rakennerahasto-ohjelmakaudella koko Suomi on samaa ohjelma-aluetta, mikä mahdollistaa hankkeissa aiempaa laajemman yhteistyön. Hakijat olivatkin tarttuneet tilaisuuteen ja suuri osa jätetyistä hakemuksista on usean toimijan yhteishankkeita.

- Hakemusten suuri määrä yllätti meidät. Valitettavasti vain pieni osa hankkeista tulee saamaan rahoitusta. Seuraavalla hakukierroksella kannattaa erityisesti panostaa hakemusten laatuun ja strategisuuteen, jotta pärjää kilpailussa niukoista tukieuroista, muistuttaa ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitosta.

Rahoituspäätösten tekeminen EURA 2014 -järjestelmässä on käynnistymässä vaiheittain lokakuussa. Päätöksiä pyritään saamaan vuoden vaihteessa. EAKR-rahoituksen hallinnoinnista vastaa Uudenmaan liitto. ESR-rahoituksen osalta vastuu on Hämeen ELY-keskuksella.

Käynnistyvien hankkeiden vetäjille tullaan järjestämään hankehallinnoinnin koulutusta. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneille on luvassa tästä tietoa. Myös rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta löytyy ohjeistusta tuensaajille:

> http://www.rakennerahastot.fi/ohjeita-tuensaajalle


Toiset hakukierrokset valmistelussa; hakuinfoja luvassa 

Etelä-Suomen seuraavat ESR- ja EAKR-hakukierrokset avautuvat vuoden vaihteen tietämissä. Hakuinfoja järjestetään marras–tammikuussa eri puolilla Etelä-Suomea.

Ensin on avautumassa ESR-haku, jonka kaavaillaan jatkuvan helmikuun puoleen väliin saakka. Tarkemmasta hakuajasta ja haun painotuksista kerrotaan myöhemmin. Marraskuussa järjestettävien hakuinfojen ajankohdat ja alustavat ohjelmat löytyvät jo rakennerahastojen verkkopalvelusta. Ilmoittautumiset käynnistyvät lähiaikoina.

EAKR-haku avautuu alkuvuodesta 2015. Alustavasti on suunniteltu, että haku toteutettaisiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe olisi ideahaku ja toisessa vaiheessa jätettäisiin varsinaiset hankehakemukset. Hakumenettely, haun painopisteet ja aikataulu päätetään loppusyksystä. Tiedotamme näistä sekä vuoden 2015 alussa järjestettävistä hakuinfoista myöhemmin.

Seuraa Etelä-Suomen tapahtumia rakennerahastojen verkkopalvelussa:

> http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat


Uudistunut EURA 2014 -järjestelmä otettiin hyvin vastaan

Täysin sähköinen hakemusten jättäminen otettiin ensimmäisellä hakukierroksella vastaan tervetulleena uudistuksena. Alkukankeuttakin oli.

EURA 2014 -tietojärjestelmän toiminnassa ilmeni hakuaikojen päättymisen aikoihin valitettavia teknisiä ongelmia, kun hakemusten tallettajia oli samanaikaisesti poikkeuksellisen paljon. Vika saatiin paikannettua ja korjattua viime metreillä. Hakuaikaa päätettiin jatkaa muutamalla päivällä, jotta kaikki hakemukset ehtivät varmasti mukaan.

TechVillan EAKR-hankkeen hausta ja tietojen täyttämisestä EURA-järjestelmään vastanneen Miika Lundinin mielestä järjestelmä oli helppokäyttöinen. Lundinilla on kokemusta myös aiemmilta hakukierroksilta, jolloin allekirjoitetut asiakirjat piti vielä erikseen lähettää kirjeenä.

- Nyt toteutettu sähköinen hakumenettely on mielestäni ainoa oikea tapa toimia. Koin käyttöliittymän helpoksi käyttää. Kannattaa kuitenkin muistaa välitulostukset siltä varalta, että jo syötettyjä tietoja pääsee katoamaan, Miika Lundin muistuttaa.

Lundinin mielestä hakemuksen rakenne oli informatiivinen ja mukaili hyvin reaalimaailman hankesuunnitelmaa.

- Itse asiassa ensimmäistä kertaa emme joutuneet tekemään erillistä hankesuunnitelmaa ollenkaan, vaan täytimme hankkeen tiedot suoraan EURA-järjestelmään, Lundin kertoo.

Sähköinen haku- ja päätösprosessi yksinkertaistaa ja nopeuttaa niin hakijoiden kuin hankkeita rahoittavien viranomaisten työtä. Järjestelmän kehitystyö etenee rahoituspäätösten valmistelun käynnistyttyä niin, että maksatushakemuksia ja maksatuspäätöksiä päästään tekemään sähköisesti tammikuussa. Alkuvuodesta järjestelmä mahdollistaa myös seuranta- ja loppuraportoinnin.

EURA-järjestelmän kehittäjät ovat toiveikkaita, että ruuhkautumisen aiheuttamista toimintahäiriöistä on nyt päästy. Syyskuussa tehdyssä ohjelmistopäivityksessä pystyttiin jo ratkomaan pahimmat ongelmakohdat.


Ajantasaiset viestintämateriaalit käyttöön

Rakennerahastohankkeiden viestintää koskeviin ohjeisiin on tullut muutoksia komission täytäntöönpanoasetuksen käsittelyssä kesäkuussa. Esimerkiksi EU-lipun kokovaatimuksia ja logon tekstiväriä on muutettu.

Muutokset koskevat käynnistynyttä uutta ohjelmakautta. Edellisen kauden hankkeisiin sovelletaan vanhaa viestintäohjetta.

Nyt on hyvä varmistua, että kuluvan kauden hankeviestinnässä käytetään ajantasaisia materiaaleja. Viestintäohje, logot ja mallipohjat löytyvät rakennerahastot.fi-verkkopalvelun viestintäosiosta:

> http://www.rakennerahastot.fi/viestinta


Uudenmaan liitto luotsaa EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto koordinoi kuluvalla ohjelmakaudella EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuuden maakunnan alueella kaikki hakemukset jätetään Uudenmaan liittoon, joka tekee juridiset rahoituspäätökset. Myös rahoitettavien hankkeiden hallinnointi kuten maksatushakemukset ja seuranta hoidetaan Uudenmaan liitossa.

- Liiton kolmihenkinen rakennerahastoryhmä tukee ja auttaa hakijoita hankehallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Meihin kannattaa olla pulmatilanteissa yhteydessä, vinkkaa rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari.

Kukin maakunta päättää edelleen itse alueensa painotuksista hakukierroksilla. Hakemukset käsitellään ja arvioidaan paikallisessa maakunnan liitossa ja maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), ja kukin maakuntahallitus päättää rahoituksen myöntämisestä. Hankkeiden sisällöllisissä asioissa hakijan on siis syytä kääntyä oman maakunnan liittonsa puoleen.

Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

EAKR-rahoitukseen kuuluvien yritystukien osalta eteläsuomalaisia hakijoita palvelee Hämeen ELY-keskus Varsinais-Suomea lukuun ottamatta. Varsinaissuomalaiset asioivat Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.


6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen juridiset EAKR-rahoituspäätökset hoidetaan Uudenmaan liitossa

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Kaupunkien asettama johtoryhmä on strategian ylin päättävä elin. Strategian toteuttamiseen on varattu viisi prosenttia valtakunnallisesta EAKR-rahoituksesta. Juridiset rahoituspäätökset tehdään Uudenmaan liitossa kaupunkien johtoryhmän esityksestä.

6Aika-rahoituksen ensimmäinen EAKR-haku päättyi syyskuun lopussa. Hankkeita haettiin 6Aika-strategian kahden ensimmäisen painopisteen teemoihin: Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin data ja rajapinnat.

Kaupunkien johtoryhmä päättää seuraavan haun aikataulusta ja painopisteistä loppusyksyn 2014 aikana.

6Aika-strategian johto- ja ohjausryhmän tukena päätöksenteon valmistelussa ja toteutuksessa toimii Forum Virium Helsinki.

> Forum Viriumin 6Aika-sivut


---

Etelä-Suomen ESR – ajankohtaista nyt:

  • Valtakunnallinen ESR-haku "Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä" 1.12.2014 asti

Valtakunnallinen haku on avoinna 1.10.–1.12.2014. Hankkeita haetaan toimintalinjan 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" erityistavoitteeseen 7.1, joka koskee tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista. Hallinnoinnista vastaa Hämeen ELY-keskus.

> Lue lisää

  • Yrityksen kehittämisavustuksen haku käynnissä

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntämistä koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan 15.9.2014. Samalla avautui kehittämisavustusten sähköinen haku. Etelä-Suomessa hallinnoinnista vastaa Hämeen ELY-keskus.

> Lue lisää


---

Lukuvinkit:

EU:n komission verkkosivuilta löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi muissa jäsenmaissa toteutetuista hankkeista:

> Hanke-esimerkkejä | EAKR

> Hanke-esimerkkejä | ESR


---

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto. Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa ja sen toimittaa Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea.

Uudenmaan liiton EAKR-rakennerahastoryhmä:

- Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen, 044 3719 450, mari.kuparinen@uudenmaanliitto.fi

- Rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari, 0400 418 029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

- Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen, 040 507 9998, petri.veijalainen@uudenmaanliitto.fi


Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa:
> http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue


Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> Maakunnan liitot

> ELY-keskukset

 

 

Uutiskirjeen tilaus / peruutus:

> http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/uutiskirjeen-tilaus


Kuulakasta syksyä!