Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 3/2014, joulukuu 2014


Uusia hakuja Etelä-Suomessa
 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman ESR-haku on avattu Etelä-Suomen alueella (Häme, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa) 15.12.2014–13.2.2015. Haussa etsitään hankkeita, jotka liittyvät työllistymiseen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä osallisuuden tukemiseen.
Lue lisää Rakennerahastot.fi> Etelä-Suomi> Ajankohtaista> Hakuajat> Etelä-Suomen ESR-haku 15.12.2014–13.2.2015
> På svenska

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 7.1.–13.2.2015, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa huhtikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA 2014-järjestelmässä.
Lue lisää Rakennerahastot.fi> Etelä-Suomi> Ajankohtaista> Hakuajat> Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku Etelä-Suomessa 7.1.–13.2.2015
> På svenska
 

Rahoitusta yrityksen kehittämiseen
 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen sekä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.  Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat hakijoiden esittämään hankesuunnitelmaan.

Kehittämisavustusten myöntäminen on keskitetty hallinnollisesti neljälle ELY-keskukselle. Etelä-Suomessa hallinnosta vastaa Hämeen ELY-keskus. Asiantuntijat toimivat kuitenkin edelleen kaikissa ELY-keskusten toimipisteissä.

> Lue lisää (pdf)
 

EURA2014-järjestelmän kehittämistyö jatkuu edelleen


EURA2014-järjestelmän päätöksenteko-osio on valmistumassa. Maakuntien liitoille on jo avattu mahdollisuus tehdä päätöksiä, mutta käytännössä päätöksentekoa ovat hidastaneet useat tekniset ongelmat. Uudenmaan liiton tavoitteena on saada ensimmäiset EAKR-hankerahoituspäätökset valmiiksi jo ennen joulua. Kaikki syksyn 2014 hakukierroksen päätökset eivät ehdi tähän aikatauluun, joten rahoituspäätösten tekemistä jatketaan heti EURA2014-järjestelmän joulunajan huoltokatkon jälkeen.

ELY-keskusten työhön liittyvä päätösosio valmistunee lähiaikoina kehittämishankkeiden osalta. EURA2014 -järjestelmän joulunajan huoltokatko alkaa jo 19.12.2014, joten suurin osa päätöksistä ehditään tehdä vasta vuodenvaihteen jälkeen. EAKR-yritysrahoituksen osalta päätösosio on valmistumassa vuoden 2015 alkupuolella.

Päätösosion valmistuminen on vain yksi askel eteenpäin laajemmassa kokonaisuudessa. Tämän jälkeen pyritään saamaan piakkoin käyttöön maksatus- ja raportointiosio. Maaliskuussa valmistunee ESR Henkilö -järjestelmä, jonne hankkeet raportoivat osallistujatietonsa.
 

Etelä-Suomen suuralueen materiaalipankki avattu
 

 

Etelä-Suomen suuralueen materiaalipankkiin kootaan jatkossa Etelä-Suomen tapahtumien kutsut ja ohjelmat, hakuun liittyvät materiaalit, asiakirjat ja muut dokumentit. Etelä-Suomen materiaalipankkiin tuottavat materiaalia Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto. Sieltä löytyy myös ruotsinkielistä materiaalia.

Hämeen ELY-keskus järjesti marraskuussa 2014 ESR-hakuinfoja koskien helmikuussa päättyvää ESR-hakua. Hakuinfojen materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Linkki materiaalipankkiin löytyy Etelä-Suomen suuralueen etusivulta oikean palstan linkeistä Oikopolut-otsikon alta sekä muutamilta muiltakin sivuilta.

Rakennerahastot.fi -verkkopalvelussa on lisäksi valtakunnallinen materiaalipankki, jossa on rakennerahastoihin liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja valtakunnallisella tasolla. Sivulta löytyvät myös mm. lait ja asetukset sekä viestinnän materiaalit.

> På svenska
 

Etelä-Suomen EAKR neuvoo nyt Facebookissa


Etelä-Suomen EAKR-asioissa saa apua nyt myös Facebookin välityksellä. Juuri avattu sivu esittelee rahoitettujen hankkeiden toimintaa sekä vastaa hakijoiden ja hanketoimijoiden kysymyksiin. Tykkää sivusta, niin saat ajankohtaiset asiat uutisvirtaasi.

Tutustu Etelä-Suomen EAKR-sivuun Facebookissa

Tutustu lisäksi valtakunnalliseen Rakennerahastot.fi-Facebook-sivuun

> På svenska


Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä 2014–2020
 

Hämeen ELY-keskus toimii koordinoivana ELY-keskuksena valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmassa uudella ohjelmakaudella.

Valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta tukemaan on käynnistetty Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke. Hankkeen päätavoitteena on aktivoida ja tukea alueellisia Työelämä 2020 -verkostoja sekä muita alueellisia työelämätoimijoita heidän toiminnassaan. Hanke tunnistaa ja sovittaa yhteen samankaltaisia hankkeita vaikuttavammiksi ylimaakunnallisiksi hankkeiksi. Lisäksi hanke tukee ja tavoittaa eri toimijoiden yhteistyönä välillisesti alueiden työpaikkoja ja yrityksiä, jotka kehittävät toimintatapojaan omatoimisesti tai alueen toimijoiden avustamina.

> Lue lisää (pdf)
> Kortfattat på svenska (pdf)
 

Muutoksia Hämeen ELY-keskuksen henkilöstössä
 

 

Ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahastovarojen määrän merkittävä vähentyminen Etelä-Suomen alueella on johtanut työtehtävien uudelleenorganisointiin Hämeen ELY-keskuksessa.

Vuoden vaihteessa ESR-koordinaattori Sari Orava ja EU-tarkastaja Maria Laaninen siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen EURA2014-järjestelmän kehittämistehtäviin.  EU-tarkastaja Henri Hallanoro siirtyy Uudenmaan liittoon ja osastosihteeri Tiina Bräysy siirtyy vuodenvaihteessa perustettavaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalvelukeskukseen maksatustarkastajaksi. Muista mahdollisista henkilöstömuutoksista tiedotetaan myöhemmin.

> Kortfattat på svenska (pdf)


Tietoa ESR-hankkeen toteuttajille
 

 

Vuosi 2014 on lähestymässä loppuaan.  Vuoden viimeisenä päivänä päättyy iso joukko hankkeita.

Pyydämme päättyviä hankkeita toimittamaan loppuraportin, seurantalomakkeen ja viimeisen maksatushakemuksen viipymättä, jotta maksatuksessa vältytään loppukeväällä ruuhkilta ja hakemusten kasautumiselta.

Kaikki hankkeet – sekä päättyvät että jatkavat – toimittavat EURA2007-järjestelmään seurantaraportin 2/2014 viimeistään 31.1.2015. Jatkavat hankkeet täyttävät järjestelmään lisäksi vuoden 2014 väliraportin, ellei rahoittajan kanssa ole muuta sovittu.  Molemmat raportit tulostetaan "jätetty viranomaiskäsittelyyn" -tilassa, allekirjoitetaan ja lähetetään postitse Hämeen ELY-keskukseen.

EURA2007-järjestelmä on poissa viranomaiskäytöstä 22.12.2014–12.1.2015.  Tänä aikana rahoittajaviranomainen ei pääse tekemään toimenpiteitä, esimerkiksi rahoitus- ja muutospäätöksiä tai maksatuspäätöksiä. Hakijalle järjestelmät toimivat normaalisti.

> Lue lisää (pdf)
> Kortfattat på svenska (pdf)
 

Uutta elinvoimaa -hanke
 

 

Uutta elinvoimaa -hankkeen tavoitteena on ollut opastaa rakennemuutoksen keskellä ihmisiä yrittäjyyteen, kehittämään ratkaisuja itsensä työllistämiseen sekä edistää yrittäjyysystävällisyyttä. Tarve on muodostunut Kymenlaaksossa tapahtuneesta rajusta rakennemuutoksesta. Pääkohderyhmänä ovat olleet paperi- ja puuteollisuudesta irtisanotut, sillä pelkästään näiden alojen työpaikat ovat vähentyneet tuhansilla viime vuosina.

> Lue lisää (pdf)
> Kortfattat på svenska (pdf)
 

Opiskelijat työn touhussa
 

Mikä olisikaan parempi tapa opiskella työelämää kuin työn tekeminen? Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa on herätty huomaamaan, että oikeassa työympäristössä tehty työ opettaa tekijäänsä paremmin kuin luokkamuotoinen koulutus.

Kaakkois-Suomessa Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijat ovat päässeet testaamaan taitojaan ja harjoittelemaan yrittäjyyttä uudenlaisessa oppimisympäristössä, Sote-klinikka Hellissä. Klinikalla voi vaikkapa mittauttaa verenpaineen tai testata kehonkoostumuksensa.  Lue lisää Hellistä.

Klinikka-ajattelu osana sosiaali- ja terveysalan koulutusta on leviämässä myös laajemmalle. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana vastaavan tyyppistä toimintaa suunnitellaan myös Itä-Uudellemaalle sekä Kanta-Hämeeseen.
 

EAKR-hankehaku tulossa alkuvuodesta – Osallistu infotilaisuuksiin tammikuussa
 

 

Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen hakijoille järjestetään tammikuussa 2015 viisi infotilaisuutta, joissa esitellään 7.1. käynnistyvän haun painopisteitä ja hakemuksille asetettuja vaatimuksia.

Tilaisuudet järjestetään Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Varsinaisen hakuinfon lisäksi luvassa on käytännön vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen.

Etelä-Suomen EAKR:n toinen hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 7.1.–13.2.2015, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman.

Maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti rahoitetaan. Tiedot maakuntien alueellisista painotuksista löydät hakuilmoituksesta.

Infotilaisuudet:

  • Varsinais-Suomi / Turku 14.1.2015 kello 12.00–14.00, Alvarium, Puutarhakatu 8 B. Turun infotilaisuuden yhteydessä myös Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-rahoitusta ja EAKR-yritystukia koskeva info kello 14–16.
  • Päijät-Häme / Lahti 15.1.2015 kello 8.30–11.30, Hiihtomuseon auditorio, Salpausselänkatu 8. 
  • Häme / Hämeenlinna 15.1.2015 kello 13.00–16.00, Wetterin auditorio, Wetterhoffinkatu 2.  
  • Etelä-Karjala ja Kymenlaakso / Lappeenranta 20.1.2015 kello 11.00–14.00, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon auditorio, Laserkatu 10.
  • Uusimaa / Helsinki 21.1.2015 klo 9.00–12.00, Eteran auditorio, Pasilankatu 4 B.

Tilaisuuksien osallistujamäärä on rajallinen. Osallistumiset ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuksien materiaalit kootaan rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen-osion materiaalipankkiin.

> Ilmoittautumislomake

> Kutsu infotilaisuuksiin (pdf)

> Kortfattat på svenska (pdf)


Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi Hämeen ELY-keskus, joka palvelee ESR-rahoituksen sekä EAKR-rahoitukseen kuuluvien yritystukien osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Uutiskirjeen tekemiseen on osallistunut myös Uudenmaan liitto, joka palvelee EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Seuraava Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy kevättalvella 2015 ja sen toimittaa Uudenmaan liitto, joka koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa:
> http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue

ELY-keskuksen ja maakunnan liittojen rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:
> ELY-keskus
> Maakunnan liitot

 

Etelä-Suomen rakennerahoituksen rahoittajaviranomaiset Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto toivottavat teille ja läheisillenne rauhaisaa joulunaikaa ja kaikkea hyvää alkavalle vuodelle 2015. Ladataan joululomalla akkuja alkaneen ohjelmakauden tuomiin haasteisiin.

> På svenska (pdf)