Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesällä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 3/2015

EAKR-ideahaku avautuu 4.11.2015, teemana kiertotalous

> Läs nyheten på svenska

Seuraava Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan kaksivaiheisena. Maakuntien yhteisenä painotuksena haussa on kiertotalous. Ensimmäinen vaihe, eli ideahaku, avataan 4. marraskuuta. Hankeideat tulee palauttaa Uudenmaan liittoon viimeistään 15. joulukuuta. Toiseen vaiheeseen etenevistä hankkeista jätetään hakemukset EURA2014-järjestelmään 12.2.2016 mennessä.

Ennen haun avautumista Uudenmaan liitto julkaisee hakuilmoituksen, idealomakkeen ja hakijan oppaan. Aineisto kootaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelun materiaalipankkiin.

Kiertotalouteen liittyvät hankkeet toivottuja

Tällä hakukierroksella eteläsuomalaisten maakuntien yhteinen painotus on kiertotalous. Tästä teemasta toivotaan erityisesti useamman maakunnan alueelle ulottuvia hankkeita. Yhteisen hakuteeman lisäksi maakunnat määrittelevät alueellisia hakupainotuksia, jotka julkaistaan myöhemmin.

Kiertotaloudella tarkoitetaan materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla. Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit.

Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvä

  • soveltava tutkimus
  • innovaatiot ja niiden testaus tai pilotointi
  • liiketoimintamallien kehittäminen
  • osaamisen kehittäminen alueilla.

Hakuinfot marraskuussa

Marraskuussa on luvassa kolme hakijoille tarkoitettua infoa. Tilaisuudet pidetään 4.11. Helsingissä, 10.11. Kouvolassa ja 12.11. Turussa. Infoissa kerrotaan tarkemmin haun painopisteistä ja hakemuksille asetetuista vaatimuksista. Tarjolla on myös käytännön vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen.

Infojen yhteydessä erityisesti kiertotalouden teemasta kiinnostuneiden on mahdollisuus verkostoitua. Kannattaa tulla mukaan, saatat löytää sopivan hankekumppanin!

Tilaisuuksiin voi jo ilmoittautua:

> Ilmoittaudu verkkolomakkeella

> Etelä-Suomen tapahtumatiedot rakennerahastot.fi-palvelussa

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029

 

Toisesta EAKR-hausta rahoitukseen 34 hanketta

> Läs nyheten på svenska

Päättyneeltä Etelä-Suomen toiselta EAKR-hakukierrokselta on etenemässä rahoitukseen 34 lupaavaa hanketta. Näistä 18 on useamman toteuttajan hankkeita. Seitsemän hanketta ulottuu kahden tai useamman maakunnan alueelle. Kaikkiaan haun ensimmäiseen, niin sanottuun ideavaiheeseen, saatiin yli 140 hakemusta.

Ensimmäistä kertaa testattu kaksivaiheinen haku osoittautui todella toimivaksi. Myös hakijat kokivat menettelyn hyväksi.

– Kevyemmän ideavaiheen aikana pystyimme suodattamaan parhaat hankeaihiot jatkoon ja palautteen jälkeen toiseen vaiheeseen edenneet 44 hakemusta olivatkin jo hyvin valmisteltuja. Myös hakemusten käsittely ja päätöksenteko nopeutui selvästi, kertoo rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen Uudenmaan liitosta.

Pääteemana oli energiatehokkuus

– Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaan sovitetut maakunnalliset painopisteet ohjasivat hakuun juuri oikeanlaisia hankkeita, Veijalainen sanoo.

Lähes puolet käyntiin pyörähtävistä hankkeista lähtee kehittelemään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja. Tämä teema oli haussa yhteinen painopiste kaikilla Etelä-Suomen maakunnilla. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä se oli tällä kertaa myös haun ainoa eritystavoite.

– Ensimmäisen hakukierroksen tapaan aktiivisimpia hakijoita olivat kunnalliset kehittämisyhtiöt ja ammattikorkeakoulut, mutta uusienkin toteuttajien hankkeita eteni rahoitettavaksi, iloitsee Veijalainen.

> Etelä-Suomen toisesta EAKR-hausta rahoitukseen etenevät hankkeet

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen, Uudenmaan liitto, puh. 040 507 9998

 

EAKR-rahoitusta saaneet, tervetuloa starttivaiheen koulutukseen!

Uudenmaan liitto järjestää Starttipaketti EAKR-hankkeille -koulutuspäivän 5.10. sekä 19.10.2015. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Uudenmaan liitolta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville.

Molempien koulutuspäivien sisältö on sama. Esittelyssä ovat esimerkiksi tuen myöntämisen, maksamisen ja käytön ehdot, hankkeiden kustannusten tukikelpoisuus, hankkeen kirjanpito sekä hankkeen seuranta, raportointi ja viestintä.

Koulutuspäivät pidetään Helsingin Länsi-Pasilassa. Mukaan mahtuu vielä!

> Ilmoittaudu verkkolomakkeella

> Etelä-Suomen tapahtumatiedot rakennerahstot.fi-palvelussa

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029

 

6Aika-strategian EAKR-haku avautuu joulukuussa, hankeideoita etsitään jo

6Aika-strategian EAKR-pilottihaku avautuu 1.12.2015, mutta hankeideoita haetaan jo nyt. Hyviä ideoita toivotaan kaikilta painopistealueilta, joita ovat Avoin data ja rajapinnat, Avoimet Innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Idea voi liittyä yhteen tai useampaan näistä painopistealueista.

Rahoitusta ohjaa niin sanottujen kuutoskaupunkien kestävän kaupunkikehittämisen strategia, joka on nimeltään 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Strategiassa viritetään uutta ja ainutlaatuista kaupunkien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja ja niiden toimivuutta yli kuntarajojen. Kuutoskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.

Sparrausvaiheessa ideat esille

Jos mielessäsi on hyvä idea 6Aika-hankkeeksi, voit saada siitä palautetta kuutoskaupunkien yhteisestä 6Aika-toimistosta. Ideointivaihe on valmistautumista viralliseen EAKR-pilottihakuun. Voit kuvata ideasi sähköisellä idealomakkeella, ja saat palautteen sähköpostiisi. Palautetta koostetaan kahden viikon välein.

6Aika-toimisto järjestää marraskuussa myös ideointi- ja sparraustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään 4.11. Helsingissä, 11.11.  Tampereella, 12.11. Turussa ja 13.11. Oulussa.

> Lue lisää 6aika-sivustolta

Pilottihaku avautuu joulukuun alussa, ilmoittaudu infoon

Varsinainen 6Aika-strategian EAKR-pilottihaku on avoinna 1.12.2015–15.1.2016. Haun avautuessa Uudenmaan liitto julkaisee hakuilmoituksen ja hakijan oppaan. Liitto järjestää myös hakijoille infotilaisuuksia marras–joulukuussa.

Voit ilmoittautua jo nyt mukaan hakuinfoihin, jotka pidetään 23.11. Tampereella, 27.11. Turussa, 30.11. Helsingissä ja 3.12. Oulussa:

> Ilmoittaudu verkkolomakkeella

> Tapahtumatiedot rakennerahastot.fi-palvelussa

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029

 

Vuoden 2016 ESR-hakupainotukset pohdinnassa

Maakunnan yhteistyöryhmien sihteeristöt käsittelevät parhaillaan vuoden 2016 ESR-hakujen painopisteitä Etelä-Suomessa. Hakupainotukset varmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Heti alkuvuodesta avautuvassa avoimessa haussa tullaan etsimään hankkeita, jotka tukevat työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan nuoriin sekä yli 50-vuotiaisiin. Myös koulutettujen maahanmuuttajien työllistäminen on noussut valmistelussa esiin.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvissä hankkeissa teemat tulevat maakuntaohjelmien painotuksista. Miesten syrjäytymisen ehkäiseminen ja naisten yritysten kasvuhakuisuuden edistäminen ovat nousemassa tasa-arvoon liittyvän ohjelman teemoiksi.

Koulutuksen ja oppimiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan suunnattu haku on seuraavan kerran auki syksyllä 2016. Erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi ovat nousemassa koulutuksen siirtymävaiheet sekä maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden koulutukseen osallistuminen. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamisessa tulevat korostumaan maakuntien kannalta keskeiset toimialat. Sosiaalisen osallisuuden osalta painotuksiksi kaavaillaan pitkäaikaistyöttömyyttä sekä kansalaislähtöistä toimintaa. 

Hämeen ELY:n rahoittamia valtakunnallisia hakuja on ensi vuonna avoinna seuraavien kehittämisohjelmien osalta: Luovaa osaamista, Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä, Kotona Suomessa sekä 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Yritysten toimintaympäristöhausta päätetään valtuustilanteen mukaan.

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 153

 

Starttikoulutukset ESR-rahoitusta saaneille lokakuun lopussa

Hämeen ELY-keskuksen järjestää käynnistyneiden ESR-hankkeiden vetäjille starttikoulutusta 27.10. Helsingissä ja 29.10. Lahdessa. Luvassa on opastusta hankkeen maksatuksiin, seurantaan ja raportointiin. Molempien koulutuspäivien sisältö on sama.

Koulutuspäivän jälkeen rahoitus- ja maksatusasiantuntijat ovat tunnin ajan tavattavissa hankkeiden erityiskysymyksiä ja keskustelua varten.

Starttikoulutuksen ilmoittautuminen käynnistyy lähipäivinä.

> Seuraa rakennerahastot.fi-palvelun tapahtumakalenteria

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 153

 

Mistä tietoa rahoitetuista hankkeista ja niiden tuloksista?

Rakennerahastohankkeiden tietopalvelu on avattu osoitteessa www.eura2014.fi/rrtiepa. Tietopalvelussa on mahdollisuus tutustua kaikkiin ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettuihin hankkeisiin.

Tällä ohjelmakaudella rakennerahastotoimintaa ohjaa vahva tuloksellisuus, siksi myös tietopalvelun käyttömahdollisuuksia on laajennettu.

Palvelusta voi tehdä hakuja joko vapaalla tekstihaulla, eri hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä sivun alaosassa olevien rahasto- ja toimintalinjakohtaisten linkkien avulla. Hakuehtoja on valittavissa nyt aiempaa enemmän. Tarkennetun haun avulla hankkeita voi hakea esimerkiksi hankkeen sisällön, kohdealueen tai hakijan perusteella.

Hanketietoa myös rakennerahastojen verkkopalvelussa

Rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua myös rakennerahastojen verkkopalvelun Etelä-Suomen osiossa. Siellä on tarjolla valmiita oikopolkuja Etelä-Suomen hankkeiden esittelyihin tietopalvelussa sekä muutamiin muihin tietolähteisiin. Hankkeet on ryhmitelty rahoittajaviranomaisen ja maakunnan mukaan.

> Rahoitetut hankkeet rakennerahastot.fi-palvelussa

 

Muutoshakemukset voi jättää nyt EURA-järjestelmässä

Rahoituspäätöksen saanut hanke ei aina etene ennakkosuunnitelmien mukaan. Tuensaajat voivat hakea muutosta hankesuunnitelmaansa EURA2014-järjestelmässä. Rahoittaja voi tuensaajan perustellusta pyynnöstä vapauttaa hyväksytyn hankkeen hankesuunnitelman muutettavaksi. Hakija tallettaa muutoshakemuksen ja jättää sen viranomaiskäsittelyyn. Tämän jälkeen viranomainen voi valmistella hankkeelle muutospäätöksen.  

Hakijan palvelujen puolelle on lisätty käyttöohje muutoshakemuksen täyttämistä varten. Jos suunnittelet muutoshakemuksen tekemistä, ota ensin yhteyttä hankkeelle nimettyyn rahoittajan yhteyshenkilöön.
 

Kuluvan kauden hankkeita jo hyvässä vauhdissa, energiatehokkuus ykkösteemana

Rakennerahastokauden 2014–2020 hankkeista moni on jo päässyt täyteen vauhtiin. Esittelemme tässä muutaman eteläsuomalaisen hankkeen. Hakupainotusten mukaisesti on eritysesti lähdetty kehittelemään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja.VÄLKE-hankkeessa säästöjä ja päästövähennyksiä Pk-yrityksiin jalkautumalla

Lounais-Päijänteellä ja Länsi-Uudellamaalla keväällä 2015 käynnistyneessä VÄLKE-hankkeessa etsitään keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja cleantech-markkinoiden edistämiseen. Kaksi palkattua energia-asiantuntijaa jalkautuu yrityksiin ja kartoittaa mahdollisuudet säästöihin ja päästövähennyksiin. Työ on hyvässä vauhdissa, tähän mennessä yrityskartoituksia on takana jo yli 80.

> Lue lisää

SOLARLEAP-hanke raivaa aurinkoenergian hyödyntämisen esteitä

Varsinais-Suomessa otetaan tärkeitä askeleita aurinkoenergian hyödyntämisessä. Keväällä 2015 käynnistynyt Turun ammattikorkeakoulun SOLARLEAP Varsinais-Suomi -hanke organisoi alan täydennyskoulutusta, toteuttaa pilotteja sekä kehittää laadunvarmistus- ja rakentamisohjeistusta. Hankkeessa on mukana myös Turun ammatti-instituutti sekä aurinkoenergian alalla toimivia tai alalle pyrkiviä yrityksiä.

> Lue lisää

Uusi energiatietopalvelu energiamuotojen kiinteistökohtaiseen vertailuun

Lahden ja Lappeenrannan kaupunkien yhteishankkeessa kehitetään uudentyyppinen energiatietopalvelu eri energiamuotojen kiinteistökohtaiseen vertailuun. Palvelu antaa tietoa muun muassa eri lämmitysmuotojen kustannuksista, takaisinmaksuajoista sekä CO2-säästöistä.

> Lue lisää

Kestäviä energiaratkaisuja Etelä-Karjalaan

Etelä-Karjalassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta energian tuotannossa. Tämän takaamiseksi tarvitaan osaajia energialaitteiden rakentamiseen ja asentamiseen. Maakunnassa on todettu, että esimerkiksi aurinkopaneelien ammattitaitoisia asentajia ei ole riittävästi.

Ammattiopisto Sampo tarttui haasteeseen ja lähti kahden hankkeen avulla kehittämään kestäviin energia-ratkaisuihin liittyvää koulutusta ja osaamista.

> Lue lisää

Innovatiivisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua liikkumisen palveluihin

Suomi on parhaillaan maailmanlaajuisen huomion keskipisteenä täällä kehitetyn uudenlaisen liikkumisen digitaalisen konseptoinnin ansiosta. Konsepti on nimeltään "Liikkuminen palveluna" (Mobility as a Service, MaaS). Tämä tarkoittaa eri kulkumuodoista koostuvaa liikennepalvelujen pakettia, jolla käyttäjä pääsee saumattomasti ovelta ovelle ilman omaa autoa. Visiossa kaikki liikennepalvelut ja liikkumismuodot ovat matkustajan käytössä yhdellä sovelluksella älylaitetta käyttäen.

Hämeenlinnan kaupungin hankkeessa kehitetään avoimen datan alusta Helsingistä Tampereelle ulottuvan Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle.

> Lue lisää


Viime kauden rahoituksella Helsingin Vallisaari sai Alksanterinpatterin suunnitelman ja Imatra kaupunkipuronsa

Viime ohjelmakaudella rahoitetuista hankkeista hyviä esimerkkejä ovat Vallisaaren Aleksanterinpatterin suunnitteluhanke sekä Imatran kaupunkipuron perustaminen. Molempien hankkeiden tarkoituksena oli kohentaa matkailullisesti tärkeätä ympäristöämme sekä lisätä asukkaiden virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tulokset puhuvat puolestaan!

> Lue lisää


Seuraa ja kysy neuvoa EAKR-Facebookissa

Etelä-Suomen EAKR tiedottaa ja neuvoo asiakkaita Facebookissa. Sivulla vastataan hakijoiden ja hanketoimijoiden kysymyksiin sekä esitellään hankkeita.

Facebookissa halutaan myös tarjota näkyvyyttä rahoitusta saaneille hankkeille. Käynnistyvien hankkeiden toivotaankin jakavan aktiivisesti sisältöjään, kuviaan ja uutisiaan Etelä-Suomen EAKR-sivulla.

Tykkää meistä, niin saat ajankohtaiset asiat uutisvirtaasi.

> Etelä-Suomen EAKR Facebookissa


Tulevia tapahtumia

Starttikoulutus rahoitetuille EAKR-hankkeille:

5.10. kello 9–16 Eteran auditorio, Pasilankatu 4 B, 3 krs, Helsinki
19.10. kello 9–16 Eteran auditorio, Pasilankatu 4 B, 3 krs, Helsinki

Etelä-Suomen EAKR-hakuinfot:

4.11. kello 9–12 Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme | Helsinki, auditorio, Itä-Pasila, Ratapihantie 9, -1 krs
10.11. kello 12–15 Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme | Kouvola, Kaupungintalon valtuustosali, Torikatu 10 F
12.11. kello 9–11 Varsinais-Suomi | Turku, Alvarium, Puutarhakatu 8 B

6Aika, idea- ja sparraustilaisuudet:

4.11. Helsinki, 11.11. Tampere, 12.11. Turku ja 13.11. Oulu
> Lisätietoa 6aika-sivustolla

6Aika-hakuinfot:

23.11. kello 12.00–14.30, Tampere: kaupungin valtuustosali, Aleksis Kiven Katu 14–16
27.11. kello 12.30–15.00, Turku: kaupungintalo, Aurakatu 2, kokoustila Lindblom
30.11. kello 12.30–15.00, Helsinki: auditorio, Itä-Pasila, Ratapihantie 9, -1 krs
3.12. kello 9.00–11.30, Oulu: pääkirjaston Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3

Starttikoulutus rahoitetuille ESR-hankkeille:

27.10. kello 9.30–12.00, Helsinki: Pasilan virastotalon auditorio, Opastinsilta 12 B / Ratapihantie, 2.krs
29.10. kello 9.30–12.00, Lahti: Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12 B, 2 krs

Från idé till projekt, ruotsinkielinen infopäivä Tampereella:
3.11. kello 9.30–16.00, Tampere-talo, Yliopistonkatu 55

Löydät ajankohtaiset haku- ja tapahtumatiedot aina rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta:

> Etelä-Suomen tapahtumat

> Etelä-Suomen hakuajat


----

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto. Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa ja sen toimittaa Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea.

> Etelä-Suomen sivut rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> Maakunnan liitot

> ELY-keskukset

 

 

> Uutiskirjeen tilaus / peruutus


Uutiskirjeen kuvat:
Tuula Palaste-Eerola, paitsi aurinkopaneelien asennus / Ammattiopisto Sampo, Vallisaari / Tuomo Häyrinen, Metsähallitus.