Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesällä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 4/2015, joulukuu 2015

Etelä-Suomen ESR-haku käynnistymässäHämeen ELY-keskus etsii uudenlaisia avauksia erityisesti nuorten ja yli 50 -vuotiaiden työllistämisen edistämiseen. Yritysten kanssa etsitään uudenlaisia toimintamalleja, esimerkiksi työn organisointiin ja johtamiseen, joilla tuetaan muutostilanteisiin sopeutumista. Erilaisia nopeita ja tuloshakuisia kokeiluja kaivataan myös naisten yritysten kasvuhakuisuuden tukemiseen sekä miesten syrjäytymisen ehkäisyyn. Haku kestää 1.3.2016 saakka.

Avoinna on toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus kaikki erityistavoitteet:
                             6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
                             7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
                             8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Lisäksi Etelä-Karjalassa toimintalinjalle 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta haetaan hankkeita, jotka toteuttavat alueen toimijoiden laatimaa kansalaislähtöistä kehittämissuunnitelmaa Etelä-Karjalan kaupunkialueilla.

Tarkemmat maakuntakohtaiset painopisteet julkaistaan ennen joulua Rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat . Lisätietoja oman alueesi rahoitusasiantuntijoilta
 

Hakuinfot tammikuussa, tervetuloa mukaan!

  • tiistaina 12.1.2016 klo 8.30-14.00, Helsinki, Pasilan virastotalon auditorio, Opastinsilta 12B/Ratapihantie, 2 krs
  • torstaina 14.1.2016 klo 8.45 -14.00, Kouvola, Kouvolan kaupungin valtuustosali, Torikatu 10

Hakuinfojen ohjelma ja ilmoittautuminen Rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Tapahtumat
 

Valtakunnalliset ESR-hankehaut

Hämeen ELY:n rahoittamia valtakunnallisia hakuja on ensi vuonna avoinna seuraavien kehittämisohjelmien osalta: Luovaa osaamista, Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä, Kotona Suomessa sekä 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Yritysten toimintaympäristöhausta päätetään valtuustilanteen mukaan. Tarkemmat tiedot hakuajoista ilmoitetaan niiden varmistuttua www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat

Lue lisää Kotona Suomessa -ohjelman tulevasta hankehausta www.Rakennerahastot.fi > Uutiset
 

Käynnissä olevia EAKR-hakuja

6Aika-strategian EAKR-haku avoinna 15.1.2016 asti

6Aika-strategian kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku jatkuu vielä 15. tammikuuta asti. Rahoitettavaksi haetaan rakennerahasto-ohjelman mukaisia, kuutoskaupunkien 6Aika-strategiaa toteuttavia pilotti- ja kokeiluhankkeita. Kuutoskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

> Lue lisää

Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päätökseen, parhaat hankeideat jatkoon

Kaksivaiheisen Etelä-Suomen EAKR-hankehaun ensimmäinen vaihe on päättynyt. Uudenmaan liitto pyysi hankeideoita joulukuun puoliväliin mennessä. Erityisesti etsittiin kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Parhaat ideat etenevät toiseen vaiheeseen, jolloin viralliset hankehakemukset jätetään EURA2014-järjestelmään. Haku sulkeutuu 12. helmikuuta.

> Lue lisää
 

ESR Itämeriyhteistyö -opintomatka Tukholmaan 1.12.2015

    

 

Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskusten EU:n sosiaalirahaston asiantuntijat tekivät opintomatkan Tukholmaan ja tutustuivat sosiaalirahaston Tukholman alueen toimintaan. Isäntänä toimi Svenska ESF-rådet, jonka aluekonttori on Tukholmassa. Opintomatkalle Etelä- ja Länsi-Suomesta osallistui 22 asiantuntijaa.

kuva Pirjo Orava

Komission yhteinen EU:n rakennerahastojen ylikansallisen yhteistyön viitekehys, Common Framework on valmistumassa. Siihen sisältyy yhteistyötä edistäviä sisältöjä ja mahdollisesti tukitoimia. ESR:n Itämeriverkosto edistää ESR-yhteistyötä Itämeren alueella.  Vuonna 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjannut ESR Itämeri yhteistyön koordinoinnin alueille.  Viitekehykseen sisältyy temaattisten verkostojen työskentely. Itämeren piirissä voimme osallistua esimerkiksi nuorten työllistämisen ja sosiaalisen osallisuuden verkostoihin.

Ruotsissa kahdeksan aluetta toteuttaa ESR-ohjelmaa 2014 – 2020

  • Svenska ESF-rådet on valtion viranomainen, joka tekee yhteistyötä maakuntien kanssa, joissa on myös poliittinen edustus virkamiestasolla.  Kuulimme esityksen ns. Tukholman mallista ja alueellisista suunnitelmista aina vuoteen 2050 asti. Tukholma tähtää Euroopan kärkeen.
  • Ruotsin valtakunnallisella ja alueellisilla ohjelmilla on vahva yhteys koulutuksen ja työmarkkinoiden yhteistyöhön. Ohjelmaa toteutetaan kahdeksalla alueella, joilla kaikilla on oma toiminta-ohjelma.  Ohjelmat edistävät kilpailukykyä, työelämään siirtymistä ja erityisesti huolehditaan nuorten asemasta.  Niin ikään ohjelmassa nousevat kestävän kehityksen periaatteet ja yhdenvertaisuuden kysymykset.  Maahanmuuttokysymykset ja työttömyys ovat luonnollisesi pinnalla. 
  • Tarkoituksena on tulevaisuudessa laajentaa hankkeiden ylikansallisen yhteistyön osiota myös alueellisissa ohjelmissa ja avata kevään 2016 alueellisessa haussa hankkeille mahdollisuus kansainvälistymisen mahdollisuus, jos kv-yhteistyöllä on selkeää lisäarvoa hankkeelle.
  • EU:n Itämeristrategian eri politiikka-alueilla on omia lippulaivahankkeita, kuten koulutuksessa School to Work -lippulaivahanke.

ESR Itämeriverkoston yhteistyöhön osallistuu Ruotsin ja Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa.  Koordinoiva yhteyshenkilö Keski-Suomen ELY-keskuksesta on rahoitusasiantuntija Mika Villa Turusta ja Hämeen ELY-keskuksesta rahoitusasiantuntija Valtteri Karhu.

Lisätietoja www.esf.se

  

   kuva Sonja Ollas-Airinen
 

Vauhtia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut Etelä-Suomessa tänä vuonna 203 yritysten kehittämishanketta yli yhdeksällä miljoonalla eurolla (tilanne 30.11.2015). Rahoitettujen investointi- ja kehittämishankkeiden kustannukset ovat yhteensä 28 miljoonaa euroa. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 434 miljoonaa euroa ja vientiä 350 miljoonaa euroa. Hankkeista arvioidaan syntyvän alueelle 1 200 uutta työpaikkaa.

Koko alueella rahoituksesta 54 % on kohdistunut yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Uudellamaalla rahoitetuista hankkeista jopa 80 % on ollut kansainvälistymishankkeita. Joka kolmas hanke on keskittynyt yrityksen kasvun lisäämiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen. Lisäksi hankkeilla on parannettu yritysten tuottavuutta tai vahvistettu osaamista. Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen on ollut sisältönä vain alle kolmessa prosentissa rahoitetuista hankkeista.

Hankkeissa on enimmäkseen tuettu ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen käytöstä aiheutuvia kustannuksia sekä ulkomaisia messuosallistumisia ja uuden avainhenkilön palkkakustannuksia. Investointien rahoittaminen on käynnissä olevalla rahoituskaudella ollut huomattavasti suppeampaa kuin aikaisemmin. Investointeja on rahoitettu 36 hankkeessa.

Vientitoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa harjoittavat yritykset ovat olleet suurin asiakasryhmä. Rahoitusta saaneista 44 % on liike-elämän palveluita tuottavia yrityksiä sekä 39 % eri teollisuudenalan yrityksiä, joista lähes viidennes on metallituotteiden tai koneiden ja laitteiden valmistajia. Kehittämisavustusta myönnetään Etelä-Suomessa ainoastaan pk-yrityksille. Pieniä yrityksiä eli alle 50 henkilöä työllistäviä on 91 % avustusta saaneista yrityksistä, ja näistä yli puolet on alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Kehittämisavustusta myönnetään sekä EAKR- että kansallisesta myöntövaltuudesta. Etelä-Suomen alueella rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastojen tietopalvelussa tai rakennerahastot.fi -sivuilla.

Hämeen ELY-keskuksen myöntämä EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille löytyy Rakennerahoitus.fi -verkkopalvelun Etelä-Suomen suuralueen sivulta Toimintaa ja tuloksia > Rahoitetut hankkeet
 

Kuluvan kauden hankkeita jo hyvässä vauhdissa

Rakennerahastokauden 2014-2020 hankkeita on jo täydessä vauhdissa. Esittelemme tässä muutaman Hämeen ELY-keskuksen tai Uudenmaan liiton rahoittaman eteläsuomalaisen hankkeen.

Tässä esiteltävissä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella rahoitetuissa hankkeissa kehitetään uusia tapoja tukea esimerkiksi nuoria, maahanmuuttajia ja pitkäaikaistyöttömiä niin, että heille avautuisi uusia mahdollisuuksia jatkaa eteenpäin koulutukseen tai työelämään.

Euroopan aluekehittämisrahaston (EAKR) hankkeissa on hyviä esimerkkejä resurssitehokkuuden ja verkostomaisten toimintamallien kehittelystä sekä innovatiivisista palveluketjujen ratkaisuista, joilla synnytetään uutta liiketoimintaa.
 

Martat & Vamos: Elämä alkaa arjesta -hanke

Uudenmaan Marttojen Elämä alkaa arjesta -hankkeessa on mukana 500 nuorta. Tavoitteena on arjen askareiden hallinta ja päivärytmin suunnittelu sellaiseksi, että mahdollisuus koulun käyntiin tai työhön tulee nuorelle realistiseksi. "Nyt suunta on selvä", toteaa 22-vuotias Tuomas siivouksen ja kokkailun lomassa.

> Lue lisää
 

Lähiöäiti ja yhteisön voimaantuminen – yksi nainen kerrallaan

Uudessa kotimaassa ei tarvitse jäädä yksin arjen ongelmien kanssa. Vantaan Nicehearts ry on aloittanut Naapuriäiti-toimintamallin kehittämisen Espoossa, Vantaalla ja Lappeenrannassa, yhteensä kahdeksan lähiön alueella.  Yhdistys on perustettu v. 2001 ja sen toiminnan tavoitteena on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen.

> Lue lisää
 

Uudenlaista lähiötoimintaa Helsingin Myllypurossa –Työste

Luvassa on mielekästä toimintaa ja hyvää arkea asuinympäristössä, Myllypurossa. Hanke kehittää kokonaisvaltaista toimintatapaa, siltaa työllisyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  Nuorten ja ikäihmisten hyvinvointikysymykset ovat avainasemassa. Työtä vailla olevat ja ikäihmiset toimivat kehittäjäkumppaneina. Lähtökohtana on myös vanhustyön lisääntyvä työvoimatarve.

> Lue lisää
 

Uusia ajatuksia nuorten asumiselle

Oman muotoisessa kodissa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja asunnottomuusongelmaan. Hankkeessa on jo toteutettu yksi asumiskokeilu ja kaksi on käynnistymässä. Nuoret itse ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Lue lisää kausiasumisesta, yhteisöllisestä asumisesta sekä nuorten ja vanhojen yhteisasumisesta uusimmasta Asuminen ja yhteiskunta -lehdestä (3/2015).
 

Pienten hyvinvointialan yritysten verkosto Etelä-Karjalaan

Hyvinvointikumppanuus-hankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulu, Wirma Lappeenranta Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Eksote kehittävät hyvinvointialan yritysten kanssa verkostomaista toimintamallia.

> Lue lisää


Porvoon Kilpilahteen bio- ja kiertotalouden yrityspuisto

Porvoon Kilpilahteen suunnitellaan merkittävää bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistoa. Tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa.

> Lue lisää
 

FISS-toiminnalla vauhtia teollisille symbiooseille Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa on lähdetty mukaan FISS-toimintaan eli teollisten symbioosien edistämisen alueelliseen työhön. FISS Varsinais-Suomi -hankkeessa autetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa.

> Lue lisää
 

REISKA – Resurssitehokkuuden parantamisella tehoa liiketoimintaan

REISKA-hanke vastaa omalta osaltaan luonnonvarojen ehtymiseen liittyviin haasteisiin lisäämällä resurssitehokkuutta, siihen liittyvää osaamista sekä liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Hankkeessa selvitetään ja pilotoidaan päijäthämäläisten yritysten jäte- ja sivuvirtojen hyötykäyttöä.

> Lue lisää
 

Lahden seudulla liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita

Uusien liiketoimintamallien innovointi on yksi Suomen elinkeinoelämän keskeisimmistä haasteista. Lahden seudulla on lähetty kehittämään palveluketjuja ja hyödyntämään digitaalista murrosta, ja näin luomaan uutta liiketoimintaa ja parantamaan kasvuyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

> Lue lisää
 

Tiimalasi juoksi hanketoteuttajien Vyyhti-pelissä

Tuottava ja tuloksellinen työelämä- koordinaatiohanke järjesti yhdessä Karisma Konseptit Oy:n kanssa valtakunnallisille ja alueellisille hanketoimijoille yhteisen työpajan Helsingissä 26.11.2015. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 40 työelämän kehittämisen hanketoteuttajaa ympäri Suomea.

> Lue lisää
 

Hyvinvoinnin välitystoimiston ensimmäinen alueellinen asiantuntijaryhmä Kaakkois-Suomeen

Hyvinvoinnin välitystoimisto on päässyt syksyn aikana hyvään vauhtiin. Tatu ja Sote – taiteen tuotanto hyvinvointityössä -täydennyskoulutus pyörii kolmella paikkakunnalla reilun 50 opiskelijan voimin, avoin seminaarisarja on alkanut sekä neuvontatoiminta on viittä vaille valmis toteutettavaksi. Avoimet seminaarit ovatkin herättäneet paljon mielenkiintoa, samoin Hyvinvoinnin välitystoimisto ylipäänsä.

> Lue lisää asiantuntijaryhmästä
Kirjoitus oli julkaisu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Kulttuurin teemauutiskirjeessä, jonka jutuissa oli tällä kertaa hankepainotus.
 

Muutoksia rakennerahastohenkilöstössä

Jaana Urpalainen valittiin Hämeen ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikön päälliköksi. Hän aloittaa työt vuoden vaihtuessa. Jaanalla on monipuolinen kokemus maksatusasiantuntijana sekä rakennerahastojen, yritystukien että maaseutumaksatusten puolelta.

Tiina Huotari on aloittanut marraskuun alussa Uudenmaan liitonohjelmajohtajana. Hän siirtyi tehtävään rakennerahastoasiantuntijan paikalta. Aiemmin ohjelmajohtajana toiminut Mari Kuparinen valittiin Uudenmaan liiton elinkeinopäälliköksi.

Uudenmaan liiton rakennerahastoasiantuntijana toimii nyt Hanna Laaksonen, joka on aiemmin hoitanut vastaavaa tehtävää Päijät-Hämeen liitossa.

> Hämeen ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton rakennerahastohenkilöstön yhteystiedot
 

ESR Henkilö -järjestelmä otettu käyttöön

ESR Henkilö -järjestelmään liittyvät asiakirjat löytyvät Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Lomakkeista on aiemmin ollut liikkeellä erilaisia luonnosversiota. Jokaisen hankkeen tulee hakea lopulliset versiot ja ottaa ne välittömästi käyttöön.

> Lue lisää
 

EURA 2014 -tietojärjestelmä vuodenvaihteessa

EURA 2014 -tietojärjestelmän hakijan palvelut ja hakijan osio toimivat vuodenvaihteessa normaalisti. Viranomaisosio sen sijaan on käytössä vain katseluoikeuksin ajalla 22.12.2015-11.1.2016, jolloin viranomainen ei siis voi tehdä rahoituspäätöksien ja maksatusten käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä.
 

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea. Seuraava uutiskirje ilmestyy keväällä ja sen toimittaa EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto.

> Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

ELY-keskuksen ja maakunnan liittojen rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> ELY-keskus

> Maakunnan liitot

Seuraa Rakennerahastot.fi -verkkopalvelun valtakunnallisella sekä Etelä-Suomen osion puolella uutisia, tapahtumia ja hakuja, jotta pysyt ajan tasalla Etelä-Suomea koskevissa ajankohtaisissa rakennerahastoasioissa.
 

Etelä-Suomen rakennerahoituksen rahoittajaviranomaiset Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto kiittävät hyvästä yhteistyöstä kuluvana vuotena ja toivottavat teille ja läheisillenne rauhaisaa joulunaikaa sekä kaikkea hyvää alkavalle vuodelle 2016.

Uutiskirjeen tilaus / peruutus