Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2015, kesäkuu 2015

Runsaasti rahoitusmahdollisuuksia alkusyksystä ESR- ja EAKR -hankkeille

> På svenska

Hämeen ELY-keskus tarjoaa useita mahdollisuuksia hakea ESR- ja EAKR -rahoitusta alkusyksyn aikana sekä alueellisiin että valtakunnallisiin hankkeisiin.

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -valtakunnallinen ESR-ohjelma
 

 

Hämeen ELY-keskus on avannut 1.6.2015 alkaen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman valtakunnallisen ESR-haun koskien toimenpidekokonaisuutta Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Haussa etsitään hankkeita toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Haku päättyy 15.9.2015.

Hausta järjestettiin ideapajat 26.5 Helsingissä ja 2.6. Oulussa. Ideapajoissa tuotetut ja käsitellyt materiaalit (lisäksi webcast -nauhoite Helsingin ideapajasta) löytyvät Tuottava ja tuloksellinen työelämä-koordinaatiohankkeen blogista

Lisätietoja hausta antavat projektipäällikkö Minna Issakainen (sisällöt) sekä rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen (rahoitus). Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Hakutiedote ja -ohje
 

Toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR)
 

Toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden tavoitteena on parantaa yritysten toimintaympäristöä ja yritystoiminnan yleisiä kehittämisedellytyksiä. Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi yritystoiminnan kannalta tarpeellisten selvitysten tekemistä, pk-yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämistä ja yritysten yhteistyön kehittämistä. Haku aukeaa Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Avoin haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahaku ja varsinainen haku. Ideahaku päättyy 30.9.2015.

Lisätietoja hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa Antti Välimäki (0295 025 176) Paavo Tolvanen (0295 029 093) ja Päivi Niiles (0295 021 113).
Hakuohje ja lisätiedot www.rakennerahastot.fi , hakuajat lähiaikoina.

 
 

Etelä-Suomen alueellinen ESR-haku
 

Etelä-Suomen ESR:n alueosissa pääpaino on toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteissa sekä toimintalinjan 5 osalta kansalaislähtöisessä toiminnassa. Maakunnittaisissa painotuksissa kannattaa lukea tarkemmin hakuohjeesta, joka löytyy www.rakennerahastot.fi -> Etelä-Suomi -> Ajankohtaista -> Hakuajat. Haku päättyy 1.10.2015.

Hakuinfo järjestetään seuraavan kerran Lahdessa 13.8.2015, ilmoittautuminen 5.8. mennessä Webropolin kautta.

Lisätietoja hausta
 

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien haku avautumassa
 

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien haku on avautumassa lähiaikoina. Haku päättyy 1.10.2015. Avoinna haussa ei ole Hämeen ELY-keskuksen luovan osaamisen toimenpidekokonaisuus, mutta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa useampia osaamiseen teemaan liittyviä toimenpidekokonaisuuksia. Lisätietoa www.rakennerahastot.fi tai suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 
 

Ennakkotietoa muista tulevista hauista

Uudenmaan liitossa suunnitteilla seuraava Etelä-Suomen EAKR-haku

 

Kevään kaksivaiheisesta EAKR-hankehausta saadun myönteisen palautteen innoittamana on tarkoitus jatkaa hyväksi havaittua käytäntöä. Seuraava EAKR-haku suunnitellaan toteutettavaksi niin, että ideahaku käynnistyisi marras-joulukuussa ja varsinainen haku EURA2014-järjestelmässä ajoittuisi arviolta helmikuuhun 2016.

Etelä-Suomen maakunnat määrittelevät omia alueellisia painopisteitään, joihin liittyviä hankkeita ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi. Tiedotamme hankehausta, sen sisällöistä ja aikataulusta tarkemmin rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen osiossa.

Lisätietoja: Tiina Huotari, rakennerahastoasiantuntija, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029
 

6Aika-pilottihakuja tulossa taas syksyllä
 

Seuraavan 6Aika-hakukierroksen valmistelu on jo käynnistynyt. Syksyllä avautuvat haut sekä EAKR- että ESR-pilottihankkeille.

EAKR-pilottihaku avataan alustavien suunnitelmien mukaan lokakuussa 2015. ESR-pilottihakua suunnitellaan avattavaksi hieman myöhemmin. Haun painopisteistä, avattavista toimintalinjoista ja muista hakijalle tärkeistä asioista tiedotetaan rakennerahastot.fi-palvelussa sekä 6aika.fi-sivustolla.

Lisätietoja:
EAKR:n osalta Tiina Huotari, rakennerahastoasiantuntija, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029,
ESR:n osalta Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 021 241
 

EURA2014 -järjestelmän käyttöönotto etenee

EURA2014-järjestelmään tuli kesäkuun alussa uusia päivityksiä, jotka mahdollistavat mm. maksatushakemuksen jättämisen käsittelyyn. Ensimmäinen maksatuspäätös onkin jo tehty ELY-keskuksessa. Maksatusasiantuntija Jaana Urpalainen kertoo ensi kokemuksistaan maksatushakemusten käsittelystä: Maksatushakemusten käsittely vaatii meiltä uudenlaisien työtapojen opettelua. Kunhan alkukankeudesta päästään, niin uskoisin tämän kuitenkin olevan melko näppärä järjestelmä. Asiakkailta toivomme erityisesti tarkkuutta tietojen syöttämisessä.

Seurantatietojen vieminen järjestelmään tulee mahdolliseksi kesälomien jälkeen. Myös muutoshakemusten tekeminen hyväksyttyihin suunnitelmiin tulee mahdollistumaan vähän myöhemmin.

> Lue lisää
 

Etelä-Suomen yritysrahoituslinjaukset päivitetty

EU-ohjelmakausi (2014–2020) toi muutoksia ELY-keskusten yritystukien rahoitukseen. Säädösuudistuksien myötä on yrityksen kehittämisavustuksen, toimintaympäristön kehittämisavustuksen sekä kehittämispalveluiden päätöksenteko keskitetty neljään ns. rakennerahasto-ELYyn. Etelä-Suomen alueella rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Sen toimialueena on Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson sekä Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnat.

Hämeen ELY-keskuksessa on päivitetty ja koottu yksiin kansiin koko aluetta koskevat rahoituslinjaukset, josta löytyy kunkin maakunnan rahoituksen painotukset ja myöntökriteerit sekä alueen yhteyshenkilöt. Rahoituslinjaukset koskevat pääasiassa yrityksen kehittämisavustusta.

Rahoituslinjaukset löytyvät ELY-keskuksen sivulta Etelä-Suomen yritysrahoituslinjaukset

Käy tutustumassa myös vähähiilisiin innovaatioihin ja energiatehokkuuteen. Ohjelmakauden yksi uusista teemoista on vähähiilinen talous. Suomen EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistetaan vähähiilisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Lisätietoa vähähiilisyyden keskeisistä tulevaisuuden teemoista ja hanke-esimerkeistä Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Motiva Oy:n laatimassa aineistossa Vähähiilisyys rakennerahastohankkeissa
 

Intoverkko – pedagogista kehittämistyötä monialaisissa opiskelijaprojekteissa

      

Mitä yhteistä on Mustilan Arboretumilla ja Verlan vanhalla tehdasruukkialueella museoineen? Molemmat halusivat tarjota monialaista kehittämispohjaa sekä vaikutuksille ja ajatuksille avointa joustavaa työ- ja oppimisympäristöä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) ja Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) Intoverkko-projektille.

> Lue lisää Intoverkosta

Kuva Jaana Parkkali

 

Tutustu Etelä-Suomen alueella ELY-keskukselta rahoituksen saaneisiin hankkeisiin

Tiedot Hämeen ELY-keskuksen rahoittamista ESR- ja EAKR -hankkeista ovat nyt saatavilla netissä. Tutustu monipuoliseen hanketoteutukseen tarkemmin täällä.

Linkkien takaa löydät lyhyet kuvaukset alueittain tähän mennessä rahoitettavaksi valittujen hankkeiden tavoitteista. Helmikuun 2015 hakukierroksen rahoitusneuvotteluihin valitut hankkeet julkaistaan kesäkuussa, maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristökäsittelyiden jälkeen.

Käynnissä olevien hankkeiden seuranta muuttuu reaaliaikaiseksi myöhemmin avautuvan EURA2014 -tietopalvelujärjestelmän myötä, josta hanke löytyy heti myönteisen päätöksen saatuaan. Tietopalvelujärjestelmä tulee myös tarjoamaan monipuolisemmat hakumahdollisuudet.
 

 
 

Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomessa vuonna 2015

Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2015" toteutus käynnistyi syksyllä 2014. Hämeen ELY-keskus järjesti tuolloin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta koskevan haun, joka päättyi 15.9.2014.  Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen kertoo, että hankkeiden käsittely maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöissä ja maakuntien yhteistyöryhmissä kesti marras-joulukuun vaihteeseen, joten päätöksiä vuoden 2014 haun perustella on tehty vuoden 2015 alkupuolella. Uusia hankepäätöksiä maakunnittain kohdennetusta alueosion rahoituksesta on tehty 32 kpl.

> Lue lisää
 

ESR- ja EAKR-koulutukset kiinnostivat

 

Etelä-Suomen kaksi EAKR-koulutuspäivää vetivät Helsingin Messukeskuksen salin pullolleen myönteisen rahoituspäätöksen saaneita. ESR:n koulutuskierros toteutettiin tällä kertaa Helsingin lisäksi Kouvolassa. Starttipakettien aiheita olivat muun muassa maksatuksiin ja hankkeiden seurantoihin ja raportointiin liittyvät asiat.

Kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa oli sekä ELY-keskuksen että Uudenmaan liiton rakennerahastohenkilöstöä. Vastaavia käynnistyvien hankkeiden vetäjille tarkoitettuja koulutuksia on luvassa läpi ohjelmakauden, seuraavat jo ensi syksynä.

Lisätietoja: EAKR:n osalta Mari Kuparinen, ohjelmajohtaja, Etelä-Suomen rakennerahastot, Uudenmaan liitto, puh. 044 3719 450,
ESR:n osalta Niina Lamberg, rahoitusasiantuntija, Rahoitusyksikkö, Hämeen ELY-keskus puh. 0295 025 153
 

Viidestä 6Aika-strategian EAKR-pilottihankkeesta rahoitusesitys

6Aika-johtoryhmä on tehnyt rahoitusesitykset EAKR-pilottihankkeista tammikuussa avautuneeseen hakuun. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi viittä hanketta. Haussa etsittiin pilotti- ja kokeiluhankkeita 6Aika-strategian painopistealueisiin Avoin data ja rajapinnat sekä Avoimet innovaatioalustat.

Kestävän kaupunkikehittämisen strategiassa 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut tehdään uudenlaista kaupunkien välistä yhteistyötä Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken. Kaupunkien yhteisenä haasteena on parempien palveluiden kehittäminen, kilpailukyvyn edistäminen sekä avoimet ja kestävät toimintamallit. Kuutoskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-toimenpiteiden rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-toimenpiteitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

> Lue lisää
 

Materiaalipankissa ESR-maksatuksen liitteitä

Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen materiaalipankkia on täydennetty uusilla ohjeilla. Löydät viimeisimmät versiot ESR -maksatusten liitteistä kansiosta 'Ohjeet hankkeiden toteuttajille – Hämeen ELY-keskus'.  Materiaalipankissa kannattaa muutoinkin vierailla säännöllisesti, päivitämme uusimpia ohjeita, pohjia ja tilaisuuksien materiaaleja aina uuden materiaalin valmistuessa.

 

Ennakkotietoa tulevista ESR-hausta ja tapahtumista

Alueellista hauista ja tapahtumista löydät tietoa Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen suuralueen sivuilta Tapahtumat ja Hakuajat

  • Etelä-Suomen ESR-hakuinfo Lahdessa 13.8.2015 klo 9-13. Koskee 1.10.2015 päättyvää ESR-hakua. Ilmoittautuminen 5.8. mennessä. Lue tästä lisää.
  • Syksyllä myös luvassa lisää starttikoulutusta käynnistyneille ESR-hankkeille
  • Hämeen alueen välityömarkkinatoimijoile suunnitteilla tuotteistamiskoulutusta syksyllä 2015

Valtakunnallisia hakuja ja tapahtumia voit seurata Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun valtakunnallisilta sivuilta Tapahtumat ja Hakuajat
 

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea koordinoiva Hämeen ELY-keskus. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä ja sen toimittaa Uudenmaan liitto, joka koordinoi muuta EAKR-rahoitusta.

> Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

ELY-keskuksen ja maakunnan liittojen rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:
> ELY-keskus
> Maakunnan liitot

> Uutiskirjeen tilaus / peruutus

 

Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto
toivottavat kaikille lämmintä kesää.
Ladataan lomalla akkuja loppuvuoden uusiin koitoksiin.

 


Näytetään tulokset 21 - 21 / 25
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 25