6AIKA – Avoimet ja älykkäät palvelut

Kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6AIKA – Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

Kuutoskaupungit ovat Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskuksia. Kaupunkien yhteisenä haasteena on parempien palveluiden kehittäminen, kilpailukyvyn edistäminen sekä avoimet ja kestävät toimintamallit. Strategian ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurimpia kaupunkeja uusien innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä.

Strategiassa on kolme painopistealuetta

  • Avoimet innovaatioalustat: kaupungit luovat yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja kaupunkilaiset kehittävät uutta osaamista, uusien tuotteiden ja palveluiden testaaminen todellisissa kaupunkiympäristöissä
  • Avoin data ja rajapinnat: kaupungit avaavat julkisia tietovarantojaan yrityksille ja muille käyttäjille ja harmonisoivat palvelurajapintojaan
  • Avoin osallisuus: kaupungit ottavat kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen, avoimien ja sujuvien monikanavaisten asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen

Kestävän kaupunkikehittämisen julkinen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 on noin 79 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoitusta on noin 39,5 miljoonaa euroa (50 %) ja loput kuntien (33 %) sekä valtion (17 %) rahoitusta.

Strategian toteuttamiseen voidaan lisäksi ohjata ESR-rahoitusta. ESR-rahoitusta ei ole ohjelmassa erikseen korvamerkitty, vaan maakunnan yhteistyöryhmät päättävät ESR-rahoituksen suuntaamisesta osana maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

6-Aikastrategialla ja rakennerahasto- ohjelmalla samoja toimintalinjoja

6Aika-strategian mukainen kestävä kaupunkikehittäminen vastaa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sisältää linjan kaikki investointiprioriteetit.

Lisäksi stategia sisältää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä seuraavilla toimintalinjoilla:

  • toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  • toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
  • toimintalinjalla 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksessa toimii Uudenmaan liitto, jolle hakemukset osoitetaan Eura2014-järjestelmässä. ESR-toimenpiteiden rahoittajatahona toimii Hämeen ELY-keskus.

Kuutoskaupungit ovat muodostaneet strategiaa johtavan johtoryhmän, joka on strategian ylin päättävä toimielin.

Lisätietoja:

www.6aika.fi
Uudenmaan liiton 6Aika-nettisivu