Rakennerahastot Itä-Suomessa

Rakennerahastoportaalin Itä-Suomen osiossa kerrotaan ohjelmakauden 2014–2020 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomen alueella. Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat, jotka kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Etelä-Savon ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.
 

  Uutiset  

Hankehaut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa....

EAKR-rahoitus vauhdittaa kehitystä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa

EU-ohjelmakauden 2014–2020 yksi keskeisistä teemoista on vähähiilinen talous. Suomen EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin....

Maakuntauudistus muuttaa rakennerahastojen hallintoa

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Samoin pelastustoimi ja ensihoito uudistuvat. Suomen julkinen...

Rakennerahastot luomassa tulevaisuuden asumisen vaatimuksia palvelevaa kehitysympäristöä

Mikkelin ammattikorkeakoulussa koulutetaan talotekniikan insinöörejä energiatehokkuuden ja LVI-tekniikan ammattilaisiksi. Koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat energiatehokkuus,...