Kehittämisen painopisteet Etelä-Savossa 2018-2021

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 viisi sisältöteemaa määrittelevät
lähivuosien kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joita toteuttamalla Etelä-Savo etenee kohti pitemmän aikavälin tavoitteitaan.

Sisältöteemat ovat:
1) Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö
2) Elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälistyminen
3) Matkailu ja vapaa-aika
4) Kestävä biotalous
5) Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot.

Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 101,2 milj. euroa. Etelä-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa.

 

Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Etelä-Savon maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän kkkokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta.