Kehittämisen painopisteet Etelä-Savossa 2014-2017

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Etelä-Savon maakunnan kehittämisessä on neljä tärkeää osa-aluetta: 1) menestyvä yritystoiminta, 2) osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö, 3) uudistuva hyvinvointi sekä 4) hyvä toimintaympäristö. Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 101,2 milj. euroa. Etelä-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä).

Etelä-Savossa pyritään erityisesti edistämään teollisuus- ja energiatuotantoa, metsävarojen monipuolista hyödyntämistä, maaseutuelinkeinojen kehittämistä sekä matkailu- ja palvelutuotannon kasvattamista. Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Etelä-Savon maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän kkkokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta.