Digitalia - datasta tiedoksi ja tieto käyttöön

Rakennerahastojen tuella on käynnistetty EAKR-hanke Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Digitalia. EAKR-tuki on mahdollistanut monitieteisen ja valtakunnallisesti ainutlaatuisen Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisen Mikkeliin.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia syventää osaamista digitaalisten aineistojen hallinnassa ja säilyttämisessä. Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Tehtävänämme on parantaa aineistojen käytettävyyttä ja edistää tiedon saatavuutta sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi varmistamme, että tuotettu tieto säilyy ja on luotettavaa. Tämän vuoksi me myös kehitämme ja testaamme pitkäaikaissäilytystä.

Digitalia tutkii ja soveltaa erityisesti:

  • tiedonhallinnan ja -keruun menetelmiä ja työkaluja
  • digitaalisen säilyttämisen menetelmiä ja välineitä.

Kehittämiemme älykkäiden ja oppivien ratkaisujen avulla voidaan hyödyntää suuria datamassoja. Tällaista on esimerkiksi digitaalisessa viestinnässä syntyvä data. Migraatiotutkimuksen osaajina edistämme digitaalisen tiedon siirtämistä vanhentuneilta alustoilta ja medioilta uusiin.

Kehittämämme digitaaliset ratkaisut hyödyttävät julkista sektoria, yrityksiä, muistiorganisaatioita ja kansalaisia. Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntemusta!

Hanke Eura2014-tietopalvelussa: Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus - Digitalia

Lisätietoja:
www.digitalia.fi
Tutkimusjohtaja, digitaalinen talous, Noora Talsi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, noora.talsi(at)xamk.fi, p. 040 648 5020