Hankkeiden viestintäaineistot jakoon ja ovet auki 9.5.

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia tiedotteita jakeluun eri välineiden kautta mm. uutiskirjeet, nettisivut ja sosiaalinen media.

Tiedotteet voi toimittaa sähköpostilla alla oleville yhteyshenkilöille. Myös hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista ja hankkeissa tuotetuista videomateriaaleista pyydetään lähettämään tietoa laitettavaksi rakennerahastot.fi -sivuille ja YouTubeen.

Europe in My Region -kampanja

Myös EU velvoittaa hankkeita tiedottamaan ja kannustaa yleisempään kansalaisviestintään Europe in My Region -kampanjalla http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/communication/euinmyregion

Jäsenmaita ja alueita pyydetään merkitsemään EU-tapahtumat kampanjasivuston kartalle. Kun kirjaamme hankkeiden tapahtumat, seminaarit ja avoimet ovet kartalle, saamme itäsuomalaista hanketyötä näkyväksi EU-tasolla. Hankkeiden "avoimia ovia" voi järjestää monin eri tavoin; hankkeet voivat päästää yleisöä tutustumaan toimintaansa tiettynä ajankohtana, avoimiin oviin voi lukea myös hankkeiden järjestämät seminaarit ym. tilaisuudet. Myös hankkeet, joilla on jatkuvaa avointen ovien toimintaa (esim. kahvila, näyttely, esityksiä...) tai esim. Facebook-kampanja, on hyvä merkitä kartalle. Ajankohdaksi voi laittaa hankkeen toiminta-ajan.

Lisätiedot:
Etelä-Savon ELY-keskus: Sirpa Leikas, sirpa.leikas(at)ely-keskus.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto: Outi Leppäkangas, outi.leppakangas(at)esavo.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Tuija Astikainen, tuija.astikainen(at)pohjois.karjala.fi
Pohjois-Savon liitto: Janna Merenniemi, janna.merenniemi(at)pohjois-savo.fi