Itä- ja Pohjois-Suomi mukana Elinkeinot murroksessa -pilotissa (ELMO)

EU:n komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinot murroksessa -pilottiin (Regions in Industrial Transition). Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Pohjois- ja Keski-Ruotsi, Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Ranskan Hauts-de-France, Italian Piemonte, Saksan Saksi, Iso-Britannian Suur-Manchester, Belgian Vallonia sekä Slovenia ja Liettua. Kaikkiaan pilottiin osallistuu yhteensä 10 eri aluetta ja kaksi valtiota.

Pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Elinkeinoelämän murroksen pilotissa keskiöön on nostettu älykäs erikoistuminen. Älykkäässä erikoistumisessa tavoitellaan yhteisiä hyviä käytäntöjä kuitenkin korostaen jokaisen alueen erikoistumista omiin vahvuuksiinsa.

Tavoitteena on alueen elinkeinoelämän uudistaminen kestävällä tavalla, alueen luonnonvarojen - kuten metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten - älykäs hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi. Tavoitteen keskiössä on innovaatioekosysteemien ja klustereiden verkottuminen ja vahvistaminen, osaamispohjan kehittäminen, ICT:n hyödyntäminen sekä luonnonvarojen jalostusarvon nostaminen.

Vuoden 2018 aikana laaditaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen strategia ja työsuunnitelma. Kehittämisen kohteeksi valitaan konkreettisia elinkeinoelämän klustereita ja arvoverkkoja. Komission ulkopuoliset asiantuntijat sekä OECD tarjoavat Itä- ja Pohjois-Suomelle kohdennettua tukea prosessiin sekä räätälöityä konsultaatiota, arvoltaan 200 000 €. Alueita autetaan innovaatiotoiminnan laajentamisessa ja elinkeinoelämän arvoverkkojen kehittämisessä. Lisäksi alueita tuetaan siirtymisessä kohti vähähiilistä taloutta ja yrittäjyyden edistämisessä.


Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous on korostanut kannanotossaan 31.8.2018 että Itä- ja Pohjois-Suomen mukanaolo pilotissa on merkittävä tunnustus Euroopan komissiolta alueella tehtävälle kehittämistyölle. Huippukokous kutsuu myös Suomen kansalliset ministeriöt mukaan pohtimaan tulevaisuuden haasteiden ratkaisuja Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden sekä Euroopan komission ja OECD:n kanssa.

Itä-Suomessa lisätietoja pilotista antavat:

Pohjois-Savo
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, p. +358 44 714 2637, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Karjala
Aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen, p. +358 559 2210, pia.pitkanen(at)pohjois-karjala.fi

Etelä-Savo
Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. +358 44 770 0571, teemu.raiha(at)esavo.fi