Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden päätöksiä ryhdytään tekemään paperipäätöksinä

Viime vuonna käynnistyneestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien yritys- ja hanketukien hakemisessa ja päätöksenteossa on ollut runsaasti ongelmia ja viivästymisiä. Nämä ovat johtuneet uudessa sähköisessä Hyrrä-tietojärjestelmässä ilmenneistä virheistä ja teknisistä ongelmista. Hyrrä on maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatiloille tarkoitettujen investointi- ja aloitustukien sähköisen haun verkkopalvelu. Hyrrä-järjestelmässä ELY-keskukset tekevät tukipäätökset ja tuen hakija hakee tuen maksua.

Tällä hetkellä rahoituksen sähköinen hakeminen Hyrrä-tietojärjestelmän kautta onnistuu kaikissa tukimuodoissa, mutta ELY-keskukset eivät voi tehdä Hyrrän kautta myöntö- tai maksatuspäätöksiä. Maaseutuvirasto on päättänyt, että yritys- ja hanketukien myöntöpäätöksiä voidaan tehdä ELY-keskuksissa ns. paperipäätöksinä. Yritystukipäätöksiä on voitu tehdä joulukuun lopulta lähtien ja kehittämishankepäätösten tekeminen alkaa tammikuun aikana. Tämä käytäntö jatkuu niin kauan, että Hyrrä-tietojärjestelmä saadaan toimimaan.

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Itä-Suomen ELY-keskuksissa odotti päätöstä vuodenvaihteessa lähes 100 hanketukihakemusta ja runsaat 150 yritystukihakemusta.

Itä-Suomen ELY-keskuksissa on ehditty tekemään muutamia paperisia yrityshankepäätöksiä. Kaikkien hankkeiden osalta paperisten päätösten tekeminen pääsee vauhtiin sitä mukaa, kun Maaseutuvirasto toimittaa ohjeet ja päätöspohjat ELY-keskuksille. Kehittämishankkeiden osalta ensimmäisiä päätöksiä tehtäneen tammikuun loppupuolella.

Maksatus alkaa vaiheittain

Rahoituksen saaneiden hankkeiden maksatus alkaa vaiheittain siten, että ensin maksatusta voidaan hakea päätöksen saamisen jälkeen. Yritystukien maksatus asiakkaille alkanee helmikuun loppupuolella. Kehittämishankkeiden maksatus alkaa myöhemmin keväällä. Maksatusta haetaan rahoituksen myöntäneeltä ELY-keskukselta paperisella maksuhakemuslomakkeella. Lomakkeet ovat saatavilla Suomi.fi-verkkopalvelusta (www.suomi.fi). Lomake lähetetään asiakkaalle myös paperisen myöntöpäätöksen liitteenä.

Lisätietoja

Lisää tietoa maaseuturahoituksen käynnistymisestä asiakas saa oman alueensa ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Etelä-Savon ELY-keskus

Yritystuet:

 • Yritysasiantuntija Outi Kaihola, puh. 0295 024 047
 • Yritysasiantuntija Jukka Kotro, puh 0295 024 057
 • Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta (Leader-yritystuet), puh. 0295 024 087

Hanketuet:

 • Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, puh. 0295 024 098
 • Yritysasiantuntija Jukka Kotro, puh. 0295 024 057
 • Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta (Leader-hanketuet), puh. 0295 024 087

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yritystuet:

 • Yritysasiantuntija Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625
 • Maaseutuasiantuntija Eija Saarinen, puh. 0295 026 623

Hanketuet:

 • Maaseutuasiantuntija Eija Saarinen, puh. 0295 026 623
 • Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen (Leader-yritystuet), puh. 0295 026 639

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Yritystuet:

 • Yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, puh. 0295 026 079
 • Yritysasiantuntija Mauri Räsänen, puh. 0295 026 100
 • Yritysasiantuntija Seija Varis, puh. 0295 026 114
 • Yritysasiantuntija Tapani Leinonen (Leader-yritystuet), puh. 0295 026 073

Hanketuet:

 • Maaseudun kehittämisen asiantuntija Terho Sirviö, puh. 0295 026 103
 • Maaseudun kehittämisen asiantuntija Tuomo Hämäläinen, puh. 0295 026 053