Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö valmistui EAKR-rahoituksella

Tavoitteena ´Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö´ -hankkeessa oli rakentaa ja kehittää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Riveria Valtimon koulutusyksikölle metsätraktorinkäytön simulaatioharjoitusalue: metsätraktorin käytönopetus- ja opiskeluympäristö.

Harjoittelukenttä simulaattoriharjoitteluun ja harjoitusten valvontaan valvomorakennus

Investointihankkeella saimme rakennettua uuden harjoittelukentän kahdelle metsätraktorisimulaattorille ja yhdelle puuautosimulaattorille ja opetuksen tarpeita varten Valvomorakennuksen. Nämä kenttäsimulaattorit saavat käyttövoiman isoista sähkömoottoreista, mistä syystä rakentaminen sisälsi myös sähkön syöttöön tarvittavat isot muutostoimet oppilaitoksen tontilla. 


Ajoharjoittelurata ja harjoittelukenttä

Valvomo on paikka, jossa opettajalla on hyvät olosuhteet valvoa kentällä tapahtuvien harjoituksen turvallisuutta ja laatua. Valvomossa on myös tila opiskelijoille, missä he voivat lukea harjoitusten ohjeistuksia ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeen analysoida suorituksen. Kenttäsimulaattorit mittaavat koko ajan opiskelijan työskentelyä ja suorituksen jälkeen opiskelija saa raportin tehtävän onnistumisesta. Tehtävä voidaan myös videoida suorituksen jälkeen tapahtuvaa analysointia varten.


Valvomorakennus ja simulaattori


Harjoittelukalustoa

Harjoituksesta koostetaan yhteenveto, jonka perusteella opiskelija arvioi omaa suoritustaan ja osaamisensa kehittymistä itse ja/tai saa siihen opettajalta palautetta. Palautetta varten kerättävällä aineistolla ja raportilla pyritään automatisoimaan opettajan välittömän läsnäolon tarve. Lopuksi opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä suunnitelman osaamisen kehittämiseksi seuraavissa harjoituksissa, jotka voidaan suorittaa virtuaali- ja/tai kenttäsimulaattorilla.

Opiskelijat ja opettajat hyvin tyytyväisiä uuteen opiskeluympäristöön

Opettajien työympäristö parani uuden valvomon myötä oleellisesti verrattuna aikaisempaan. Tähän asti opettajat ovat valvoneet ja opastaneet opiskelijoita ulkona seisten radiopuhelimen välityksellä. Nyt valvomotornista on erittäin hyvä näkymä koko harjoituskentälle, mikä lisää turvallisuutta ja antaa opettajalle mahdollisuuden antaa palautetta paremmin. Myös se että, opettajan paikka on nyt valvomon sisällä eikä räntäsateessa, motivoi opettajaa työssään.

Myös opiskelijat ovat olleet mielissään uusista kenttäsimulaattoreista. Koska kentällä olevat koneet ovat uusia ja sisältävät viimeisintä tekniikkaa, ovat kenttäsimulaattorit olleet mieluisa lisä oppilaitoksen konekalustoon. Heti avajaisten jälkeen kenttäsimulaattorit ovat olleet lähes jatkuvassa käytössä. 

Ohjuri-sovelluksella seurataan maastoharjoituksen sujumista

Kun opiskelijan taitotaso on kehittynyt riittävän hyväksi, voidaan siirtyä maasto-opetukseen harjoitustyömaalle. Harjoitustyömaalla voidaan harjoittelua seurata ja tukea "ohjuri"-sovelluksella johtoautosta käsin. Ohjuri-sovelluksen käyttöä jatketaan myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Teksti ja kuvat:
Lehtori Ville Ovaskainen, Riveria

Lisätietoja Eura2014-tietopalvelussa:
Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö EAKR-hanke ja Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen ESR-hanke