Minä Pystyn! -hankkeessa kokeillaan erilaisia rekrytointi- ja työllistymistapoja Etelä-Savon alueella

Muutos toimintaympäristössämme on pysyvä trendi. Se on sekä haaste että mahdollisuus. Perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat, kun uudistamisen kautta yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaatio vaikuttaa varmasti eniten niin paikallisesti kuin globaalisti kilpailutilanteeseen, jolloin tavat tuottaa lisäarvoa asiakkaille on päivitettävä. Ydinliiketoiminta voi muuttua radikaalisti, kuten esimerkiksi on käynyt finanssialalla.

Sama muutos näkyy myös työmarkkinoilla; osaaminen ja työpaikat eivät aina kohtaa ja työnantajilla on huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. Työntekijälle nämä muutokset tarkoittavat sitä, että oman uran ja osaamisen päivittäminen antaa valmiudet ja sopeutumiskykyä muuttuvassa työelämässä. Organisaatioiden johdolle tämä on myös haaste auttaa työntekijöitä kehittämään tietojaan ja taitojaan vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Osaaminen siis nousee selkeästi esiin tärkeänä kilpailutekijänä.

Julkiset TE-palvelut ovat vastanneet näihin haasteisiin tarjoamalla yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutusta, kun alan osaajia ei löydy tai valmistu lähiaikoina tai kun yrityksen toiminta muuttuu. Lisäksi ELY-keskukset tarjoavat pk-yrityksille kehittämispalveluja, joilla tuetaan yrityksen uudistumista, kasvua, kehittymistä ja innovaatioiden kaupallistamista.

Minä Pystyn! -hankkeessa mätsättiin

Minä Pystyn! -hankkeessa yritysten ja työelämän muutoksiin etsitään ja kokeillaan uusia toimintamalleja, joilla työnantajat, työntekijät, työ ja osaaminen saadaan kohtaamaan. Hanke toimii Etelä-Savon alueella. Hanke tekee yhteistyötä eri työllisyystoimijoiden verkostoissa ja paikallisesti toimivien hanketoimijoiden kanssa.  

Minä Pystyn! - ja Osaaja 55 -hankkeiden yhteisessä, Osaan ja Pystyn valmennusohjelmassa (kesto 60 opintotyöpäivää), kokeiltiin uudenlaista työvoimakoulutusta. Koulutus oli suunnattu eri alojen työttömille tai työttömyysuhan alaisille asiantuntijoille. Koulutus painottui erityisesti oman osaamisen, myös metataitojen tunnistamiseen, osaamisen tuotteistamiseen ja sen markkinointiin. Opiskelijat hakeutuivat erilaisiin itseään kiinnostaviin työssäoppimispaikkoihin, joihin muutamalle osallistujalle rakentui täysin uusi työ.

Viiteen valmennusohjelmaan osallistui yhteensä noin 60 henkilöä, joista noin puolet on työllistynyt tai ovat jatko-opinnoissa. Jokainen ryhmä organisoi projektityönä ns. mätsäystapahtuman, jonka tarkoitus oli tuoda yhteen työnhakijan osaaminen ja yrityksen mahdollinen rekrytointitarve. Suurin mätsäystapahtuma oli puistotreffit 8.6.2017 Tykkipuistossa Mikkelissä, jossa oli mukana noin 50 osallistujaa. Nämä tilaisuudet toimivat työnantajayrityksille helppoina kohtaamisväylinä mahdollisiin (piilo)rekrytointitarpeisiin, samoin työnhakijat pääsivät verkostoitumaan keskenään. Ilman pönötystä.
 


Kuva: Puistotreffit-mätsäystapahtuma 8.6.2017 Tykkipuistossa Mikkelissä
 

Sosiaalinen media tulee yhä enemmän esiin työnhaussa ja rekrytoinnissa. Perinteisesti LinkedIn yhteisöpalvelu on ollut rekrytoijien ja asiantuntijoiden verkostoitumisalusta, mutta työnhaun kanavina toimivat myös Facebook, Pinterest, Youtube ja Instagram. Hanke organisoi 'Sosiaalinen media työnhaussa' -webinaarisarjan, jota tarjottiin seudullisten työllisyyshanketoimijoiden koulutuskäyttöön. Rekrytointi innovatiivisin menetelmin antaa mainion mahdollisuuden työnantaja- ja yritysmielikuvan rakentamiseen.

Itsensätyöllistäjien määrä kasvaa työn pirstaleisuuden vuoksi

Palkkatyön muuttuminen useasta lähteestä koostuvaksi tuloksi lisääntyy, kun työn pirstaleisuus ja epätyypillisten työsuhteiden osuus kasvaa. Näitä vaihtoehtoisia työn tekemisen tapoja ovat kevytyrittäjyys, laskutustyö, keikkatyö ja freelancertyö. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan itsensä työllistäjien määrä kasvaa, se on nyt noin 7 % kaikista työllisistä. (TEM:n julkaisu, Työelämä 13/2017).  

Minä Pystyn! -hanke organisoi laskutuspalvelusta ja 'kevytyrittäjien' työttömyysturvasta infotilaisuuden keikkatyön tekijöille ja TE-palvelujen asiantuntijoille. Kiinnostus osaamisen ostoon laskutuspalveluna tuli esiin alueen yksinyrittäjien tilaisuuksissa; sitä pidettiin riskittömänä ja ketteränä tapana ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Valmennusohjelmiin osallistuneet henkilöt ovat pitäneet hyödyllisenä eri alojen ja taustaisten osaajien ryhmässä oppimista ja todenneet verkostoitumisen auttavan myös työnhaussa. Uudet kokeilut ovat tervetulleita; niiden avulla voimme kehittää jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopivia toimintamalleja.

Linkkejä:

Lisätiedot:
Projektiasiantuntija Anne Innanen, Minä Pystyn -hanke, Etelä-Savon ELY-keskus, anne.innanen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 086
Yrityskehitysasiantuntija, Katriina Säisä, Euroopan sosiaalirahasto, Rakennerahastoyksikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, Rakennerahastopalvelut-yksikkö, katriina.saisa(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4090.