Pohjois-Savossa tarvitaan lisää rohkeita kehittämisavauksia – rakennerahastotukea haettavana

Pohjois-Savolla menee monella talouden mittarilla mitattuna hyvin, mutta silti kehittämishaasteita riittää.
– Maakunnassa käytettävissä olevia rakennerahasto-ohjelman varoja tulee suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään asukkaiden ja yritysten näkökulmasta alueen pito- ja vetovoimaa, toteaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Maakunnassa on huoli erityisesti osaavan työvoiman saatavuudessa, koska esimerkiksi usein työnhakijoiden osaaminen ei kohtaa työantajien tarpeita. Panostamalla yritysten kilpailukykyyn, osaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöjen parempaan hyödyntämiseen, halutaan edistää elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Vähähiilisyys on näkökulma, joka osaltaan mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan kehittymistä. Tähän kohdennetaan neljäsosa EAKR-tuista.

Kehittämisrahoitusta on hyvin tarjolla – nyt tarvitaan uusia ja konkreettisia ideoita haasteiden voittamiseksi!

EU-ohjelmakausi 2014–2020 on nyt puolessa välissä. Pohjois-Savossa on rahoitettu EAKR-hankkeita 297 kappaletta ja niihin on osoitettu 82 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta. ESR-hankkeita on puolestaan rahoitettu 109 kappaletta sisältäen 33 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Maakunnan kehittämistä ohjaa Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018–2019, joka löytyy täältä

Seuraava hankehaku päättyy 16.2.2018

Seuraavasta hankehausta voit lukea lisätietoja täältä (rakennerahasto.fi/Itä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat).


Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen 7. marraskuuta järjestämä Mahdollisuuksia avautuu tästä
– Pohjois-Savon rakennerahastoinfo houkutteli maakuntasalin täyteen, lähes 100 osallistujaa. Tilaisuus on jokavuotinen ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-tukien tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin vastata maakunnan kehittämisen tarpeisiin.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi