Rakennerahastot luomassa tulevaisuuden asumisen vaatimuksia palvelevaa kehitysympäristöä

Mikkelin ammattikorkeakoulussa koulutetaan talotekniikan insinöörejä energiatehokkuuden ja LVI-tekniikan ammattilaisiksi. Koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat energiatehokkuus, rakennusten ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyvät asiat sekä mallinnus- ja simulointimenetelmien kehitys. Koulutuksen tiivis yhteistyö yritysten kanssa ja aktiivinen tutkimustoiminta pitävät koulutuksen ajanmukaisena ja antavat opiskelijoille hyvät työllistymismahdollisuudet. Palvelutoiminnassa Mikkelin ammattikorkeakoulu on keskittynyt erilaisiin taloteknisiin mittauksiin ja yhdessä yritysten kanssa suoritettaviin kehitysprojekteihin.

Rakennerahaston tuki ammattikorkeakoulun tutkimukselle ja talotekniikan toiminnan kehittämiselle on erittäin tärkeä. Rahaston tuella talotekniikan laboratorioon on rakennettu tulevaisuuden asumisen vaatimuksia palveleva kehitysympäristö, jossa yhdistyvät koulutus, tutkimus ja yritysten tarpeet sekä osaaminen.  Huipputeknologia ja kokemusperäinen asuinympäristö mahdollistavat käyttäjälähtöisen talotekniikan kehittämisen. Esimerkiksi demotalossa toteutettu lämmitys- ja viilennysjärjestelmien tutkimusympäristö mahdollistaa erilaisten rinnakkaisten lämmönjakojärjestelmien testauksen talo- ja automaatiotekniikan sekä asumisviihtyvyyden näkökulmista. Puolestaan ilmanvaihdon tutkimusympäristössä on mahdollista tutkia ja testata erilaisten ilmanjaon päätelaitteiden toimintaa hallituissa olosuhteissa. Talotekniikan kehitysympäristö on rakennettu kehitys- ja investointi hankkeissa (TALOTEK 1 ja TALOTEK 2), joita Etelä-Savon maakuntaliitto on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hankkeiden toteuttamiseen myönnetty tuki oli n. 329 000 euroa. Hankkeet toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Kari Dufva, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, p. 050 312 5122, kari.dufva(at)mamk.fi
Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 724 9618, sanna.poutamo(at)esavo.fi