Simulaattoreilla osaamista käytäntöön

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee lisätä ja uudistaa. Tämä vaatii koulutuksen järjestäjiltä uusien toimintamallien luomista yhteistyössä työelämän ja sidosryhmien kanssa. Töihin - Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista metsä- ja logistiikka-aloilla. Tavoitteena ovat myös työelämälähtöiset oppimisympäristöt simulaattoripedagogiikan toimintamallin avulla ja opettajien simulaattoripedagogiikkaosaamisen lisääminen.

Laadukas työpaikalla tapahtuva koulutus vaatii myös opettajuuden muutosta, uusien välineiden ja laitteiden, kuten simulaattoreiden ja kaivurin rotaatorin, hyödyntämistä. Oppimisympäristöjen oppilaitoksessa ja työelämässä tulee entistä tiiviimmin olla toisiaan tukevia kokonaisuuksia, joissa opiskelijalähtöisyys, joustavuus ja oppimisen reflektointi ovat keskiössä.

Uudet simulaattorit hankitaan keväällä 2018

Hankkeessa toteutetaan laitehankinnat suunnitellusti kevään 2018 aikana. Metsäkonekoulutuksen käyttöön saadaan 7 uutta ajo- ja hakkuukoneominaisuuksilla varustettua simulaattoria. Logistiikan koulutuksen simulaattori puolestaan mahdollistaa osaamisen kehittämisen pyöräkuormaajalla, kappaletavara- ja puutavaranosturilla.

Simulaattoripedagogiikan käyttöönoton myötä uudistetaan metsä- ja logistiikka-alan opetuksen opetusmenetelmiä. Simulaattoripedagogiikan toimintamallia kehitetään syksystä 2018 alkaen. SAMIedun hankevastaava on kartoittanut simulaattoripedagogiikan toimintamallin luomista mm. ESEDUn simulaattoripedagogiikan toimintamalliin tutustumalla.

Monipuoliset simulaattorit luovat hyvän perustan osaamiselle ennen oikean koneen ohjaamoon siirtymistä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto SAMI-edu ja kumppanina Etelä-Savon koulutus Oy ja Etelä-Savon ammattiopisto.

Lisätietoja:
Laatu- ja hankepäällikkö, Jonna Kokkonen, jonna.kokkonen(at)samiedu.fi, p. 044 550 6341

Kuva: Jonna Kokkonen