Älykkään erikoistumisen vaikuttavuutta arvioidaan

Pohjois-Savon liitossa on käynnissä maakuntaohjelman vaikuttavuuden arviointi ja sitä täydentävä yritystukiin liittyvä selvitys. Selvitystyössä arvioidaan rakennerahastojen ohjelmakauden 2014-2020 toteutuksen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta älykkään erikoistumisen kärkien näkökulmasta.  

Pohjois-Savossa on tunnistettu seitsemän älykkään erikoistumisen kärkeä:

  1. Kone- ja energiateknologia
  2. Puunjalostus
  3. Elintarvikkeet
  4. Hyvinvointiteknologia
  5. Matkailu

    Sekä läpileikkaavina aloina:
  6. Vesi ja
  7. Biojalostus.

Selvityksessä tuodaan esille alueen kärkialojen vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa. Näiden alojen teknologisen kehittämisen ja osaamisen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja kilpailukykyä. Panostuksia älykkään erikoistumisen kärkialoihin esitetään hanke- ja kärkiyritystoiminnan ohella yritystukien vaikuttavuutta arvioiden. 

Rakennerahastorahoituksen lisäarvoa arvioidaan yritystukien osalta yrityshaastatteluihin sekä valmiisiin seuranta- ja arviointiaineistoihin perustuen. Tavoitteena on tuoda esille käytännön esimerkein, millaisia positiivisia vaikutuksia yritysten kehittämis- ja investointirahoituksen menestyksekkäällä hyödyntämisellä on saavutettu.

Arvioinnissa selvitetään julkisten TKI-ympäristöjen merkitystä pk-yritysten tuotekehitykselle ja testaukselle sekä kansainvälistymiselle ja kilpailukyvylle. Vaikuttavuutta arvioidaan myös osaamisen kehittämisen, liikevaihdon kasvun ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta.  

Selvitystyö julkaistaan loppuvuodesta 2018 ja on luettavissa Pohjois-Savon liiton sivuilla sekä Infogram-julkaisuna. 

Lisätietoja:
Marika Huovinen, Pohjois-Savon liitto, marika.huovinen(at)pohjois-savo.fi