ESR ja EAKR rahastokokonaisuus toimii Investointeja Itä-Suomeen 2.0:ssa

Biotalous ja terveysteknologia houkuttelevat investoijia Itä-Suomeen

Itä-Suomen liiketoimintamahdollisuudet ovat nousseet ulkomaisten investoijien mielenkiinnon kohteeksi parin viime vuoden ajan uudella tavalla. Investointeja Itä-Suomeen -hankkeen pilottivaiheen aikana toistakymmentä sijoittajaa on vieraillut alueella tutustuen paikallisiin yrityksiin ja sijoituskohteisiin. Kiinnostusta on herättänyt erityisesti alueen osaaminen biotalouden ja terveysteknologian alueilla. Hankkeen jatko-osa, ESR & EAKR –kokonaisuus käynnistyi syyskuun alussa. Tavoitteena on nostaa pk-yrittäjien ja Team Finland toimijoiden osaamisen tasoa suorista ulkomaisista investoinneista ja kotiuttaa konkreettisia sijoituksia alueelle.

Investointeja Itä-Suomeen 2.0 on tiettävästi ainoa ESR & EAKR toimintaympäristötukihanke ylimaakunnallisena yhdistelmänä. ESR -hanke lähti liikkeelle syksyllä 2013 pilottina alueen selkeästä omasta tarpeesta; investointeja tuli alueelle vähän. Yksittäisten investointikohteiden kehittämisessä ja niiden markkinoinnissa oli selkeitä puutteita. Pro-aktiivista sijoittajakontaktointia ei ollut. Alue halusi resurssoida työn ja päästä lähemmäksi kansallista toimijaa, Invest in Finlandia.

Pilotin aikana tehtiin merkittävää pohjatyötä: kehitettiin paikallista tarjoamaa valmennusohjelmien avulla, kontaktoitiin potentiaalisia sijoittajia ja houkuteltiin heitä vierailemaan alueella. Pilotin aikana alueella vieraili sijoittajia muun muassa USA:sta, Kiinasta, Englannista, Norjasta, Keski-Euroopasta, Lähi-Idästä ja Venäjältä. Sijoittajilta tullut palaute on ollut positiivista; biotaloustalous-, terveysteknologiasektoreilla Itä-Suomessa nähdään olevan maailmanluokan osaamista.

Osaamista kansainvälisten sijoittajien kohtaamiseen ja pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen

Ohjelmakauden vaihtuessa toiminta oli järkevä jakaa kahteen toisiaan täydentävään kokonaisuuteen. ESR kohdistuu selkeästi osaamisen kehittämiseen ja alueen vahvuuksien esiin nostamiseen. PK-yritysten valmiusastetta kohdata kansainvälisiä sijoittajia kehitetään hankkeen valmennusohjelmassa. Valmennus on avattu myös Team Finland -toimijoille. Kesäkaudella 2015 kurssille osallistuneen leppävirtalaisen Oplatek Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Huttunen pitää valmennusta hedelmällisenä.

- Kurssikokonaisuus ja kouluttajien laaja-alainen kokemus sijoittamisesta auttoivat hahmottamaan liiketoimintaa uudesta näkökulmasta. "Hands on" -lähestyminen pitsaukseen sekä vertaissparraus muiden osallistujien kesken oli hyödyllistä, kiitteli Huttunen.

Valmennuskurssille haetaan yrityksiä, joiden johdolla on selkeä tahtotila löytää sijoittaja.  Yrityksellä tulisi olla omaan teknologiaan perustuva, mieluiten patentoitu palvelu ja yli miljoonan liikevaihto. Alueella toimivat vakiintuneemmat teolliset yritykset ovat myös kiinnostavia, kun ne toimivat teollisuudenaloilla, joilla on mahdollisuus rakennemuutokseen ja kun johto haluaa siirtää yrityksen uudelle tasolle.

EAKR:ssa fokus on pk-yritysten toimintaympäristön kehittämisessä sekä sijoittajahauissa, -tapaamisissa ja heidän vierailuissaan alueelle. Lisäksi EAKR:ssä haetaan uusia tapoja tehdä entistä tuottavampaa yhteistyötä kansallisen Invest in Finlandin ja alueellisten kehittämisyhtiöitten välillä.

- Investointien kotiuttaminen on yksi maailman haastavimmista töistä. Onnistuminen edellyttää selkeää tahtotilaa ja visiota tulosten aikaansaamisesta, paikallisten vahvuuksien ja konkreettisten sijoituskohteiden ammattimaista markkinointia sekä pitkäjänteistä, proaktiivista myyntityötä. Kilpailu käydään kansainvälisellä tasolla. Tämä korostaa saumattoman yhteistyön merkitystä kansallisella tasolla kaikkien osapuolten välillä, toteavat hankkeen luotsi Invest in Finlandin Senior Advisor Helvi Väisänen sekä Kuopio Innovation Oy:n kehitysjohtaja Anneli Tuomainen.

Alueellisella yhteistyöllä saavutetaan tuloksia

Kansallista Invest in -kehittämisyhteistyötä johtava Hanna Lankinen pitää hankekokonaisuuden yhteistyömallia lupaavana pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi.

- Kohdealueen toimijat sitouttava lähestymistapa takaa sujuvan tiedonkulun ja luo uudenlaisen toimintatavan investointien edistämistyölle. Alueellinen yhteistyö antaa edellytykset myyntityön tehokkaaseen resursointiin sekä tarjoaman kehittämiseen. Tässä hankekokonaisuudessa etsitään uusia hyviä käytäntöjä, joita toivottavasti voidaan skaalata jatkossa myös muualle Suomeen, Lankinen toteaa.

Investointeja Itä-Suomeen 2.0 on kolmen maakunnan yhteinen hankekokonaisuus, jonka rahoitus tulee Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savosta. Osarahoittajia ovat Kuopio Innovation Oy, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Navitas Kehitys Oy, Iisalmen kaupunki ja Invest in Finland.

Lisätietoja:

Helvi Väisänen, Senior Advisor, Invest in Finland, helvi.vaisanen(at)investinfinland.fi,
p. 040 3433 29