Etelä-Savossa käynnissä aihehaku 31.3.2017 asti (aikaa jatkettu)

Etelä-Savon uusi maakuntastrategia Puhtaasti paras! – Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 on valmistunut. Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka. Näille kärkivalinnoille maakunta rakentaa tulevaisuuden kasvun. Osana strategian toteuttamista Etelä-Savossa on käynnissä EU-ideahaku/aihehaku.

Ideahaulla tavoitellaan uusia innovatiivisia ja yrityslähtöisiä avauksia liittyen strategian kärkien mukaisiin tavoitteisiin. Parhaat ideat valitaan jatkoon, ja niiden on mahdollista hakea rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta tai Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitusinstrumentista. Jatkoon päässeitä ideoita varten Etelä-Savossa järjestetään ylimääräinen EU-hankehaku toukokuussa 2017.

Toukokuun hankehausta ja sen päättymisestä tiedotetaan myöhemmin rakennerahastot-sivulla (www.rakennerahastot.fi > Etelä-Savo).

Käynnissä oleva aihehaku päättyy 31.3.2017. Voitte lukea aihehausta lisää hakukuulutuksesta.

Maakuntastrategiaan voit tutustua alla olevasta linkistä:
Etelä-Savon maakuntastrategia – Puhtaasti paras!  (http://strategia.esavo.fi/)