EU:n rakennerahastorahoitusta haettiin noin 26 miljoonaa euroa Itä-Suomen maakuntien kehittämisen kärkiä tukeviin hankkeisiin

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toukokuun hankehakuun jätettiin 93 hakemusta, joilla tukea haettiin lähes 26 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin 18 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta 5,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin mm. Saimaan alueen markkinointiin matkailukohteena, vesiosaamisen ja cleantechin kansainvälistämiseen, kiertotalouden edistämiseen ja erilaisiin kehittämishankkeisiin, jotka tukivat maakunnan kehittämisen kärkiä: metsä, ruoka ja vesi.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 15.2.–15.5. välisenä aikana 13 rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 4,1 miljoonaa euroa. Hakemukset kohdistuivat monipuolisesti maakuntaohjelman painopisteisiin kehittämiskohteinaan metsäbiotalous, teknologiat ja materiaalit, matkailu, hyvinvointiala sekä pk-yritysten liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen.

Pohjois-Savon liiton ylimääräinen koronateemainen haku päättyi 30.4., johon saapui 25 hakemusta.Tästä syystä 15.5. hakuun saapui vain neljä hakemusta, joissa tukea haettiin 0,4 miljoonaa euro. Hakemukset kohdistuivat matkailun edistämiseen, lannan kiertotalouden ja joukkoruokailun automatisoinnin kehittämiseen.  

ELY-keskukseen jätettiin 58 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 16 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli 8 ja ESR-hakemuksia 50. Useamman maakunnan alueelle kohdistuvia hakemuksia oli kymmenen kappaletta. Hakemusten tavoitteet kohdistuivat digiosaamisen kehittämiseen, kuntien työllisyystavoitteisiin, työhyvinvoinnin kehittämiseen, yrittäjyyden ja kasvualojen tukemiseen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. EAKR-hankkeissa tavoitellaan luonnonvarojen kestävää käyttöä mm. kalataloudessa. 

Hakuajat

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmassa on 15.5. jälkeen jatkuva haku. Hankkeen valmisteluvaiheessa on tärkeää olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin (linkki alla). 

Linkki Itä-Suomen rahoittajaviranomaisten yhteystietoihin: Yhteystiedot (rakennerahastot.fi)   

Lisätietoja: 

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140
EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 040 542 6642
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695