Rakennerahastot Itä-Suomessa

Rakennerahastoportaalin Itä-Suomen osiossa kerrotaan ohjelmakauden 2014–2020 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomen alueella. Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat, jotka kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Etelä-Savon ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.


     Uutiset     

”Alue- ja rakennepolitiikan painopiste pysyy Itä- ja Pohjois-Suomessa”

Keskustelu EU:n uudesta ohjelmakaudesta 2021–2027 on saanut vauhtia viimeisten kuukausien aikana. Viimeksi Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat toivat esiin huolensa ns. koheesiovarojen jaon...

ELY-keskuksen rahoituskampanjan tulos - Yritykset uskovat tulevaan, kehittävät ja investoivat

ELY-keskus haki toukokuun lopussa päättyneellä kampanjalla voimakkaasti kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien itäsuomalaisten pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita...

Euroopan sosiaalirahasto ESR panostaa nuorten osallisuuteen

ESR-kehittämishankkeissa voidaan edistää nuorten työllisyyttä, koulutusta tai osallisuutta. Kuluvalla rakennerahaston-ohjelmakaudella 2014-2020 Itä-Suomessa ESR-hankkeisiin on osallistunut tuhansia nuoria. Parhaita tuloksia syrjäytymisen ehkäisyssä on saavutettu yksilöllisillä toimenpiteillä tai nuoren näkökulmasta helposti saavutettavalla, yhden kontaktin palvelulla.

Ohjelman seurantatiedot kertovat nuorten runsaasta osallistumisesta

ELY-keskus seuraa hankkeisiin osallistumisia ja arvioi ESR-rahoituksen vaikuttavuutta. Seurantatietoina ovat ESR-hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä ja osallistujien työmarkkinatilanteen tiedot hankkeen alkaessa ja päättyessä.

Seurantatiedoista voidaan tarkastella nuorten, alle 25-vuotiaiden osallistujien kokonaismäärää ja alle 30-vuotiaiden työttömien tai työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden määrää. Osallistujien määrän perusteella voidaan laskea näiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytetyn rahoituksen määrää suhteessa käytettyyn ESR-rahoituksen kokonaismäärään. Tarkasteluissa ei koskaan yksilöidä osallistujia tai osallistujakohtaista tukea.

Elokuun 2018 seurantatilanteen mukaan kaikkiin ESR-kehittämishankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä on ollut Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla yhteensä 38 177 henkilöä ohjelmakauden 2014-2020 alusta lähtien. Näistä alle 25-vuotiaita on 9 295 (joista miehiä 5 022) ja alle 30-vuotiaita työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia on 3 604 (joista miehiä 2 135).

Ohjelmakauden 2014-2020 alusta lähtien on Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa rahoitettu ESR-kehittämistoimenpiteitä yhteensä noin 87 milj. eurolla. Tästä summasta alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyyttä, koulutusta tai osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin on käytetty noin 21,2 milj. euroa (josta alle 25-vuotiaiden miesten osuus noin 11,4 milj. euroa).

Alle 30-vuotiaiden työttömien tai työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta parantaviin toimenpiteisiin on käytetty noin 8,2 milj. euroa (joista miesten osuus noin 4,9 milj. euroa).

Yhtä osallistujaa kohti ESR-panostus on ollut noin 2 300 euroa.

Onnistumisia yksilöllisillä toimenpiteillä ja matalan kynnyksen palveluilla

Tehokkaita toimintatapoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ovat yksilöllinen palvelu tai lähestymistapa, jossa nuoren ei ensin tarvitse hahmottaa koko palvelujärjestelmää apua saadakseen. Seurantatietojen perusteella Itä-Suomessa ohjelmakauden 2014-2020 alusta lähtien nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä edistävien kehittämishankkeiden tuloksena työelämään on sijoittunut yhteensä 736 henkilöä, joista 429 on ollut miehiä.

Lisäksi siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamiseen tai kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseen kohdistuvien kehittämishankkeiden päättyessä koulutukseen on sijoittunut yhteensä 42 henkilöä, heistä 27 on ollut miehiä.

Lähiaikoina tuloksia on odotettavissa lisää, sillä suuri osa kehittämishankkeista on vielä käynnissä tai päättynyt vasta äskettäin eivätkä niiden seurantatiedot vielä ole käytettävissä.

Teksti: vs. rakennerahastoasiantuntija Kirsi Mononen, Etelä-Savon ELY-keskus


Pohjois-Karjalan Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kevätkokouksessa käsiteltiin isoja hankehakemuksia

Pohjois-Karjalan Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) antoi kevätkokouksessaan puoltavan lausunnon yhdeksälle hankkeelle, jotka hakivat rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen...