Itä-Suomen kevään 2019 hankehaun hedelmiä

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toukokuun hankehaussa Itä-Suomessa jätettiin 71 hakemusta, joilla tukea haettiin lähes 28 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin yhdeksän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta 3 miljoonaa euroa. Kolme hakemuksista sopi teemaltaan älykkään erikoisen strategian ruokateemaan. Saimaan alueen ruokakulttuurin edistämiseen, valkotryffelien tunnistamisen ja käytettävyyden lisäämiseen ja maakunnan ruoka-alan kansainvälisen markkinointiosaamisen kehittämiseen haettiin tukea yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Tukea haettiin myös digitaalisten aineistojen laajemman saatavuuden ja hyödyntämismahdollisuuksien kehittämiseen, puukuitupohjaisen materiaalin kehittämiseen 3D-tulostukseen, maakunnan brändin vahvistamiseen mökkeilyseutuna ja Saimaan alueen jätevedenpuhdistamoiden kautta ympäristöön päätyvien haitta-aineiden tutkimiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 15.2.–17.5.2019 välisenä aikana 12 rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin muun muassa ampumaurheilukeskuksen kehittämiseen, metsätalousalan osaamisen viennin edistämiseen, tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen, biotalousstrategian seurannan kehittämiseen, yrityksille suunnatun valmennuksen kehittämiseen, puurakentamisosaamisen vahvistamiseen sekä yritysten työvoiman saatavuuden parantamiseen.

Pohjois-Savon liittoon saapui 14 hakemusta. Tukea haettiin 7,8 miljoonan euron edestä hankkeisiin, joiden kokonaiskustannukset ovat 10,7 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin useita yli miljoonan euron hakemusta. Tukea haettiin lääkekehitykseen liittyvään kuvantamiseen ja kemialliseen analytiikkaan, Kuopion Savilahden alueen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, liikenteellisten pullonkaulojen ratkaisemiseen sekä luolastoon sijoittuvan kasvituotannon sekä maatalouden maidontuotantoon liittyvien tki-ympäristöjen luomiseen. Tukea haettiin myös drone-osaamisen hyödyntämiseen, elintarvikkeiden säilyvyys- ja hitsaustekniikoiden soveltamiseen sekä maakunnan osaamisen kansainvälistymisen edistämiseen.

ELY-keskukseen jätettiin 36 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli kaksi kappaletta ja loput ESR-hakemuksia. Neljä hakemusta oli useamman maakunnan yhteisiä. Hakemukset kohdistuivat tällä kertaa tasaisesti kaikkiin tavoitteisiin; työllisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Hakemuksissa on paljon nostettu esiin ohjaamotyyppistä toimintaa, joilla tuodaan yksilöllisiä ohjauspalveluita helposti saataville.

Seuraava haku päättyy 30.9.2019

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaut (EAKR ja ESR) päättyvät 30.9.2019 sekä 14.2., 15.5. ja 2.10.2020, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140
EU-hankekoordinaattori Ulla-Riitta Pölönen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 050 911 0355
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695