Itä-Suomessa on kehittämisintoa - rahoitusta haettiin runsaasti

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi 11.5.2018 (EAKR ja ESR). Kaikkiaan saapui 87 hakemusta ja niissä haettiin tukea 33 miljoonaa euroa.

Hakemukset maakunnittain

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin kaikkiaan yhdeksän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,7 miljoonan euron edestä. Hakemukset liittyivät mm. vähähiilisyyden edistämiseen, puunkäytön ja -jalostuksen tehostamiseen sekä erilaisiin laiteinfrastruktuureihin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-kehittämishankerahoitukseen avautui syksyllä 2017 jatkuva haku. Hankehakemuksia on 16.2. jälkeen saatu yhdeksän kappaletta. Näissä hakemuksissa on haettu tukea lähes kolme miljoonaa euroa. Hakemukset liittyvät muun muassa yritysten kansainvälistymiseen, VR/AR-tekniikkaan, fotoniikkaan, matkailuun, koulutusmyynnin edistämiseen sekä puu- ja kuituteollisuusyritysten ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 24 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin 11,3 miljoonan euron edestä. Hakuaktiivisuudessa näkyy tki-toimintojen kehittämiseksi tehty maakunnallinen koordinointityö. Hakuun saapui useita suuria hankkeita, joissa kehitetään 3D-tulostusympäristöä, puutuoteteollisuuden ja -rakentamisen toimintaympäristöä, tekoälyn hyödyntämistä terveysalalla sekä digiteknologian tki-ympäristöä. Lisäksi tukea haettiin mm. jätemuovien hyötykäytön ja hankintaosaamisen edistämiseen, mikrokirurgian innovaatiokeskuksen luomiseen, alueellisten ekosysteemien kokoamiseen sekä kuvantamiseen ja biojalostukseen liittyviin laitteistoinvestointeihin. Investointihakemuksia jätettiin myös ESR-hakemusten hankepareiksi.

ELY-keskukseen tulleet hakemukset

ELY-keskukseen jätettiin 45 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli neljä ja loput ESR-hakemuksia. Useamman maakunnan yhteisiä hakemuksia oli kuusi. Haun yhteydessä oli ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku, johon kohdistui viisi hakemusta.

Maakuntien kasvualoja tukevaan osaamisen kehittämiseen saatiin hakemuksia kaikkiin maakuntiin. Iso osa hankkeista kohdistui tulevaisuuden kasvuun tähtäävään toimintaan. Toisaalta taas työllisyystoimiin tuli hakemuksia aiempaa selvästi vähemmän. Kehittämishankkeissa näkyy myös maakuntauudistuksen tuoma kehittämistarve. Iso muutos vaatii henkilöstön tueksi koulutusta ja viestintää.

Seuraava rahoitushaku päättyy 28.9.2018

Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 28.9.2018, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.