Koulutustehdas tehokas tapa rekrytoida ja kouluttautua

Kiteeläinen BioKymppi Oy tarvitsi alkuvuonna uusia työntekijöitä, kun tekemistä alkoi olla tekijöitä enemmän. Valmiita osaajia ei yritykseen suoraan löydy, vaan tekijät on koulutettava yrityksessä itse.
- Koulutustehdasmalli mestareineen ja kisälleineen tuntui oivalta vaihtoehdolta uusiin rekrytointeihin, kertoo toimitusjohtaja Mika Juvonen BioKymppi Oy:stä. Koulutustehdas on osa Ketin Osaava Keski-Karjala -hankkeen (ESR) toimintaa.

BioKymppi Oy on kierrätystalouden edelläkävijöitä

Tuotamme biojätteistä ja -lietteistä energiaa ja kierrätyslannoitteita, kuvaa yrittäjä Mika Juvonen yrityksen ydintehtävän. Vastaanotamme orgaanista jätettä ja esikäsittelemme sen niin, että biokaasutuksen jälkeen lopputuloksena syntyy sähköä ja lämpöä Kiteen kaukolämpöverkkoon. Energian lisäksi valmistamme hygienisoituja kiinteitä ja nestemäisiä lannoitteita myös luomutuotantoon. Myymme jätteistä tuotetun sähkön BioKympin Farmivirran nimellä Oulun Sähkömyynnin kautta kuluttajille. Tällä hetkellä työntekijöitä on yhdeksän, minkä lisäksi kolme kisälliä aloitti maaliskuun alussa.

Koulutustehdas perustuu oppimiseen oikeissa työtehtävissä sekä jokaisen kisällin henkilökohtaisen tarpeen mukaiseen lisäkoulutukseen. Kisälleinä aloittivat kiteeläiset nuoret miehet Lasse Pasanen ja Niko Harinen sekä jo pitemmän työuran tehnyt Timo Pellikka. Sekä Lasse että Niko ovat opiskelleet levyseppähitsaajiksi Kiteen ammattiopistossa ja ehtineet työskennellä erilaisissa tehdas- ja asennustöissä. Timo on pitkän linjan sähköalan ammattilainen, joka on tehnyt sähkötöitä teollisuuden, huollon, kunnossapidon ja opetuksen puolella yli kolmekymmentä vuotta.
- Meistä koulutetaan laitosmiehiä, kertovat nuoremmat kisällit Niko Harinen ja Lasse Pasanen.
- Täällä on erilaisia korjaus-, remontti- ja rakennustöitä eli monenlaista osaamista tarvitaan. Eikä kahta samanlaista päivää taida olla. Kaikki laitosmiehet tekevät periaatteessa kaikkia tehtäviä, mutta jokaisella on kuitenkin omat vastuualueensa. Siksi työ vaikuttaa mielenkiintoiselta ja monipuoliselta.
- Pitkän työuran jälkeen vaatii oikeanlaista asennetta ja nöyryyttäkin tulla kisällinä yritykseen. BioKympissä ei sähköalan osaamista ennestään ole, sanoo Timo Pellikka.
- Suunnitelmissa on suorittaa sähköturvallisuustutkinto 2, jolloin saamme asennusoikeudet yritykseen.

Kisällit työskentelevät työparina kokeneen työntekijän kanssa. Kuusi BioKympin työntekijää kävi kolmipäiväisen työpaikkaohjaajakoulutuksen, jossa opiskeltiin ohjaukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Hiljaisen tiedon siirtäminen on oleellista, kun käytännön työtehtävissä ohjataan uusia tulokkaita.
- Meidän ns. mestareiden ohjaamistapa on aikalailla persoonakohtaista. Kuitenkin on hyvä, että saimme kaikki saman koulutuksen, sanoo Markku Tarkkonen, yksi työpaikkaohjaajista.

Kisällien tulevaisuus näyttää nyt koulutuksen alkuvaiheessa hyvältä.
- Vaikuttaa, että kaikki kisällit voidaan näillä näkymin työllistää kisällivaiheen jälkeen. Asenne ja työmotivaatio on kaikilla kohdallaan, mikä on melkeinpä tärkeintä, korostaa Markku Tarkkonen.
- Töitä kannattaa tehdä tosissaan jo kisälliaikana, sillä hyvä tekijämaine ratkaisee myös pysyvän työpaikan saamisen.

Lisätietoja:
Eura2014-tietopalvelussa: Osaava Keski-Karjala, Osaava Keski-Karjala -rinnakkaishanke
Seutumarkkinoija Suvi Spoof, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, p. 040 752 5825, suvi.spoof(at)keti.fi


Kuvassa: Kisällit Niko Harinen ja Lasse Pasanen sekä työpaikkaohjaajana toimiva laitosmies Markku Tarkkonen tutkivat BioKympin venttiilistön toimintaa.

 Keski-Karjalan koulutustehdas

  • Koulutuksia on suunniteltu 21 yrityksen kanssa.
  • Koulutuksiin on osallistunut 41 kisälliä ja yrityksissä on koulutettu 44 työpaikkaohjaajaa.
  • Koulutus on  päättynyt 10 yrityksessä, joissa on aloittanut 33 kisälliä.
  • Tällä hetkellä koulutus on käynnissä 6 yrityksessä, joissa on 8 kisälliä.

 Koulutuksen jälkeen:

  • 18 kisälliä on aloittanut työsuhteen yrityksessä.
  • 1 kisälli työllistyi koulutuksen jälkeen toiseen työhön osaamisen kehittymisen kautta.
  • 4 kisälliä keskeytti koulutuksen (2 työllistyi toiseen yritykseen, 1 keskeytti terveydentilan vuoksi ja 1 kisälli koki, ettei ala ollut oma).
  • 2 henkilöä jatkaa koulutuksissa muualla.
  • 8 henkilöä jatkaa työnhakua koulutuksen jälkeen (3 kisälliä otetaan töihin heti, kun yrityksen tilanne se sallii).