Maakuntauudistus muuttaa rakennerahastojen hallintoa

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Samoin pelastustoimi ja ensihoito uudistuvat.

Suomen julkinen hallinto järjestetään jatkossa kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. 

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Maakuntien liittojen kaikki lakisääteiset tehtävät ja pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirtyy maakuntiin. Osa tehtävistä jää edelleen valtion vastuulle, mutta tehtävät järjestellään uudelleen. TE-toimistojen vastuulla olevien palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja niiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja -mallia.

Rakennerahasto-ohjelmat säilyvät – maakunnista rahoituksen välittävä toimielin

Rakennerahasto-ohjelmien sisältö ei maakuntauudistuksessa muutu, mutta päätösvalta on uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin maakunnilla.  Rakennerahoitusta tulee jatkossakin ohjaamaan maakuntien kehittämisen painotukset. Maakunnallisen itsehallinnon myötä painotuksiin tulee entistä vahvempi sävy.

Maakuntien itsehallinnollisen aseman pohjalta maakunnallinen EU:n rakennerahastotoiminnan malli järjestetään maakuntamalliin sopivaksi. Hallituksen linjauksen mukaisesti jokaisesta maakunnasta tulee rakennerahastojen välittävä toimielin ja ne voivat halutessaan sopia keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen koordinoinnista ja EU:n koheesiopolitiikan ja kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmistelusta.

Maakuntauudistus etenee vaiheittain – vaikuta tulevan maakunnan toimintatapaan

Valmistelutyö maakunnissa on käynnistynyt. Tällä hetkellä maakunnissa kootaan yhteen ja analysoidaan sekä nykyisten palveluiden järjestämistä että hahmotellaan uutta erilaisissa työryhmissä. Näin tapahtuu myös rakennerahastojen osalta.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat kuvanneet tiekarttaan vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä.

Uudistuksen vaiheet ovat:

  • esivalmistelu 1.7.2017 saakka
  • väliaikaiset valmistelutoimielimet 1.7.2017 - 28.2.2018
  • maakuntavaltuustot 1.3.2018 - 31.12.2018
  • uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen.

Maakuntauudistuksen etenemistä voi seurata verkkosivulta: http://alueuudistus.fi/etusivu. Siellä voi myös antaa palautetta uudistusta valmisteleville. Nyt on hyvä hetki vaikuttaa uuden aluehallinnon sisältöön ja toimintatapoihin.

Maakuntauudistusta voi seurata seurata myös seuraavilta maakuntien sivuilta:

Etelä-Savossa: http://www.es2019.fi/

Pohjois-Karjalassa: www.pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus

Pohjois-Savossa:  www.pohjois-savo.fi/maakuntauudistus  ja vuoden vaihteen jälkeen www.pohjoissavo2019.fi