Rahoitusta haettiin maakunnalliseen kehittämiseen sekä yritystoiminnan kasvun ja työllisyyden tukemiseen

Helmikuun puolivälissä päättynyt Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehaku tuotti 79 hakemusta, joilla tukea haettiin yli 37 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin kaikkiaan 22 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 8,3 miljoonaa euroa. Suurin osa hakemuksista liittyi puhtaaseen veteen ja ympäristöturvallisuuteen, sekä muihin älykkään erikoistumisen strategiaan pohjautuvien teemojen maakunnalliseen kehittämiseen. Tukea haettiin myös alueen vetovoiman ja aseman vahvistamiseen matkailualueena, Saimaa -brändiä ja kulttuurin roolia korostaen Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -päähanketta valmistelemalla. Muutama hakemus tuli myös alueellisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 5.10.2018–15.2.2019 välisenä aikana 10 rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 5,8 miljoonan euroa. Rahoitusta haettiin mm. yritysten kannalta merkittävien liikenneverkkojen kehittämiseen, Saimaan vesiliikenteen kehittämiseen, matkailualan yritysten osaamisen kehittämiseen, hyvinvointialan yritystoiminnan arvoverkkojen selvittämiseen, teknologian käytön kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä maarakennus- ja kaivosalan opetusteknologian investointeihin. Hakijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta erityisesti 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -erityistavoitteesta.

Pohjois-Savon liitolta haettiin tukea 5,2 miljoonaa euroa yhteensä 8 hankkeeseen, joiden kokonaiskustannukset ovat 7,0 miljoonaa euroa. Hakemusten sisältöinä oli kansainvälisen matkailun sekä kiertotalouden edistäminen, mikroyritysten kasvun tukeminen, uusien kasvintuotantomenetelmien kehittäminen ja terveellisen rakentamisen innovaatiot. Lisäksi haettiin tukea oppilaitosten infrahankintoihin ja liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen. 

ELY-keskukseen jätettiin 39 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli neljä kappaletta ja loput ESR-hakemuksia. Viisi hakemusta oli useamman maakunnan yhteisiä. Hakemuksia kohdistui erityisesti työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen. Joukossa on isoja hankkeita, joilla tavoitellaan merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen erityisesti Joensuun ja Kuopion alueilla. Mukaan mahtuu myös paljon pieniä hankkeita ja hankkeita joilla valmistellaan isompia kokonaisuuksia. Hakijoina on ilahduttavan laaja joukko erilaisia toimijoita.

Seuraavaan rahoitushakuun hakemukset viimeistään 17.5.2019

 Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 17.5., pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140
EU-hankekoordinaattori Ulla-Riitta Pölönen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 050 911 0355
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695