Syksyn hankehakusatoa Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta 23.9.2016. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku päättyi Etelä-Savossa 30.9., Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa 3.10.2016.

Syyskuussa päättyneessä haussa Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin 19 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 5,2 miljoonan euron edestä. Hakemuksia tuli kaikkiin haussa olleisiin teemoihin ja ne jakautuivat tasaisesti matkailun, yritysten kansainvälistymisen, puun uusien käyttömuotojen, teollisen internetin ja rakentamisen kehittämiseen sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea haettiin niin selvitysten tekemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen kuin uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätettiin 11 EAKR-hankehakemusta, joilla tukea haettiin noin 6 miljoonaa euroa. Hakemukset liittyivät erityisesti metsäbiotalouden, kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseen. Lisäksi rahoitusta haettiin kahteen liikenne- ja logistiikkahankkeeseen, jotka liittyvät Nurmekseen ja Lieksaan suunniteltuihin biotalousinvestointeihin. Maantieteellisesti hakemuksista valtaosa kohdistui Joensuun seutukuntaan, mutta myös Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan alueet olivat edustettuina.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 11 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin yhteensä 3,4 miljoonan euron edestä. Vähähiilisyys-teemaan kohdistuvat hakemukset liittyvät Savilahden alueen uusia ratkaisuja hyödyntävään suunnitteluun, ekologisen asumisen toimintamallin luomiseen ja uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseen kotitalouksissa. Hakemuksia saapui myös liittyen elintarvikealan kehittämiseen, digitaalisuuden edistämistä tukevan toimenpideohjelman luomiseen, Tervon kalojen valintajalostustoiminnan kehittämiseen, yliopiston koe-eläinosaamisen kaupallistamisen selvittämiseen sekä uuden vesien desinfiointimenetelmän kehittämiseen. Myös sote- ja maakuntauudistustyön edistämiseen haettiin tukea.

ELY-keskukseen EAKR-haku tuotti seitsemän kehittämishankehakemusta, joissa tukea haettiin 1,7 miljoonaa euroa. Hankehakemuksista neljä kohdistui Etelä-Savoon, yksi Pohjois-Savoon ja kaksi Pohjois-Karjalaan. Hankkeiden sisällöt vaihtelivat energiatehokkuuden ja resurssiviisauden edistämisestä, anturi- ja mittaustekniikkaan, katalyyttien kehittämisestä energiahuoltovarmuuden turvaamiseen sekä vesistökunnostushankkeiden toteuttamiseen.

ESR-hakemuksia tuli yhteensä 39 kappaletta, joista neljä kohdistuu useampaan maakuntaan. Etelä-Savoon kohdistuvia hankehakemuksia oli 22, Pohjois-Karjalaan 14 ja Pohjois-Savoon 7. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä yli 8 miljoonaa euroa. Hakemuksissa painottuu erityisesti pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen niin yrityksissä kuin julkisissakin palveluissa. Hankkeissa halutaan etsiä myös ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen ja haja-asutusalueilla asuvien työllistymiseen.

Seuraavat hakuajat

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman seuraavat rahoitushaut päättyvät Itä-Suomessa 17.2. ja 22.9.2017. Näiden hakujen lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia ja Pohjois-Savossa järjestetään oma maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 19.5.2017.