Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 2015 Varkaudessa

Itä-Suomen rakennerahastopäivät 2015 järjestettiin Varkaudessa Warkaus-salissa 29.–30.10. Kaksipäiväinen tilaisuus juhlisti 20-vuotista rakennerahastotoimintaa Itä-Suomessa sekä kokosi yhteen itäsuomalaiset aluekehittäjät, hanketoteuttajat ja rahoittajat.

Esitykset ja keskusteluhetket tarjosivat työkaluja hanketyön vaikuttavuuden lisäämiseen, tilanteita ajatusten jakamiseen kollegojen kanssa, uusia aihioita ylimaakunnallisen yhteistyön käynnistämiseksi sekä viimeisintä tietoa rahoitusinstrumenttien yhdistelystä.

Ensimmäisen päivän ohjelma osoitti esimerkkien kautta, mitä rakennerahastotoiminta on saanut aikaan Itä-Suomessa. Osallistujat kuulivat kuinka toimintatavat ovat muuttuneet vuosien varrella ja saivat ideoita siihen, mitä historiasta voitaisiin oppia. Hanketoteuttajille oli tarjolla lukuisia mahdollisuuksia tavata kollegoita, jakaa kokemuksiaan sekä etsiä yhteistyökumppaneita yli maakuntarajojen.

Toinen päivä asetti katseen kohti tulevaa. Muuttunut toimintaympäristö vaatii hanketoteuttajilta uusien kehitysalustojen ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Entä mikä on hankerahoittajien rooli ison kuvan ja suunnan asettamisessa sekä vaikuttavampien kokonaisuuksien mahdollistajina? Esitykset tarjosivat ideoita ja esimerkkejä muun muassa siihen, kuinka rahoituksella voidaan luoda vaikuttavuutta erilaisia instrumentteja yhdistämällä.

Tilaisuus järjestettiin Itä-Suomen maakunnan liittojen ja ELY-keskusten yhteistyöllä EAKR ja ESR -hankkeiden parissa työskenteleville sekä maakunnan yhteistyöryhmille (MYR) ja siihen osallistui 150 henkilöä.

TILAISUUDEN ESITYKSET


Lisätietoja: EU-ohjelmakoordinaattori Tuija Astikainen, tuija.astikainen(at)pohjois-karjala.fi, p. 040 542 6642