Onko SAMPO tulitikkulaatikko?

Vastaus tuohon kysymykseen on itse asiassa aika helppo – on ja ei. Kaikki tunnemme tuon tulitikkuSAMPO:n ja tuttu aski löytyy ainakin oman eräpuvun taskusta. Mutta kasvuun ja vientiin tähtäävän valmistavan teollisuuden yritysten kannattaa oppia tuntemaan myös ELY-keskusten ja Business Finlandin käynnistämä "SAMPO, valmistettu Suomessa" kampanja.

Valmistavan teollisuuden kilpailukyky on erittäin tärkeä Suomen kansantaloudelle. Valmistavan teollisuuden tulee pystyä vastaamaan jatkossakin markkinoiden haasteisiin entistä kilpailukykyisemmin tuottein ja palveluin.

Teknologiateollisuuden mukaan sen jäsenyritykset työllistävät suoraan 300 000 henkeä ja välillisesti 700 000, mikä on 30 % Suomen työvoimasta. Alan yritykset vastaavat 51 % Suomen viennistä. Aikamoisesta potentiaalista on kyse.

Tilauskirjat ovat täynnä, mutta kuinka varautua taantumaan?

SAMPO, valmistettu Suomessa -kampanja on kohdistettu kaiken kokoisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Yhteisenä nimittäjänä on vahvan kasvun tavoittelu ja viennin merkittävä lisääminen. Yritysten tilauskirjat ovat nyt täynnä, mutta mikä on tilanne silloin kun seuraava taantuma iskee? Silloin kysytään kilpailukykyä – ylivoimaista asiakashyötyä, jotta kaupat saadaan kotia.

SAMPO voi auttaa pk- ja midcap yrityksiä voittamaan kasvun esteitä. Lisäksi Sampo voi auttaa valmistavaa teollisuutta voittamaan omaa liiketoimintaa kohtaavat teknologian ja liiketoimintamallien murrokset.

Konkreettista apua yritys voi saada liiketoimintamallien uudistamiseen (alustat, verkostot, paikka arvoketjussa), ottamaan hyöty uusista teknologioista (automaatio, robotisaatio, digitalisaatio, AI, IoT, 3D tulostus) sekä kaiken tämän johtamisessa.

Myös tilaus-toimitusprosessin on oltava tikissään. Esimerkiksi myynnin, tuotekehityksen, valmistuksen ja toimitusten saumaton yhteistoiminta edellyttää, että koko ketjussa käytetään yhteensopivia digitaalisia menetelmiä. Myynnin ja tuotekehityksen välillä liikkuvan tiedon on oltava ajantasaista, valmistuksessa hyödynnettävä robotiikka lisää tuottavuutta ja toimituksen yhteydessä tuotettavan dokumentaation on vastattava toimitettavaa tuotetta. Dokumenttien tulee päivittyä huoltojen yhteydessä.

Ohjaamme sinut oikeiden ihmisten luokse

SAMPO:n kautta yrityksille tarjotaan rahoituksen lisäksi verkostoja sekä kansainvälistymispalveluita. Kampanjan tarkoituksena on rahoittaa merkittävään liikevaihdon ja viennin kasvuun sekä kansainvälisyyteen tähtääviä yritysten kehittämis-ja innovaatiohankkeita.

ELY-keskuksen ja Business Finlandin yhteistyö näkyy niin, että asiakkaan ei tarvitse itse tietää, kummasta rahoituskanavasta rahoitusta kannattaa hakea. Ohjaamme asiakkaan  ELY-keskuksen tai Business Finlandin asiantuntijan johdolla oikeaan rahoituskanavaan.

Yhteistyö on erittäin tärkeää. Se varmistaa palvelun sujuvuuden ja karsii turhan byrokratian.

ELY-keskuksen SAMPO-haku on Itä-Suomessa avoinna 30.11.2018 saakka. 

Lisätietoa kampanjasta

ELY-keskuksen rahoitushaku:

Business Finlandin rinnakkainen haku:


Teksti:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi